Informatika

Systém EcoStruxure Power implementován v chemickém podniku Precheza

Schneider Electric poprvé v České republice implementoval všechny vrstvy EcoStruxure Power. Firmou, ve které je systém instalován, je přerovská Precheza. Vedle systému Power Monitoring Expert, který monitoruje bilanční měření energií, navíc došlo k doplnění o službu Power advisor se silným akcentem prvků, které zajišťují maximální možnou kybernetickou bezpečnost. Uvedení procesů do praxe i následné technické kontroly v rámci upgrade zajišťuje firma Schneider Electric.

I díky systému EcoStruxure Power od Schneider Electric je společnost Precheza v současnosti jednou z nejefektivnějších, co se hospodaření s energiemi týče. Stala se vůbec první institucí, ve které jsou nainstalované jak koncové prvky, tak i systém na monitoring energií Power Monitoring Expert.

Srdcem celé architektury využívaného systému IoT je platforma EcoStruxure. Propojuje celý podnik, „od podlahy až po střechu“. Ze snímačů sbírá důležitá data a odesílá je do aplikace Power Monitoring Expert. Analyzuje data a hledá užitečné informace (Data Mining). Precheza má tak možnost rozhodovat se na základě informací získaných v reálném čase a obchodní logik.

Hned několikrát se již osvědčila služba Power advisor, systém správy napájení poskytující optimalizovaný výkon a spolehlivost napájení. Služba tak posouvá diagnostiku měření od řešení problémů na zařízení až po úplnou analýzu systému. Ve výsledku dochází ke kombinaci odborných rad s pokročilými algoritmy – jejich aplikováním na data ze systému Power monitoring expert.

„Společnost Precheza využívá již několik let monitorovací aplikaci Power Monitoring Expert od Schneider Electric. Systém pomáhá dosahovat maximálně efektivního hospodaření s energiemi, a to nejenom pro bilanční měření energií. Nyní došlo k rozšíření a modernizaci celé soustavy. Nedílnou součástí je aktuálně velmi žádaná implementace prvků kybernetické bezpečnosti,” komentuje implementaci systému Zdeněk Rada, manažer pro klíčové zákazníky Schneider Electric.

Populární

TechBiz.cz přináší novinky z průmyslových a technických oborů i dalších souvisejících oblastí, zajímá se o oblasti jako automobilový průmysl, informatika, doprava, hutnictví, obrana a bezpečnost, logistika, personalistika, robotika, stavebnictví, strojírenství, výzkum a vývoj a mnoho dalších.

Redakci můžete kontaktovat na e-mailu techbiz (at) nitemedia.cz. Tiskové zprávy, nabídky a pozvánky prosím posílejte na e-mail tiskovky (at) nitemedia.cz.

TechBiz.cz © 20XX

To Top