doprava

UniControls se podílel na modernizaci osobních vagonů ČD

UniControls, dodavatel řídicích systémů a elektronických zařízení v oblastech železniční dopravy a průmyslovém řízení, úspěšně dokončila komplexní dodávku a implementaci informačního systému UNITRACK PIREDI pro 62 kompletně modernizovaných osobních vozů řady Bdpee Českých drah. Zakázka byla realizována pro společnost Pars nova, která tyto vozy modernizovala pro ČD, a kde UniControls kontinuálně navázala na předchozí úspěšné projekty.

Rekonstruované vozy vznikly rozsáhlou modernizací stávajících vozů ČD řady Bp a jsou určeny k provozu na tratích normálního rozchodu 1435 mm s tunely délky do 5 km. Modernizované osobní vozy řady Bdpee s nejvyšší provozní rychlostí min. 160 km/h jsou v provedení RIC, odpovídající závazným požadavkům vyhlášek UIC pro vnitrostátní i mezinárodní dopravu jako vůz 2. třídy v uspořádání velkoprostorovém s chodbičkou uprostřed. Jako součást informačního systému UNITRACK PIREDI byl v renovovaných vozech premiérově implementován také vlakový rozhlas z produkce dceřiné společnosti UniControls-Tramex.

 

Integrovaný systém služeb pro cestující pod názvem UNITRACK PIREDI v sobě zahrnuje a vzájemně propojuje několik tradičně samostatných subsystémů vlaku, jejichž vzájemné vazby přinášejí synergické efekty jak v užitné hodnotě pro cestující, tak v pořizovacích a provozních nákladech. V rámci těchto modernizovaných vozů ČD byl dodán integrovaný systém služeb pro cestující UNITRACK PIREDI, který se skládá z informačního systému pro cestující (PIS), systému hlasové komunikace (PAS), rezervačního systému (RES) a diagnostického systému (TELEDIAG).

 

„Jsme velmi rádi, že se nám podařilo úspěšně realizovat další významnou zakázku v oblasti informačních technologií pro kolejová vozidla, navíc pro našeho národního dopravce. Jsem přesvědčen, že nový multimediální informační systém bude přínosem zejména pro cestující v železničních vozech ČD, kterým přinese ještě více informací, komfortu a zábavy, ale také pro provozovatele a palubní personál. Je vidět, že jsme správně investovali do vývojového projektu mmTrain, jehož výstupem byla nová generace systému UNITRACK PIREDI. Tento systém se po získání letošní Inovační ceny Elektrotechnické asociace ČR dočkal také první reálné instalace a to hned na velmi významném projektu,“ říká Ing. Antonín Felber, předseda představenstva a generální ředitel společnosti UniControls a.s.

 

Systém vlakového rozhlasu UNITRACK PAS doplňuje stávající optické systémy o akustickou část, která ve spolupráci s UniControls tvoří kompletní systémové řešení informačního systému. Vlakový rozhlas umožňuje komplexní akustické informování cestujících. Kromě hlášení cestujícím zajišťuje i privátní komunikaci mezi členy palubního personálu a strojvedoucím. Zvukový signál je distribuován digitálně sítí Ethernet, analogově s využitím UIC kabelu nebo kombinací obou přenosových sítí.

 

Informační systém pro cestující (PIS)

Informační systém poskytuje audiovizuální informace přímo související s cestou, jako jsou např. trasa jízdy vlaku i vozu včetně podpory dělení vlaku na trase, následující stanice, směr výstupu a přestupní vazby, číslo a jméno vlaku, komerční kategorie, linky a pásma IDS, řazení vlaku a orientace ve vlaku (např. směr k jídelnímu vozu). Systém informuje o mimořádnostech plánovaných i neočekávaných. Řízení je zcela automatické v závislosti na poloze vlaku a jeho řazení poskytovaném vlakovým komunikačním systémem (WTB, ETB).

 

Systém hlasové komunikace (PAS)

Systém umožňuje hlasovou komunikaci v reálném čase formou hromadného hlášení, adresného hlášení nebo rozhovoru bod-bod pro vlakový personál nebo komunikaci cestujícího s vlakovým personálem. Systém zprostředkovává audio služby také ostatním subsystémům pro zajištění automatického hlasového informování systémem PIS.

Systém hlasové komunikace byl nově vyvinut a poprvé nasazen právě na těchto vozech. Systém je plně digitální, založen na Ethernet rozhraní a přenos hlasové komunikace je tedy prováděn digitálně přes Ethernet. Systém splňuje náročné požadavky dané UIC 556.

 

Rezervační systém RES

Systém na základě dálkově distribuovaných rezervačních dat a vazby na vlak v PIS, jeho polohu a řazení informuje o rezervačních číslech vozů, obsazení jednotlivých míst včetně trasy jejich rezervace a označení míst se zvláštními vlastnostmi (např. rodiče s dětmi, tichý oddíl, dámský oddíl…).

 

Diagnostický systém Telediag

Systém PIREDI zahrnuje také diagnostický subsystém, který mimo vlastní diagnostiky prvků PIS umožňuje také diagnostiku dalších vozidlových zařízení. Diagnostické události jsou ukládány jak na palubě vozidla, kde mohou být také prohlíženy servisními pracovníky, tak také synchronizovány do pozemní databáze umožňující efektivní řízení a plánování údržby vozidel.

 

Systém managementu mobilních aplikací MOMA

Systém slouží provozovateli jako prostředek správy flotily vozidel vybavených palubními informačními systémy. Systém MOMA transparentně přizpůsobuje datové toky podle kolísající kvality a dostupnosti bezdrátových sítí (jakékoli IP bezdrátové sítě, např. veřejné a privátní GSM – GPRS, EDGE, UMTS, LTE, GSM-R, Wi-Fi), prioritizuje data podle jejich důležitosti, poskytuje transparentní úložiště dat určených pro dočasně nedostupná vozidla a upozorňuje obsluhu na případnou nedoručitelnost dat. Přístup vozidel je autorizován a veškerá komunikace je plně zabezpečena podle aktuálních bezpečnostních standardů pro provoz v otevřených datových sítích (Internet). Služby systému MOMA jsou poskytovány také dalším pozemním systémům jako např. rezervační systém, dispečerský systém a systémy údržby prostřednictvím otevřeného rozhraní Web Services. Datový obsah pro systém PIREDI je pořizován ve formátu XML, který umožňuje import z dalších informačních systémů dopravce nebo správce infrastruktury. Mimo to poskytuje UniControls softwarové nástroje pro přípravu dat a simulaci vozidlového systému na PC. Firmware všech zařízení na vozidle je možné prostřednictvím systému MOMA bezpečně dálkově upgradovat, takže nové vlastnosti je možné softwarově přidávat v průběhu celého životního cyklu systému.

 

Projekt mmTrain

V uplynulých třech letech proběhl ve společnosti UniControls výzkumný a vývojový projekt mmTrain zaměřený na poskytování informačních služeb pro cestující v drážní dopravě. Výstupem projektu je nová generace systému UNITRACK PIREDI navazující na dlouholetou tradici vývoje a výroby informačních systémů pro cestující a reflektující aktuální i budoucí rostoucí nároky cestujících na spolehlivost a komfort veřejné drážní dopravy a splnění z nich odvozených požadavků legislativy, provozovatelů vozidel a jejich výrobců. K dosažení tohoto cíle byly v projektu použity a případně do drážního prostředí adaptovány moderní IT technologie, které původně vznikly a rozšířily se mimo oblast průmyslu, a které mimo jiné přispívají k ekonomické výhodnosti zřizování a provozování těchto systémů.

Populární

TechBiz.cz přináší novinky z průmyslových a technických oborů i dalších souvisejících oblastí, zajímá se o oblasti jako automobilový průmysl, informatika, doprava, hutnictví, obrana a bezpečnost, logistika, personalistika, robotika, stavebnictví, strojírenství, výzkum a vývoj a mnoho dalších.

Redakci můžete kontaktovat na e-mailu techbiz (at) nitemedia.cz. Tiskové zprávy, nabídky a pozvánky prosím posílejte na e-mail tiskovky (at) nitemedia.cz.

TechBiz.cz © 20XX

To Top