Informatika

Společnost Epson vyhlašuje soutěž o roboty

Průmysl 4.0 je skutečností a Epson je jako přední celosvětový výrobce robotů SCARA a dodavatel automatizačních řešení od roku 1980 připraven stát v čele této změny. S rozšiřováním automatizace přichází mnoho nových a inovativních aplikací pro roboty. Robotika přinesla revoluci do průmyslu a jiných odvětví a má potenciál radikálně zlepšit kvalitu našich životů v pracovním prostředí.

Soutěž o 3 roboty

Společnost Epson vkládá svou nejnovější technologii do rukou budoucnosti: univerzit, středních škol a výzkumných institucí v celé oblasti EMEAR. Proč jsme zvolili vzdělávací a výzkumné instituce? Abychom podpořili růst, rozvoj a konkurenceschopnost průmyslu a automatizace.

Své žádosti posílejte online (https://www.epson.co.uk/robot-contest) od 1. září 2018.

·         Žadatelé, kteří odešlou svůj návrh před 15. prosincem 2018, získají možnost vyhrát až 3 roboty Epson pro podporu svého projektu.

·         Žadatelé budou hodnoceni podle seznamu kritérií, mezi něž patří inovativnost, příspěvek ke vzdělávání, rozvoj schopností, jedinečnost využití robotu a udržitelnost.

·         Žadatelé z užšího výběru budou vyzváni, aby představili svou žádost před panelem hodnotitelů.

„Znalosti a kreativita jsou klíčem k inovacím. Společnost Epson si uvědomuje nutnost propagovat a podporovat rozvoj talentů a znalostí. Generaci Y, která tvoří 50 % světové populace, čeká radikálně odlišné pracovní prostředí. Víme, že mladí lidé mají potenciál, takže naše soutěž je navržena tak, aby svěřila technologii budoucnosti do jejich rukou,“ říká Volker Spanier, vedoucí oddělení robotických řešení ve společnosti Epson Europe.

Očekává se, že počet průmyslových robotů nasazených po celém světě se do roku 2019 zvýší na přibližně 2,6 milionu. Zejména ve střední a východní Evropě má v příštích dvou letech růst nasazení robotů meziročně o 20 %, což je celosvětově nejvyšší růst po Číně.

V důsledku tohoto růstu má robotika klíčový význam pro budoucnost výroby, zdravotní péče a mnoha jiných odvětví. Roboty také mohou pomáhat při vzdělávání a při snižování množství odpadu a spotřeby energie. Společnost Epson nabízí mladým lidem v oblasti EMEAR příležitost představit si lepší svět s roboty.

Populární

TechBiz.cz přináší novinky z průmyslových a technických oborů i dalších souvisejících oblastí, zajímá se o oblasti jako automobilový průmysl, informatika, doprava, hutnictví, obrana a bezpečnost, logistika, personalistika, robotika, stavebnictví, strojírenství, výzkum a vývoj a mnoho dalších.

Redakci můžete kontaktovat na e-mailu techbiz (at) nitemedia.cz. Tiskové zprávy, nabídky a pozvánky prosím posílejte na e-mail tiskovky (at) nitemedia.cz.

TechBiz.cz © 20XX

To Top