Informatika

Škoda Auto zrychlila inovace s umělou inteligencí od IBM

Škoda Auto používá ve všech závodech v České republice vylepšeného HR  asistenta postaveného na platformě IBM Watson v IBM Cloudu. HR bot byl rozhodující pro to, aby Škoda Auto získala flexibilitu a rychlost potřebnou k náboru a přijímání nových zaměstnanců, a aby uspokojila nárůst poptávky v důsledku krize COVID-19.

Stejně jako mnoho průmyslových odvětví i automobilový průmysl zápasil s nejistotou na trhu a sérii lockdownů. To zpočátku zasáhlo prodeje automobilů v prvních měsících krize COVID-19. Rychlé zotavení globálních dodavatelských řetězců a prudký nárůst poptávky po vozidlech však pro společnost Škoda Auto představovaly novou výzvu: potřebu rychle přijímat nové zaměstnance, aby uspokojili výrobní kapacitu a poptávku po produkci.

Vzhledem k tomu, že každý měsíc procházejí náborem stovky uchazečů, automobilka Škoda Auto naléhavě potřebovala v čase pandemie COVID-19 pomoc virtuálního asistenta založeného na platformě umělé inteligence, aby bylo přijímání nových zaměstnanců efektivnější a časově méně náročné nejen pro personalisty automobilky, ale také pro kandidáty. Digitální asistent byl po vypuknutí celosvětové pandemie k dispozici ve všech třech závodech automobilky v České republice (Mladá Boleslav, Kvasiny, Vrchlabí) a usnadnil tak náborový proces.

HR bot, navržený ve spolupráci mezi konzultační divizí společnosti IBM a Škoda Auto, využívá IBM Watson asistenta běžícího na IBM Cloudu k zefektivnění náborového procesu. Vývojový tým rychle zpřístupnil HR bota také na mobilních telefonech, osobních počítačích a dalších online kanálech a byl integrován do online a mobilních aplikačních procesů Škoda Auto. HR bot navíc obsahuje digitálního asistenta, který provede kandidáty aplikací, pomáhá opravit překlepy nebo chyby při zadávání dat. Kromě toho jeho zavedení pomohlo HR týmu Škoda Auto zkrátit dobu potřebnou k posouzení žádostí o zaměstnání. HR chatbot založený na IBM Watson asistentovi, který byl vyvinut na IBM Cloudu týmem profesionálů a designérů konzultační divize společnosti IBM a experty na umělou inteligenci ve spolupráci se zaměstnanci Škoda Auto, se během pandemie COVID-19 ukázal jako správná a nezbytná inovace. IBM a Škoda Auto také urychlily implementaci tohoto inovativního řešení AI do všech závodů výrobců automobilů v České republice.

 „Použití HR chatbota postaveného na platformě IBM Watson stouplo přes pandemii COVID-19 především u online verze, kdy kandidáti obdrží link a mohou s chatbotem komunikovat online ze svých mobilních zařízení. HR chatbota, který je aktuálně přístupný v náborových centrech ve všech třech závodech Škoda Auto v České republice od ledna do června tohoto roku aktivně použilo 1790 uchazečů o zaměstnání. Výhodou je, že přes již zmíněný link jej naši uchazeči mohou používat i ze svých privátních osobních počítačů a mobilních zařízení,” říká Petra Meliška, vedoucí náboru a personálního marketingu ve společnosti Škoda Auto v České republice.

„Virtuální asistenti jsou novou formou komunikačního kanálu pro naše uchazeče. Tento jednoduchý způsob interakce prostřednictvím chatové konverzace s kandidáty se snadno používá a je nezbytný v případě pandemické krize. Při vývoji řešení strávila společnost IBM čas s našimi náboráři a uchazeči, aby skutečně porozuměla našim potřebám, a ukázala, že vývoj může být rychlý a flexibilní,“ dodává Petra Meliška

Prostřednictvím automatizovaného shromažďování dat poskytuje řešení proaktivní a personalizované služby HR týmu Škoda Auto a zároveň zajišťuje ochranu dat. Watson asistenta lze spustit kdekoli, v jakémkoli cloudovém prostředí-on premise nebo v jakémkoli soukromém či veřejném cloudu-co firmám umožňuje vybudovat inteligentního virtuálního asistenta na podnikové úrovni, který bezpečně využívá data dané firmy nebo instituce.

„Mnoho společností zažilo během globální pandemické krize nebývalý šok. Jejich dodavatelské řetězce byly narušeny nejistotou v poptávce po produktech a službách. Tento šok však přiměl inovativní společnosti, jako je Škoda Auto, hledat nové příležitosti, jak digitalizovat své podnikání, a v tomto případě zejména HR. Rychlé přijetí řešení využívajícího umělou inteligenci přineslo výrobci automobilů výhodu rychlejšího náboru nových zaměstnanců s menší administrativou,“ vysvětluje Zuzana Kocmaníková, generální ředitelka IBM Česká republika.

Nasazení umělé inteligence v rámci náborového procesu je součástí celkové modernizace a postupné digitalizace HR procesů ve společnosti Škoda Auto. Dalším významným krokem byla implementace nového systému SAP SuccessFactors, která byla úspěšně dokončena konzultační divizí společnosti IBM. Tato moderní cloudová platforma umožnila zefektivnění HR procesů kolem jádra HR, on-boardingu a náboru, poskytla samoobsluhu, automatizaci a nové uživatelské zkušenosti manažerům a zaměstnancům, dostupné jak na desktopech, tak na mobilních zařízeních. Nový systém byl bezproblémově integrován s HR chatbotem a řadou dalších aplikací.

Populární

TechBiz.cz přináší novinky z průmyslových a technických oborů i dalších souvisejících oblastí, zajímá se o oblasti jako automobilový průmysl, informatika, doprava, hutnictví, obrana a bezpečnost, logistika, personalistika, robotika, stavebnictví, strojírenství, výzkum a vývoj a mnoho dalších.

Redakci můžete kontaktovat na e-mailu techbiz (at) nitemedia.cz. Tiskové zprávy, nabídky a pozvánky prosím posílejte na e-mail tiskovky (at) nitemedia.cz.

TechBiz.cz © 20XX

To Top