stavebnictví

Zachycovat a vracet dešťovou vodu zpět do přirozeného koloběhu pomáhá v bytovém domě v Dolních Chabrech systém akumulačních boxů Q-Bic Plus

Akumulační boxy na dešťovou vodu Q-Bic Plus od společnosti Wavin Czechia pomáhají v bytovém domě v Dolních Chabrech zachytávat srážkovou vodu a vracet ji zpět do přirozeného koloběhu. Projekt, jehož cílem je ekologické nakládání s dešťovou vodou a ochrana kanalizační infrastruktury před přetížením a poškozením v době přívalových dešťů, pojme až 214 000 litrů vody.

Důsledkem urbanizace dochází v hustě osídlených oblastech ke zvyšování odtoku dešťové vody. Běžně se původní krajině bez zásahu člověka do země zasákne až 80 % srážek, ve městech je to však jen 15 %. Tyto změny jsou způsobeny neustálým zastavováním území a zčásti i klimatickými změnami. Realizace projektů podporujících ekologické hospodaření s dešťovou vodou jsou proto nyní v centru pozornosti všech stavebníků, ať už jde o právnické či fyzické osoby.

V rámci projektové dokumentace bylo požadováno, aby byl celý systém revidovatelný a plně čistitelný, a to z důvodu udržitelnosti a životnosti celého systému dešťové kanalizace,” uvádí produktový manažer společnosti Wavin Czechia Lukáš Mejzlík. Právě přístup k boxům za účelem kontroly byl společně s rychlostí a snadností instalace klíčovou výhodou tohoto produktu. Wavin Czechia dodal pro projekt kompletní systém z 504 ks boxů Q-Bic Plus. Boxy jsou vyrobeny z čistého „Virgin“ polypropylenu, který je plně recyklovatelný.

Populární

TechBiz.cz přináší novinky z průmyslových a technických oborů i dalších souvisejících oblastí, zajímá se o oblasti jako automobilový průmysl, informatika, doprava, hutnictví, obrana a bezpečnost, logistika, personalistika, robotika, stavebnictví, strojírenství, výzkum a vývoj a mnoho dalších.

Redakci můžete kontaktovat na e-mailu techbiz (at) nitemedia.cz. Tiskové zprávy, nabídky a pozvánky prosím posílejte na e-mail tiskovky (at) nitemedia.cz.

TechBiz.cz © 20XX

To Top