automotive

V průmyslu panuje silný růst mezd

V oblasti průmyslové výroby se potvrzuje trend z předchozích let, a tím je rostoucí poptávka po technicky a jazykově vzdělané pracovní síle. Firmy mají dostatek zakázek, investují, spouští nové výrobní linky, zakládají nové závody na zelené louce a otevírají nová R&D centra. V některých oborech a regionech se situace na trhu práce stává velmi složitou. Zaměstnavatelé ji řeší zvyšováním mezd, pružnějším procesem náboru a náborem pracovníků ze zahraničí.

Nejvyšší poptávka je po specialistech v oboru strojírenství, elektrotechniky a elektroniky. Mezi nejžádanější patří konstruktéři, technologové a výrobní inženýři, poptávka roste i po specialistech technického nákupu, kvality a lean managementu a chybí také velké množství CNC operátorů, nástrojářů, kontrolorů kvality i skladníků s průkazem VZV. Mzdy se regionálně neliší tak razantně jako v IT, přesto jsou u některých pozic poměrně výrazné. Například vedoucí výroby si ve Středočeském kraji vydělá až 120 000 Kč, v Plzeňském anebo v Moravskoslezském kraji 110 000, v Jihomoravském či v Ústeckém kraji 100 000 Kč a v Olomouckém kraji jen 80 000 Kč. CNC operátor si ve Středočeském kraji odnese mzdu 40 000 Kč, v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina 35 000 Kč a v Olomouckém kraji 30 000 Kč. Nejméně si pracovník na této pozici vydělá v kraji Moravskoslezském (25 000 Kč) a ve Zlínském (23 000 Kč).

 

Podle zjištění ČSÚ činil v roce 2016 nominální růst mezd 4,3 % (ve srovnání s 3,4 % v roce 2015 a 2,4 % v roce 2014). Rychlost, s jakou vznikají nová pracovní místa, a prohlubující se nerovnováha mezi poptávkou po zaměstnancích a nabídkou kapacit ze strany uchazečů, mohou způsobit v roce letošním růst ještě vyšší, a to až kolem 5 %.

„Nezaměstnanost v ČR patří k nejnižším v Evropě a je na úrovni tzv. přirozené nezaměstnanosti. Volných uchazečů o práci je minimum, počet nabízených pozic oproti tomu silně roste a růst bude i v roce 2017. Zaměstnavatelé tedy vedle zvyšování mezd a benefitů musejí přemýšlet i o způsobech, jak své zaměstnance motivovat a prohlubovat jejich loajalitu,“ říká Martin Ježek, obchodní ředitel Grafton Recruitment, a dodává: „Mnoho zaměstnavatelů, především z oblasti IT, podnikových služeb a výroby, začíná investovat do moderního pracovního prostředí, které vedle samotných pracovních prostor nabízí i celou řadu relaxačních zón či možností sportovního anebo i společenského vyžití. Rozmáhají se i benefity, které mají za cíl usnadnit skloubení pracovního a soukromého života.“ Příjemné pracovní prostředí a atmosféra má ostatně rostoucí význam i při samotném náboru zaměstnanců. Roli hraje zejména u mladé generace uchazečů a do budoucna bude vliv tohoto aspektu při rozhodování kandidátů o přijetí či nepřijetí pracovní nabídky nadále posilovat.

 

Trh práce zaznamenává i další výrazné trendy:

–          Ze strany zaměstnavatelů je patrný stále větší důraz na jazykovou výbavu uchazečů. Stojí za tím skutečnost, že české firmy stále intenzivněji poskytují své služby anebo zaměřují své obchodní aktivity směrem do zahraničí.

–          Vzhledem k nedostatku kvalifikovaných kandidátů společnosti nabírají i zaměstnance s kratší praxí. Více příležitostí se objevuje i pro čerstvé absolventy, které si firmy samy doškolují na potřebné kompetence.

–          Roste zájem o nábor zaměstnanců ze zahraničí. Nejde jen o firmy z oblasti sdílených podnikových služeb či IT, ale čím dál častěji i z výroby a dokonce i ze zdravotnictví.

–          Dochází ke zrychlování náborového procesu. Firmy si uvědomily, že pokud chtějí kandidáta získat, musí být ve svém rozhodování pružné.

 

Největší nedostatek zaměstnanců v současnosti hlásí průmyslová výroba a IT, počet volných pozic roste i v oblasti personalistiky a v podnikových službách. Největší regionální rozdíly ve mzdách lze nalézt rovněž v IT a dále ve finančním segmentu. Velké rozdíly jsou patrné i v hodnocení pracovníků bez znalosti cizích jazyků a těch, kteří je ovládají, a to napříč všemi sledovanými segmenty trhu.

Populární

TechBiz.cz přináší novinky z průmyslových a technických oborů i dalších souvisejících oblastí, zajímá se o oblasti jako automobilový průmysl, informatika, doprava, hutnictví, obrana a bezpečnost, logistika, personalistika, robotika, stavebnictví, strojírenství, výzkum a vývoj a mnoho dalších.

Redakci můžete kontaktovat na e-mailu techbiz (at) nitemedia.cz. Tiskové zprávy, nabídky a pozvánky prosím posílejte na e-mail tiskovky (at) nitemedia.cz.

TechBiz.cz © 20XX

To Top