personalistika

Třídění odpadu na pracovišti považují za důležité tři čtvrtiny zaměstnanců

Ochrana životního prostředí začíná být prioritou pro stále více firem i zaměstnanců, napříč obory a často i generacemi však panují poměrně velké rozdíly. Nejvíce ekologický přistup vítá mladší generace zaměstnanců z kancelářských oborů, nejméně pracovníci z výroby. Za nejdůležitější považují lidé napříč obory třídění odpadu. Zákaz kouření na pracovišti nejvíce vítají lidé z IT, nejméně z výroby. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu zaměstnaneckých preferencí personální agentury Grafton Recruitment.

Plných 76 % zaměstnanců napříč obory považuje za důležité třídění odpadu na pracovišti. Nejvíce odpad třídí lidé z IT, nejméně pracovníci z administrativy, HR a práva. Dalším způsobem, jakým mohou zaměstnavatelé přispět k ekologičtějšímu provozu pracoviště, je omezení tisku a používání papíru. To oceňují zejména pracovníci z podnikových služeb a IT. „Velmi diskutovaným tématem jsou v posledních letech také služební auta na alternativní pohon. I přesto, že české firmy meziročně navýšily jejich podíly, v rámci Evropy stále výrazně v jejich využívání zaostáváme,“ říká Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a GI Group, s tím, že služební auta na alternativní pohon podporují nejvíce zaměstnanci z IT.

Kouření na pracovišti vadí nejvíce lidem z IT

S ekologií, ale také se zdravým životním stylem, souvisí zákaz kouření na pracovišti, který často názorově rozděluje společnost. Nejvíce oceňují tento zákaz pracovníci z IT (58 %), staví se za něj ale také lidé z administrativy, práva a HR (55 %). Neutrální vztah k této problematice pak mají lidé z obchodu, retailu a marketingu, kterým oproti ostatním oborům spíš nezáleží na tom, zda tento zákaz na pracovišti platí či nikoliv. Protipól pak tvoří zaměstnanci z výroby, kterým zákaz kouření na pracovišti dokonce často vadí (29 %). Je to zejména z toho důvodu, že čtvrtina těchto pracovníků jsou kuřáci, což je větší podíl než v ostatních oborech. Zákoník práce ukládá zaměstnancům povinnost nekouřit v místech, kde jsou jeho účinkům vystaveni také nekuřáci. Zaměstnavatel tak má právo kouření na pracovišti zakázat.

Ekologická a udržitelná řešení se vyplatí

Začleňování ekologických řešení se může zaměstnavatelům vrátit jak v podobě spokojených zaměstnanců, tak i loajálních zákazníků či klientů. „Témata z oblasti ekologie a udržitelnosti zajímají především mladší generace. Přístup firem k ochraně přírody a obnovitelným zdrojům může hrát nemalou roli při jejich rozhodování o budoucím zaměstnání. Vzhledem k dlouhodobému nedostatku lidí by tak ani tento aspekt neměli zaměstnavatelé podcenit,“ vysvětluje Martin Malo. To potvrzuje také studie společnosti Deloitte, dle které skoro třetina mladých lidí změnila své spotřebitelské chování ve prospěch firem s pozitivním dopadem na životní prostředí. Přístup k aktuálním trendům v oblasti udržitelnosti a ekologie je dle Martina Mala také stále důležitějším faktorem ovlivňujícím věrnost zákazníka ke značce. Přizpůsobování se ESG požadavkům v oblasti společenské odpovědnosti se tak dle něj nepochybně odráží také ve finančních výsledcích firem.

Populární

TechBiz.cz přináší novinky z průmyslových a technických oborů i dalších souvisejících oblastí, zajímá se o oblasti jako automobilový průmysl, informatika, doprava, hutnictví, obrana a bezpečnost, logistika, personalistika, robotika, stavebnictví, strojírenství, výzkum a vývoj a mnoho dalších.

Redakci můžete kontaktovat na e-mailu techbiz (at) nitemedia.cz. Tiskové zprávy, nabídky a pozvánky prosím posílejte na e-mail tiskovky (at) nitemedia.cz.

TechBiz.cz © 20XX

To Top