Informatika

Společnost Atos se dostala mezi premianty na prestižním seznamu globální ekologické organizace CDP

Společnost Atos letos v prosinci získala ocenění za úsilí v boji proti globálnímu oteplování od globální neziskové ekologické organizace CDP, která je jedním ze zakládajících členů iniciativy Science Based Targets. Ta se snaží přimět firmy a státy ke snižování emisí skleníkových plynů. Společnost Atos byla zařazena na prestižní seznam CDP „A“ za svůj boj proti změnám klimatu, a to na základě svých pravidelných zpráv o ekologické odpovědnosti za rok 2021.

Již devátým rokem také organizace CDP zařadila společnost Atos do kategorie lídrů. Atos tak patří mezi velmi malý okruh firem, které vykazují vynikající výsledky v oblasti ochrany životního prostředí. Řadí se k pouhým 2 % z více než 13 000 hodnocených společností, což představuje 64 % globální tržní kapitalizace.

Společnost Atos byla oceněna za své kroky zaměřené na snižování emisí, zmírňování klimatických rizik a rozvoj nízkouhlíkového hospodářství na základě údajů, které uvedla v dotazníku CDP o klimatických změnách pro rok 2021.

„Dokončení pravidel Pařížské dohody na letošní Konferenci OSN o změně klimatu (COP26) bylo pozitivním krokem k naplnění cílů Pařížské dohody, což je důkazem globální snahy o snižování emisí a omezení globální oteplování na 1,5 stupně Celsia,“ řekl Philippe Mareine, ředitel pro digitalizaci a transformaci, který je ve společnosti Atos zároveň odpovědný za oblast CSR. „Nicméně nás stále čeká tvrdá práce. Společnost Atos je pevně odhodlána snížit vlastní uhlíkovou stopu, investovat do dekarbonizačních technologií a podporovat své klienty v tomtéž. Ocenění od CDP a naše umístění na seznamu „A“ odráží naši angažovanost v oblasti ochrany životního prostředí a jsou pro nás povzbuzením, abychom pokračovali v nastoleném kurzu.“

Jako lídr v oblasti bezpečných a dekarbonizovaných digitálních technologií zvýšila společnost Atos v roce 2021 své ekologické ambice a zavázala se snížit emise uhlíku, které má pod vlastní kontrolou, o 50 % do roku 2025 (oproti stavu roku 2019), což je plně v souladu s Pařížskou dohodou o omezení globálního oteplování planety do roku 2050 na 1,5 °C nad předindustriální úrovní.

Mezi významné úspěchy společnosti Atos patří:

 • Snížení globální uhlíkové stopy celé skupiny v roce 2020 o 15 % (2,8 milionů tun CO2), z čehož je podle odhadu 10 % strukturálních (5 % efekt pandemie COVID-19)
 • Dosažení uhlíkové neutrality podle normy PAS 2060 pro emise pod vlastní kontrolou a přímým vlivem od roku 2018
 • Zvýšení podílu energie z obnovitelných/nízkouhlíkových zdrojů ve všech svých datových centrech z 32 % v roce 2019 na 77 % v roce 2021 a meziroční snížení celosvětové spotřeby energie datových center v roce 2020 o 15 %
 • Závazek do roku 2024 plně elektrifikovat firemní vozový park s cílem snížit emise u svých 5 500 služebních vozů
 • Dosažení certifikace ISO 14001 u 90 % hlavních pracovišť (kanceláře a datová centra)
 • Zavedení interního zpoplatnění uhlíku (80 € za tunu CO2), které podpoří obchodní rozhodování ve prospěch dekarbonizace, dále zelená aplikace Atos pro zapojení zaměstnanců
 • Zavedení závazných smluvních ujednání o míře dekarbonizace (DLA) pro zákazníky. Skupina v roce 2020 kompenzovala 50 milionů tun CO2 od svých zákazníků a odhaduje, že dokáže snížit jejich vlastní uhlíkové emise o 15-20 %
 • Vedoucí postavení na evropském trhu díky energeticky nejúspornější produktové řadě superpočítačů na světě BullSequana X. Na konci roku 2021 je 18 ze 100 energeticky nejúčinnějších superpočítačů na světě značky Atos.
 • Zapojení dodavatelů a partnerů do ambiciózních plánů dekarbonizace s cílem snížit do roku 2025 emise kategorie 3 o 50 % (oproti hodnotě z roku 2019)
 • Posílení odborných znalostí v oblasti dekarbonizace díky akvizici společnosti EcoAct a specializovaných startupů (tier One, Greenspector, Plan A) v rámci programu Scaler
 • Investice do výzkumu a vývoje v oblasti dekarbonizace. Společnost Atos jako vlastník více než 70 patenty v oblasti superpočítačů provádí výzkum superpočítačů a datových center napájených energií ze zeleného vodíku, blockchainových technologií pro zvýšení efektivity recyklace nebo kvantovými technologiemi, které umožňují vytvářet nové materiály pohlcující CO2 z atmosféry Vědecká komunita Atos také nedávno uspořádala odbornou konferenci na téma výpočetních a úložných technologií založených na DNA.

Populární

TechBiz.cz přináší novinky z průmyslových a technických oborů i dalších souvisejících oblastí, zajímá se o oblasti jako automobilový průmysl, informatika, doprava, hutnictví, obrana a bezpečnost, logistika, personalistika, robotika, stavebnictví, strojírenství, výzkum a vývoj a mnoho dalších.

Redakci můžete kontaktovat na e-mailu techbiz (at) nitemedia.cz. Tiskové zprávy, nabídky a pozvánky prosím posílejte na e-mail tiskovky (at) nitemedia.cz.

TechBiz.cz © 20XX

To Top