Informatika

Střední odborná škola v Rumburku se spoléhá na produkty GFI Unlimited

Společnost GFI Software, dodavatel řešení pro bezpečnost a správu v podnikových sítích, uvedla, že Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie v Rumburku využívá produkty Kerio Connect a Kerio Control ke spolehlivému zajištění elektronické pošty a zabezpečení sítě pro celý areál školy. Řešení nasadila a spravuje FiMA, partner společnosti GFI Software na českém trhu.

Odborná škola v Rumburku vyučuje žáky v polygrafických oborech. Areál školy se nachází v centru města Rumburk a je rozdělen na teoretické vyučování, odborný výcvik, internát a stravování. Celý areál je kompletně zasíťován a pokryt WiFi připojením a vzhledem k internátu a velkému počtu žáků používá také hostovanou síť pro WiFi připojení.

Škola využívá řešení Kerio Connect včetně poštovního serveru, klientů i jako webového rozhraní, což učitelům umožňuje se k e-mailům flexibilně a bezpečně přihlašovat na různých počítačích v různých učebnách. Kerio Control potom dovoluje přístup přes zabezpečenou VPN síť a chrání zejména proti surfování na nebezpečných stránkách. Zákazník na řešeních nejvíce oceňuje jednoduchou instalaci, snadné ovládání a nastavení a dobrou spolupráci s prodejcem, který je k dispozici v případě potřeby rychlé pomoci s vyřešením jakéhokoliv problému.

„Produkty jsme vybrali z důvodu širokého spektra funkčností v kombinaci s velmi zajímavou cenovou politikou pro školství,“ řekl Jiří Malypetr, správce LAN sítě školy. „I když se tato politika mezitím poněkud změnila, fungující technická podpora, které se nám dostává od společnosti FiMA a případně samotného supportu ZEBRA SYSTEMS, to určitě vyrovnává. Role partnera je významná při sestavování počtu licencí, strategie nasazování produktů do naší složité sítě a finančních aspektů spojených například s nedávným přechodem na licenční model GFI Unlimited.“

Model GFI Unlimited od GFI Software nabízí za jedno předplatné přístup ke všem aplikacím GFI Software pro komunikaci a IT bezpečnost a kombinovat lze kterékoliv z nich v závislosti na konkrétních potřebách. Oproti zakoupení samostatných aplikací ušetří zákazníci s GFI Unlimited již od aktivace dvou produktů a je tak ideální pro malé a střední organizace.

Populární

TechBiz.cz přináší novinky z průmyslových a technických oborů i dalších souvisejících oblastí, zajímá se o oblasti jako automobilový průmysl, informatika, doprava, hutnictví, obrana a bezpečnost, logistika, personalistika, robotika, stavebnictví, strojírenství, výzkum a vývoj a mnoho dalších.

Redakci můžete kontaktovat na e-mailu techbiz (at) nitemedia.cz. Tiskové zprávy, nabídky a pozvánky prosím posílejte na e-mail tiskovky (at) nitemedia.cz.

TechBiz.cz © 20XX

To Top