Informatika

Technologie pomáhají s návratem do kanceláře

Návrat zaměstnanců do velkých kancelářských parků se rozbíhá zatím jen velmi zvolna. Většina pracovníků dosud stále funguje ze svých domácích kanceláří, menší část zažívá první dny na pracovišti. S dodržováním nových pravidel, ke kterým patří zejména dodržování bezpečných rozestupů, jim často pomáhají technologie.

„Dodržování bezpečných rozestupů pro firmy znamená, že často nemohou obsadit kanceláře tak, jak byly zvyklé. Zaměstnance musí rozsadit dle nového klíče a zamezit jejich shlukování ve společných prostorách, jako jsou výtahy, kuchyňky či relaxační zóny. To ovšem znamená, že dokud bude platit pravidlo sociálního distancování, bude vždy alespoň část zaměstnanců muset pracovat z domova. V závislosti na epidemiologickém vývoji může tento stav trvat i do konce letošního roku,“ říká Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL, která v ČR sdružuje firmy z oboru podnikových služeb. Právě tyto společnosti jsou typickým příkladem nájemců velkých kancelářských parků. Průměrně zaměstnávají zhruba 400 lidí, výjimkou ale nejsou ani centra čtyřikrát větší. První zkušenosti a propočty přitom ukazují, že ve většině firemních kanceláří bude po zavedení nových pravidel využitelných pouze 40 % prostor. I proto firmy umožnily v první fázi návrat jen malému procentu zaměstnanců, ve valné většině případů šlo o 15 nebo 30 %.

S návrhem nového rozmístění pracovních stolů či využíváním kanceláří tak, aby nebyla překročena maximální možná a bezpečná kapacita, mohou firmám pomoci i technologie. Například společnost Colliers přišla s online kalkulátorem, který snadno spočítá počet využitelných pracovních stolů v prostoru kanceláře. Kromě samotného uspořádání kanceláří potřebují firmy také řídit a monitorovat počet zaměstnanců a jejich pohyb v prostorách firmy. Vedle dodržení nařízených bezpečnostních rozestupů to má i další důležitý důvod, a sice schopnost snadno odhalit, kdy a s kým byl který zaměstnanec v kontaktu v případě, že se začne znovu šířit koronavirová nákaza. Podobný nástroj si například sama vyvinula společnost AB InBev. „V pražském centru AB InBev se zaměřujeme na vývoj a využití nových technologií v našich procesech. Potřeba sociálního distancování v kancelářských prostorech nás inspirovala k vývoji vlastní aplikace, která by našim zaměstnancům umožnila rezervovat si svá místa v kanceláři. Tato snadno použitelná aplikace poskytne našim zaměstnancům potřebnou flexibilitu a zároveň zaručuje správné odstupy v souladu s vládními nařízeními,“ říká Jaromír Staroba, ředitel tohoto centra podnikových služeb společnosti, která se zabývá výrobou a prodejem piva a celé řady nealkoholických nápojů. Aplikace umožní rezervaci místa jen stanovenému počtu zaměstnanců. Nemůže se tedy stát, že by se v kancelářích objevilo více pracovníků, než kolik dovoluje nově nastavená kapacita.

Populární

TechBiz.cz přináší novinky z průmyslových a technických oborů i dalších souvisejících oblastí, zajímá se o oblasti jako automobilový průmysl, informatika, doprava, hutnictví, obrana a bezpečnost, logistika, personalistika, robotika, stavebnictví, strojírenství, výzkum a vývoj a mnoho dalších.

Redakci můžete kontaktovat na e-mailu techbiz (at) nitemedia.cz. Tiskové zprávy, nabídky a pozvánky prosím posílejte na e-mail tiskovky (at) nitemedia.cz.

TechBiz.cz © 20XX

To Top