logistika

Systém správy mobilních aplikací české společnosti UniControls využívá přes 2 tisíce drážních vozidel u pěti dopravců v ČR, na Slovensku a ve Finsku

Společnost UniControls, mezinárodně uznávaný dodavatel řídicích systémů a elektronických zařízení v oblastech železniční dopravy a průmyslovém řízení, vyvinula a dále zdokonaluje systém managementu mobilních aplikací MOMA, který dnes obsluhuje více než 2000 vozidel u pěti dopravců v ČR, na Slovensku a ve Finsku, pro které přenáší data z široké škály aplikací.

MOMA zabezpečuje například aktualizaci jízdních řádů pro automatické vedení vlaku, sběr dat měření spotřeby elektrické energie na vozidlech, distribuci elektronické vlakové dokumentace, nahrávání dat pro informování cestujících ve vizuální i akustické podobě, on-line přenos rezervačních dat, predikce zpoždění vlaků a informací o nástupištích nebo distribuci multimediálních prezentací dopravců a regionů.

V dnešním světě si už mnozí z nás nedokáží představit život bez mobilních aplikací ve svých smartphonech. Stále více aktivit se přesouvá do online prostředí a začínáme si zvykat na to, že připojení nejsme pouze my, ale díky fenoménu internetu věcí (IoT) i věci kolem nás. Jednou z oblastí, kde mobilní připojení přináší největší příležitosti k inovacím, jsou dopravní telematické aplikace a nejinak je tomu i v oblasti drážní dopravy. Embedded systémy železničních vozidel byly historicky roztříštěny a pokud vůbec umožňovaly vzdálenou správu, jednalo se o proprietární nástroje, které využívaly obvykle komunikační kanály specifické pro danou aplikaci. To vedlo k enormnímu nárůstu nákladů provozovatelů vozidel na budování a provoz komunikační infrastruktury, údržbu IT systémů, licencí a telekomunikačních služeb.

Systém MOMA (management mobilních aplikací) – vyvíjený společností UniControls, řeší výše uvedené problémy sjednocením komunikačních toků mezi vozidlovými aplikacemi a pozemní IT infrastrukturou do jednotné integrační platformy. Zahrnuje jak pozemní IT infrastrukturu, kde využívá standardních IT prostředků jako je SOA (Service Oriented Architecture) a virtualizaci pro minimalizaci nákladů, tak i mobilní komunikační bránu, která splňuje přísné podmínky pro elektrickou, mechanickou i klimatickou odolnost zařízení montovaných na vozidlo. MOMA zajistí volbu bezdrátové sítě, ať už se jedná o sítě GSM 2. generace nabízející nejlepší pokrytí, spolehlivé drážní sítě GSM-R, rychlé datové sítě 3G a LTE nebo lokální pokrytí Wi-Fi sítí. Systém MOMA řeší i otázku kybernetické bezpečnosti, takže k přenosům lze využít veřejných sítí bez budování vlastní fyzické nebo virtuální infrastruktury. Autoři aplikací pak nemusí řešit typické problémy spojené s pohybem vozidel, jako jsou výpadky spojení, navazování přenosů, změny IP adres, identifikace vozidel apod. Naopak mohou využít MOMA služeb, které nenabízí jen spolehlivé a bezpečné doručení datového obsahu z vozidla a na vozidlo, ale také notifikace při přihlášení vozidla a změny jeho stavu, synchronizaci dat s minimalizací datového objemu, sledování polohy vozidel a provozní informace jako jsou EVN (dříve UIC číslo) nebo adresace dle čísla vlaku.

Otevřené rozhraní systému MOMA umožňuje dosazování dalších aplikací na vozidla bez nutnosti zřizování nových komunikačních kanálů a souvisejících nákladů na jejich provoz a údržbu. Zároveň je možná modernizace na nové generace bezdrátových sítí, a to zcela transparentně pro cílové aplikace bez nutnosti jejich nákladného upgradu.

Systém MOMA také umožňuje vzdálenou správu softwarového vybavení vozidlových systémů. Nasazení nových funkcí už nepředstavuje tak náročnou práci pracovníků údržby vozidel v terénu, ale je možné je provést v kompletní flotile automaticky za zlomek původní doby. Na nové požadavky zákazníků je možno tedy reagovat flexibilně, což je nezbytné zejména v oblasti OMTS (on-board multimedia and telematics systems), která se dynamicky rozvíjí.

Oblast datových přenosů pro železniční vozidla bude standardizována na mezinárodní úrovni ve vznikající normě IEC 61375-2-6, na jejímž vzniku se UniControls aktivně podílí. Výsledky standardizace jsou průběžně implementovány do systému MOMA.

Populární

TechBiz.cz přináší novinky z průmyslových a technických oborů i dalších souvisejících oblastí, zajímá se o oblasti jako automobilový průmysl, informatika, doprava, hutnictví, obrana a bezpečnost, logistika, personalistika, robotika, stavebnictví, strojírenství, výzkum a vývoj a mnoho dalších.

Redakci můžete kontaktovat na e-mailu techbiz (at) nitemedia.cz. Tiskové zprávy, nabídky a pozvánky prosím posílejte na e-mail tiskovky (at) nitemedia.cz.

TechBiz.cz © 20XX

To Top