Informatika

Studie Cisco ukázala hlad po rychlém internetovém připojení

Dramatický růst práce na dálku, který provází ekonomiku v posledních dvou letech, vytváří naléhavou potřebu zvýšit rychlost a kvalitu připojení k internetu. Výzkum Cisco Broadband Index poukázal na to, že rychlý a všeobecně dostupný internet lidé považují za klíčový faktor ekonomického růstu. Ve studii mimo jiné tři čtvrtiny respondentů tvrdí, že kvůli hybridní práci potřebují rychlejší internet. Dokonce přes 80 dotázaných je připojeno k síti více než 4 hodiny denně.

Studie Cisco Broadband Index vychází z průzkumu mezi více než 60 000 respondenty ze 30 zemí. Průzkum sledoval, jak dotazovaní v domácnosti využívají internet a jaké změny by v připojení přivítali.

Hybridní práce vyžaduje lepší připojení

Dotazovaní jednoznačně považují kvalitní a dostupný internet za klíčový pro svoji hybridní práci. A jeho současnou úroveň vidí jako nedostatečnou: 78 % dotázaných uvedlo, že je spolehlivé připojení důležité pro jejich práci. Současně ale plné tři čtvrtiny respondentů soudí, že je třeba služby dramaticky zlepšit. Význam internetu přitom potvrdilo i zkoumání doby, kterou lidé na webu stráví, protože 84 % tázaných uvedlo, že doma jsou denně připojeni čtyři hodiny a více. Více než polovina účastníků výzkumu (54 %) by si přála, aby jim jejich zaměstnavatel pokrýval náklady na připojení v případech, kdy pracují z domova.

Touhu lidí po kvalitnějším připojení dokumentuje i fakt, že bezmála polovina dotázaných (44 %) plánuje v nejbližších 12 měsících své internetové služby upgradovat.

Přístup ke vzdělání a službám je stále omezen

Cisco Broadband Index přitom zaznamenal, že lidé považují kvalitu připojení za důležitou nejen pro svoji vlastní práci, ale i pro celou společnost. Tři čtvrtiny respondentů soudí, že je významné pro hospodářský růst a vzdělávání. Dokonce 78 % dotázaných vyslovilo přesvědčení, že připojení by mělo být dostupné každému, bez ohledu na to, kde žije.

To ovšem ostře kontrastuje s faktem, že stále 40 % světové populace nemá v současnosti k internetu přístup. „Pokud nebudeme schopni tyto zhruba 3,4 miliardy lidí připojit v průběhu příštích 10 let, riskujeme, že se digitální propast ještě prohloubí a stane se nepřekonatelnou,“ uvedl Guy Diedrich, Cisco SVP & Global Innovation Officer.

Problémy s internetem má ovšem i ta připojená část světa. Téměř 60 % dotázaných totiž potvrdilo, že v průběhu lockdownů mělo potíže s dostupností on line lékařských služeb, vzdělávání, sociálních nebo komunálních služeb.

Do průzkumu sice nebyla zahrnuta Česká republika, ale „naše“ odpovědi by mohly zhruba odpovídat sousednímu Polsku. V Polsku používá internet doma více než 4 hodiny denně 82 % dotázaných a 64 % respondentů soudí, že kvalita těchto služeb by se měla výrazně zlepšit. Zhruba 46 % Poláků se domnívá, že by jim měl jejich zaměstnavatel hradit náklady na připojení za dobu, kdy pracují z domova.

Populární

TechBiz.cz přináší novinky z průmyslových a technických oborů i dalších souvisejících oblastí, zajímá se o oblasti jako automobilový průmysl, informatika, doprava, hutnictví, obrana a bezpečnost, logistika, personalistika, robotika, stavebnictví, strojírenství, výzkum a vývoj a mnoho dalších.

Redakci můžete kontaktovat na e-mailu techbiz (at) nitemedia.cz. Tiskové zprávy, nabídky a pozvánky prosím posílejte na e-mail tiskovky (at) nitemedia.cz.

TechBiz.cz © 20XX

To Top