Informatika

Světový den hesel

U příležitosti Světového dne hesel, který připadá na čtvrtek 6. května, doporučují bezpečnostní odborníci společnosti Cisco firmám, aby nahradily tradiční hesla bezheslovým ověřováním. Hesla jsou častým cílem útoku hackerů, kterým obtížně odolávají. V řadě případů jsou snadno prolomitelná a obtížně spravovatelná, což stojí podniky po celém světě miliardy dolarů ročně. Žádosti o resetování hesla představují v organizacích až polovinu všech požadavků na IT oddělení, což vede jednak ke zbytečnému propadu produktivity uživatelů, jednak k navyšování nákladů na IT podporu.

Hlavní problémy s hesly:

  1. jsou nákladná – podle společnosti Gartner Group až 50 % požadavků na firemní IT helpdesky řeší problémy s hesly
  2. pro uživatele jsou zdrojem frustrace – podle průzkumu společnosti LastPass používá korporátní zaměstnanec v průměru 190 hesel!
  3. především jsou však neúčinná – podle zprávy Verizon Data Breach Report je 81 % narušení bezpečnosti důsledkem slabých nebo ukradených přihlašovacích údajů.

Podle odborníků společnosti Cisco proto budoucnost digitálního zabezpečení doporučují jednoduché a účinné nástroje pro ověřování bez použití hesla. Bezheslové ověřování, jako je například Cisco Duo Passwordless, umožní firemním uživatelům zapomenout na hesla a bezpečně se přihlašovat do firemních aplikací pomocí bezpečnostních klíčů nebo čteček biometrických údajů zabudovaných v moderních noteboocích a chytrých telefonech.

Mezi firemními uživateli jsou zařízení schopná číst biometrické údaje již široce dostupná a doba, kdy se hesla přestanou používat, se díky nim blíží. Podle analýzy Cisco Duo Trusted Access v současnosti již 80 % podnikových mobilních zařízení umožňuje přihlašování pomocí biometrických funkcí, přičemž tento podíl se za posledních pět let zvýšil o 12 %.

“Společnost Cisco intenzivně pracuje na různých metodách bezheslové ověřování, které respektuje potřeby zaměstnanců se zachováním vysoké úrovně bezpečnosti a bez zvýšených nároků na IT infrastrukturu firem,” řekl Gee Rittenhouse, senior viceprezident a generální ředitel divize Cisco Security. “Bez nadsázky lze říci, že ověřování bez hesla bude mít celosvětově nejvýznamnější dopad na způsob, jakým uživatelé přistupují k datům. Nejjednodušší přístupová cesta bude totiž zároveň ta nejbezpečnější.”

Populární

TechBiz.cz přináší novinky z průmyslových a technických oborů i dalších souvisejících oblastí, zajímá se o oblasti jako automobilový průmysl, informatika, doprava, hutnictví, obrana a bezpečnost, logistika, personalistika, robotika, stavebnictví, strojírenství, výzkum a vývoj a mnoho dalších.

Redakci můžete kontaktovat na e-mailu techbiz (at) nitemedia.cz. Tiskové zprávy, nabídky a pozvánky prosím posílejte na e-mail tiskovky (at) nitemedia.cz.

TechBiz.cz © 20XX

To Top