automotive

Veřejné dobíjecí stanice pro elektromobily asi budou v evidenci

Veřejné dobíjecí stanice pro elektromobily budou zřejmě v centrální evidenci, kterou vede ministerstvo průmyslu a obchodu. Příslušný návrh novely zákona o pohonných hmotách dnes podpořila v úvodním kole Sněmovna. Nyní ministerstvo vede evidenci klasických čerpacích stanic na benzin a naftu a stanic na plyn. Rovněž tento registr se změní, provozovatelé pump budou muset podle předlohy nově oznamovat i druhy prodávaných pohonných hmot. Normu nyní projedná hospodářský výbor.

Změnu ministerstvo zdůvodňuje požadavkem evropské směrnice na poskytování informací spotřebitelům o tom, kde se nacházejí čerpací nebo dobíjecí stanice na alternativní paliva. “V této souvislosti je zapotřebí uvést, že čerpací stanice, na kterých se prodává stlačený zemní plyn (CNG), zkapalněný zemní plyn (LNG) a zkapalněný ropný plyn (LPG), jsou již nyní ministerstvem průmyslu a obchodu zveřejňovány,” stojí v důvodové zprávě.

Předloha zavede definice a povinnosti, které souvisejí s vytvořením infrastruktury pro alternativní paliva. Například za běžnou dobíjecí stanici pro elektromobily bude podle novely považována stanice, která umožňuje přenos elektřiny do elektrického vozidla s výkonem 22 kilowattů (kW) nebo nižším. Výjimku mají tvořit zařízení o výkonu 3,7 kW nebo nižším, která jsou umístěna v domácnostech, nebo jejichž hlavním účelem není dobíjet elektrická vozidla a která nejsou veřejně přístupná. Dobíjecí stanice s výkonem vyšším než 22 kW budou označeny jako vysoce výkonné.

Prodejci elektřiny nebudou distributory pohonných hmot podle zákona o pohonných hmotách. “Tato výjimka vyplývá z toho, že elektřina je distribuována k místu prodeje naprosto odlišným způsobem, než je distribuována motorová nafta nebo automobilové benziny, a to elektrizační soustavou,” dodalo ministerstvo.

Podle dat ministerstva bylo ke konci loňského roku v Česku 3844 veřejných čerpacích stanic. Z nich zhruba 2800 bylo standardních, nabízejících více druhů paliv. Téměř 500 je pump jen na zkapalněný ropný plyn LPG. Na 500 je i těch, které nabízejí pouze naftu a bionaftu. Dobíjecích stanic jsou řádově desítky.

Populární

TechBiz.cz přináší novinky z průmyslových a technických oborů i dalších souvisejících oblastí, zajímá se o oblasti jako automobilový průmysl, informatika, doprava, hutnictví, obrana a bezpečnost, logistika, personalistika, robotika, stavebnictví, strojírenství, výzkum a vývoj a mnoho dalších.

Redakci můžete kontaktovat na e-mailu techbiz (at) nitemedia.cz. Tiskové zprávy, nabídky a pozvánky prosím posílejte na e-mail tiskovky (at) nitemedia.cz.

TechBiz.cz © 20XX

To Top