ČTK

Vítkovice Envi se budou dál reorganizovat, potvrdili věřitelé

Firma Vítkovice Envi ze strojírenského holdingu Vítkovice Machinery Group (VMG) podnikatele Jana Světlíka může pokračovat v reorganizaci. Reorganizaci firmě při rozhodnutí o jejím úpadku schválil v srpnu soud, věřitelé dnes potvrdili, že v ní podnik může pokračovat. O reorganizačním plánu dnes věřitelé nejednali, firma jej přepracovává.

Reorganizaci žádala firma, dnes ji doporučil předseda prozatímního věřitelského výboru i insolvenční správkyně Eva Hepperová. Firma už podle ní provedla řadu opatření, která by měla vést ke zlepšení její ekonomické situace. Právní zástupce Vítkovic Envi Petr Kuhn řekl, že reorganizační plán firma doplní a upraví.

Při reorganizaci může firma dál fungovat podle reorganizačního plánu, který schválí věřitelé a soud. Pokud by ji věřitelé poslali do konkurzu, znamenalo by to rozprodej jejího majetku a praktický zánik firmy.

Vítkovice Envi vyrábějí nádrže pro bioplynové stanice, čistírny odpadních vod a skladování. Mají sto zaměstnanců. Insolvenční návrh na sebe podala sama firma. Uvedla v něm, že má u více věřitelů dluhy po lhůtě splatnosti za asi 155 milionů korun. Do insolvenčního řízení se nakonec přihlásilo téměř sto věřitelů s pohledávkami za více než 150 milionů korun. Řada z nich je ale z vítkovické skupiny. Insolvenční správkyně Eva Hepperová téměř všechny uznala. K největším věřitelům patří Komerční banka, společnost Ekomont, nebo firmy ze skupiny VMG Vítkovice Revmont a Vítkovice, a. s.

Společnost Vítkovice Envi uvedla, že ji do úpadku převedla změna podmínek provozování závodu, zejména to, že její obchodní partneři neplnili své závazky a že nebyly uzavřeny smlouvy na investice, jejichž uzavření se předpokládalo. Mělo jít o investice v Polsku a Srbsku.

Mluvčí Vítkovic Eva Kijonková uvedla, že firma už přistoupila k řadě organizačních opatření, která mají do budoucna zabránit jakýmkoli pochybnostem o její schopnosti zvládnout reorganizaci. Mimo jiné obměnila vedení společnosti, jejímž novým generálním ředitelem se stal Vladimír Sitta. “Dochází i k ukončování právních vztahů, které byly v minulosti rozporovány – tedy i těch ve skupině Vítkovice, které – byť jen potenciálně – brání důvěře věřitelů v úspěšnou reorganizaci,” uvedla Kijonková. Reorganizační plán se podle ní mění tak, aby odrážel zásadní připomínky věřitelů.

Nový právní zástupce firmy Petr Kuhn řekl, že se nyní snaží nastartovat hloubkovou kontrolu vztahů mezi společností Vítkovice Envi a dalšími firmami z vítkovické skupiny. Řekl také, že dnes předložili soudu prohlášení společnosti Vítkovice, a. s., že se bude podílet na financování reorganizačního plánu, a to do výše 20 milionů korun.

Státní zastupitelství minulý měsíc podalo vyjádření, v němž vyslovilo pochybnosti o poctivém záměru dlužníka. Jeho zástupce dnes reagoval na skutečnosti, které od té doby nastaly. Řekl, že se domnívá, že dlužník si důvěru buduje průběžně, a že pozitivně vnímá kroky, které firma učinila v minulých dnech. Přiklonil se k návrhu, aby firma dostala možnost předložit upravený reorganizační plán.

Věřitelé zvolili nový věřitelský výbor. Je znovu tříčlenný a jeho členy jsou Komerční banka a společnosti Biesterfeld Silcom a Ekomont VV. Oproti prozatímnímu výboru je nový pouze posledně jmenovaný člen, jejž zvolili věřitelé namísto společnosti Wetag Invest. Věřitelé také potvrdili ve funkci insolvenční správkyni Hepperovou.

Vítkovice Envi jsou stoprocentní dceřinou společností firmy Vítkovice Power Engineering (VPE). I ta skončila v srpnu v úpadku, tento týden věřitelé povolili její reorganizaci. Insolvenční správce VPE David Vandrovec na schůzi věřitelů této firmy řekl, že na Vítkovice Envi byla podána žaloba týkající se převodu části majetku VPE na Envi. VPE na Envi převedla část svého závodu, Vandrovec řekl, že tento krok považuje za právní úkon bez řádného protiplnění. Hepperová řekla, že ani případný úspěch žaloby nemůže mít žádný dopad na majetkovou podstatu společnosti Envi.

Celá skupina Vítkovice Machinery Group má tři desítky firem s více než 7000 zaměstnanci. Tři firmy ze skupiny skončily letos v úpadku. Kromě Vítkovic Envi to byly ještě Vítkovice Power Engineering a Vítkovice Gearworks, o jejíž budoucnosti budou věřitelé rozhodovat koncem prosince. S další firmou ze skupiny, Vítkovicemi Mechanikou, zahájil tento týden soud insolvenční řízení.

Populární

TechBiz.cz přináší novinky z průmyslových a technických oborů i dalších souvisejících oblastí, zajímá se o oblasti jako automobilový průmysl, informatika, doprava, hutnictví, obrana a bezpečnost, logistika, personalistika, robotika, stavebnictví, strojírenství, výzkum a vývoj a mnoho dalších.

Redakci můžete kontaktovat na e-mailu techbiz (at) nitemedia.cz. Tiskové zprávy, nabídky a pozvánky prosím posílejte na e-mail tiskovky (at) nitemedia.cz.

TechBiz.cz © 20XX

To Top