Informatika

Studie IDC odhalila hodnotu certifikace

V uplynulém roce se digitální transformace dostala ještě více do popředí zájmu jako středobod růstu podnikání malých i velkých firem. Tyto snahy, které jsou mimo jiné umožněny hybridními nebo multicloudovými strategiemi, mohou podnikům pomoci flexibilně aktualizovat produkty a služby v době rychlých změn. Toto zaměření však zvýraznilo potřebu odborných znalostí v oblasti digitální transformace, a organizace po celém světě si tuto potřebu uvědomují a do podpory těchto odborných znalostí u zaměstnanců investují čas i prostředky. Nedávná studie IDC zaměřená na certifikace Red Hat potvrdila, že se tyto investice vyplácejí.

Nová bílá kniha společnosti IDC „The Business Value of Red Hat Certification ” zdůrazňuje význam lidských znalostí pro úspěšnou digitální transformaci. Výzkum se zaměřil na zjištění, jaký mohou mít dobře připravené certifikace – jako jsou ty, které nabízí společnost Red Hat – exponenciální dopad na hledání vhodných pracovníků.

Ve zmíněné studii realizovali výzkumníci IDC rozhovory s organizacemi z řad zákazníků spol. Red Hat, jejichž zaměstnanci IT získávají a udržují si aktuální úroveň certifikací Red Hat. Dotazované společnosti zdůrazňují, že certifikovaní zaměstnanci se odlišují od ostatních zaměstnanců jak z hlediska dovedností, tak z hlediska hodnoty pro organizaci. Disponují větší důvěrou v to, že certifikovaní zaměstnanci zvládnou náročnější a složitější úkoly, a že se zvýšené schopnosti těchto spolupracovníků projevují také ve vyšší produktivitě.

Dotazované organizace dále uvádějí, že zaměstnanci, kteří získají a udržují si certifikaci Red Hat, mají vyšší kvalifikaci a lepší technologické znalosti než zaměstnanci bez certifikace. Účastníci studie popisovali IT infrastrukturu a software, na které dohlížejí certifikovaní zaměstnanci, jako efektivnější a výkonnější ve srovnání s jinými srovnatelnými projekty.

Celkově organizace uvedly, že certifikovaní pracovníci vynikají schopností:

•            zavádět nákladově efektivnější a odolnější IT architektury pro optimalizaci nákladů na IT a vyšší úroveň kontinuity podnikání.

•            používat kontejnery, Kubernetes a další technologie pro podporu agilnějších a efektivnějších vývojových činností,

•            používat znalosti a osvědčené postupy řešení a technologií Red Hat k efektivnější správě a provozu prostředí Red Hat.

Jedním z klíčových zjištění IDC studie je analýza nákladů a přínosů účastníků studie. IDC ROI analýza ukazuje 409% zhodnocení v horizontu tří let, přičemž diskontované úspory nákladů na IT infrastrukturu činí v průměru 1,66 milionu dolarů na organizaci za tři roky. Kromě toho vývojáři, kteří získali a udržují certifikace Red Hat, vykazují o 24 % vyšší úroveň produktivity ve srovnání se svými necertifikovanými kolegy.

Certifikovaní zaměstnanci poskytují více služeb a snižují náklady na infrastrukturu

Společnost IDC dále zjistila, že certifikovaní zaměstnanci mohou spravovat o 47 % více virtuálních počítačů (VM) a zvládnout větší objem práce ve srovnání s necertifikovanými zaměstnanci. Na tuto efektivitu lze nahlížet i z širšího hlediska – účastníci studie uvádějí, že certifikovaní zaměstnanci jsou v průměru o 32 % efektivnější, což znamená, že týmy s certifikátem Red Hat čítající v průměru 10,7 zaměstnanců zvládnou objem práce 15,7 necertifikovaných zaměstnanců.            

Sponzorovaný výzkum ukazuje, že zaměstnanci s certifikací Red Hat prokazují schopnost maximálně využít technologie a funkce obsažené v prostředí Red Hat a dalších IT prostředích jako jsou kontejnery, Kubernetes a automatizace.

Výsledkem těchto odborných znalostí je uváděná schopnost nasazovat nové IT zdroje o 23-51 % rychleji s agilitou, která je základním kamenem úspěšného IT provozu a digitální transformace. Z hlediska nákladů dotazovaní zákazníci společnosti Red Hat uvedli, že jim přítomnost zaměstnanců s certifikací umožnila provozovat ekvivalentní pracovní zátěže s o 13 % nižšími náklady na infrastrukturu, což jim dále umožnilo eliminovat nebo změnit využití v průměru devíti serverů.

Výhody certifikace pro zaměstnance

Studie si všímá také dopadu certifikace Red Hat na jednotlivce. IDC odhalila, že certifikovaní zaměstnanci dosahují lepších výsledků jak v materiální, tak v nemateriální oblasti, a to od nástupu do zaměstnání až po délku pracovního poměru. Zaměstnanci s certifikací Red Hat potřebují k dosažení plné produktivity v průměru o sedm týdnů méně, tedy jsou o 32 % rychlejší než průměrný nový zaměstnanec. Organizace navíc uvádějí, že vysoce hodnotní certifikovaní zaměstnanci si často vytvářejí hluboké vazby v rámci organizace, přičemž údaje ukazují na průměrné 10% prodloužení délky pracovního úvazku.

Nabídka Red Hat Training umožňuje organizacím, které mají za cíl dosáhnout digitální transformace, připravit své zaměstnance pomocí praktických školení a příprav na to, co je čeká. Certifikace Red Hat ověřuje IT profesionály, kteří jsou kvalifikovaní, prověření a připravení převzít ty nejambicióznější projekty tváří v tvář vyvíjejícím se výzvám v oboru, přičemž pokrývají širokou škálu témat – od podnikové architektury a základních dovedností správy systému Linux až po znalosti specializovaných vývojářských frameworků a nových technologií jako jsou kontejnery a cloud.

Randy Russell, ředitel Red Hat Certification

Populární

TechBiz.cz přináší novinky z průmyslových a technických oborů i dalších souvisejících oblastí, zajímá se o oblasti jako automobilový průmysl, informatika, doprava, hutnictví, obrana a bezpečnost, logistika, personalistika, robotika, stavebnictví, strojírenství, výzkum a vývoj a mnoho dalších.

Redakci můžete kontaktovat na e-mailu techbiz (at) nitemedia.cz. Tiskové zprávy, nabídky a pozvánky prosím posílejte na e-mail tiskovky (at) nitemedia.cz.

TechBiz.cz © 20XX

To Top