automotive

Toyota vyvinula revoluční vodíkový hořák s nulovými emisemi

Společnost Toyota Motor Corporation ve spolupráci s firmou Chugai Ro Co., Ltd. vyvinula jako první na světě univerzálně využitelný vodíkový hořák pro průmyslové účely. Hořák se od nynějška bude používat na kovací lince v závodu Honsha automobilky Toyota.

V konvenčních hořácích spalujících vodík dochází k rychlé reakci vodíku s kyslíkem, což má za následek vysokou teplotu plamene a tvorbu škodlivých emisí NOx. Z těchto důvodů se praktická využitelnost vodíkových hořáků až doposud jevila jako problematická.

Nově vyvinuté hořáky obsahují dvě nové konstrukce, jejichž smyslem je zpomalit spalování vodíku. Kromě toho vykazují nulové emise CO2 a výrazně nižší emise NOx, čímž dosahují mimořádně příznivých ekologických vlastností.

Zamezení úplného smíchání vodíku s kyslíkem

Pokud je vodík při zapálení úplně smíchán s kyslíkem, výsledná směs hoří velmi prudce a za vysoké teploty plamene. U nově vyvinutého hořáku proudí vodík paralelně s kyslíkem a zapaluje se nedokonalá směs těchto plynů, což vede k pomalejšímu spalování s nižší teplotou plamene.

Snižování koncentrace kyslíku uvnitř pece

Pokud palivová směs v okamžiku zapálení vykazuje vysokou koncentraci kyslíku, spalování je prudké a plamen má vysokou teplotu. Aby se tomu zabránilo, otevírají se malé otvory v trubkách dodávajících do hořáku vodík, což umožňuje předspalování malého objemu vodíku a kyslíku. Koncentrace kyslíku se poté pro účely hlavního spalování omezí na optimální úroveň 19 procent, doprovázenou i nižší teplotou plamene.

Toyota usiluje o nulové emise CO2, což je součástí strategického programu Toyota Environmental Challenge 2050. Automobilka má rovněž v plánu využívat ve svých závodech energii z obnovitelných zdrojů, včetně vodíku.

Tyto technologie umožní v závodech po celém Japonsku nahradit 1000 průmyslových hořáků na zemní plyn hořáky vodíkovými. Konvenční technologie se významným způsobem podílí na tvorbě emisí CO2. Toyota plánuje postupně instalovat vodíkové hořáky i ve svých dalších závodech, podobnou instalaci zvažují i další společnosti ze skupiny Toyota Group.

Do budoucna Toyota usiluje o rozvoj vodíkové společnosti a snižování dopadů průmyslové výroby na životní prostředí. Prosazuje průmyslové využití vodíku a podporu poptávky po vodíkovém palivu.

Populární

TechBiz.cz přináší novinky z průmyslových a technických oborů i dalších souvisejících oblastí, zajímá se o oblasti jako automobilový průmysl, informatika, doprava, hutnictví, obrana a bezpečnost, logistika, personalistika, robotika, stavebnictví, strojírenství, výzkum a vývoj a mnoho dalších.

Redakci můžete kontaktovat na e-mailu techbiz (at) nitemedia.cz. Tiskové zprávy, nabídky a pozvánky prosím posílejte na e-mail tiskovky (at) nitemedia.cz.

TechBiz.cz © 20XX

To Top