personalistika

V boji proti korupci a úplatkářství pomohou účetní a finanční manažeři

Podplácení a korupce, to nejsou jen velké mnohamilionové kauzy pravidelně přetřásané na titulních stránkách novin a televizních zpravodajství. Jsou jimi vážně ohroženy i malé a střední firmy. Vyplývá to z nejnovější studie vzdělávací organizace ACCA Combating bribery in the SME sector, která navazuje na podobnou studii ACCA z roku 2013. Srovnání ukazuje, že ani tvrdé protikorupční zákony, přijaté v řadě zemí, a gigantické pokuty nejsou s to korupci zcela vymýtit. Zato roste úloha vzdělaných účetních, finančních specialistů a právníků, kteří podle 54 % dotázaných mohou v boji s korupcí sehrát zásadní roli.

Malé a střední firmy v České republice tvoří 99,8 % všech registrovaných firem, pracuje v nich 67,2 % všech zaměstnaných a z 56 % se podílejí na celkových příjmech státu. Často jsou součástmi dodavatelských řetězců větších firem nebo veřejného sektoru. V důsledku rostoucích byrokratických i konkurenčních tlaků jsou dnes a denně vystavovány nebezpečí různých korupčních praktik. Téměř polovina (45 %) respondentů studie ACCA si myslí, že firmy stále ochotněji zkreslují své finanční výsledky, aby zakryly korupční jednání, a téměř dvě třetiny (64 %) jsou přesvědčeny, že podplácení a korupce vážně ohrožují chod a stabilitu jak malých a středních firem, tak i celé ekonomiky.

Světová banka udává, že celková hodnota úplatků dosahuje každoročně 3,6 miliardy dolarů. Z průzkumu Transparency International zase vyplývá, že v roce 2017 zaplatil úplatek za nějakou úsluhu každý čtvrtý člověk na planetě. Tolerance podvádění a korupčnictví však působí dlouhodobé škody v ekonomice, vytváří negativní obraz o podnikání i o veřejné správě a křiví podnikatelské prostředí. „Vedle toho, že podplácení produkuje nerovné konkurenční prostředí a poškozuje dobré jméno firem i jejich partnerů, tak zvyšuje riziko právního postihu a má negativní dopad na morálku zaměstnanců,“ vypočítává Viera Kučerová, ředitelka českého zastoupení ACCA, a dodává: „Zakladatelé firem ani jejich manažeři nejsou obvykle finančními specialisty. Je tedy na jejich účetních a finančních manažerech, aby zajistili soulad činností firmy s protikorupčními zákony. Tři čtvrtiny respondentů naší studie jsou přesvědčeny, že znalosti účetních a finančních specialistů hrají zásadní roli při zavádění interních politik a firemních procesů, které malým a středním firmám umožní vypořádat se s úplatkářstvím a korupcí.“

Aby účetní a finanční manažeři dokázali pochybné transakce odhalit a nastavit firemní procesy tak, aby je nebylo možno realizovat, musí mít odpovídající vzdělání. Své znalosti a zkušenosti by pak měli průběžně prohlubovat, globalizace a nové technologie totiž vedle nových výzev přináší i nová rizika. „Mnozí podnikatelé si začínají uvědomovat, že bez finančních manažerů s relevantními znalostmi dokážou jen stěží ochránit své zájmy a vyhovět všem legislativním požadavkům,“ říká Viera Kučerová s tím, že vidět je to i na poptávce po vzdělávacích programech a certifikaci ACCA, která roste, a to i ze strany zaměstnanců středních a menších firem.

„Vzdělávací programy ACCA nevštípí absolventům jen profesionální postupy, ale i etiku. Dá se tedy říct, že firma, která zaměstnává účetní s certifikací ACCA, dělá maximum pro to, aby své finance spravovala profesionálně a eticky,“ uvedla na závěr Viera Kučerová.

Příklady podezřelého jednání, které může účetní indikovat:

  • Požadavek na zaúčtování faktur nepodložených smlouvami
  • Požadavek na úhradu velké sumy peněz v hotovosti
  • Žádost o úhradu velké sumy bez podpisu oprávněných osob – firmy mají obvykle tzv. segregaci odpovědnosti, kdy je do jakékoliv transakce zapojeno co nejvíce lidí, kteří se mohou navzájem kontrolovat, čímž se firma může vyhnout zneužití peněz a podobně.

Populární

TechBiz.cz přináší novinky z průmyslových a technických oborů i dalších souvisejících oblastí, zajímá se o oblasti jako automobilový průmysl, informatika, doprava, hutnictví, obrana a bezpečnost, logistika, personalistika, robotika, stavebnictví, strojírenství, výzkum a vývoj a mnoho dalších.

Redakci můžete kontaktovat na e-mailu techbiz (at) nitemedia.cz. Tiskové zprávy, nabídky a pozvánky prosím posílejte na e-mail tiskovky (at) nitemedia.cz.

TechBiz.cz © 20XX

To Top