Informatika

Schneider Electric představuje výsledky nového průzkumu a inovace pro přípravu IT infrastruktury na provoz v režimu čistých nulových emisí

Schneider Electric zveřejnil tři nezávislé výzkumné studie, jejichž cílem je lépe porozumět pokroku firem v oblasti udržitelnosti IT a datových center a konkrétněji zjistit, jak si odvětví IT a datových center stojí při dosahování vize čistých nulových emisí provozu IT. Výsledky studií, které provedli přední průmysloví analytici, byly představeny na akci s názvem „Budoucnost je teď: Příprava IT infrastruktury na provoz s čistými nulovými emisemi“, a odhalily mezery v rozvoji udržitelnosti.

Společnosti 451 Research, Forrester a Canalys nezávisle na sobě shromáždily údaje od více než 3 000 respondentů z celého světa, včetně největších poskytovatelů kolokačních a cloudových služeb, poskytovatelů IT řešení a IT profesionálů z mnoha různých segmentů a firem různé velikosti. Celkově zjištění shodně ukazují, že napříč odvětvím datových center a IT existuje rozpor mezi tím, kde si společnosti myslí, že jsou, a jak jsou skutečně zaváděny programy udržitelnosti v celém životním cyklu jejich IT infrastruktury. Průzkum společnosti 451 Research, do kterého se zapojilo 1 100 IT profesionálů odpovědných za hlavní a distribuované IT, odhalil, že zatímco 26 % účastníků samo uvedlo, že má program udržitelnosti celého životního cyklu zahrnující celou infrastrukturu, pouze 14 % skutečně podniká kroky k tomu, aby tyto programy zavedlo. Analýza dále uvádí, že 22 % z nich se na udržitelnost nezaměřuje, ačkoli mohou mít iniciativy na zlepšení účinnosti v konkrétních oblastech provozu.

Dnes v 15:00 středoevropského / 9:00 východního času pořádá firma akci LinkedIn Live, na které budou vedoucí pracovníci společnosti diskutovat o „Energy 4.0“ – konvergenci digitálního a elektrického světa, která dává datovým centrum a IT odpovědnost za řešení klimatické krize a přispívá tak k naší udržitelné budoucnosti. Účastníci se rovněž podělí o poznatky z výzkumu a nově oznámených inovací. „Datová centra hrají klíčovou roli v rozvoji konceptu Energy 4.0, který je podle nás klíčem k obrácení trajektorie změny klimatu. Jako odvětví neseme odpovědnost za to, abychom s mimořádnou naléhavostí prosazovali své závazky v oblasti životního prostředí.“ Dosáhli jsme určitého pokroku, ale abychom se vyhnuli velkým problémům s energiemi, musí být všechna datová centra – včetně distribuovaných datových center – udržitelnější, efektivnější, přizpůsobivější a odolnější,“ říká Pankaj Sharma, Executive Vice President, Secure Power Division ve společnosti Schneider Electric. „Výsledky průzkumu jasně ukazují, že průmysl ví, že udržitelnost musí být prioritou, ale stále existují problémy, které brání přijetí opatření a k jejichž překonání bude zapotřebí společného úsilí. Dobrou zprávou je, že technologie pro přijetí opatření v oblasti udržitelnosti existují již dnes. Nyní je čas jednat.“ Kromě zveřejnění těchto výzkumných studií představila společnost Schneider Electric v přímém přenosu ze své globální centrály v Paříži několik novinek, která mají pomoci profesionálům v oblasti datových center a IT dosáhnout pokroku při plnění cílů udržitelnosti.

Aktualizovaný partnerský program, který pomáhá IT partnerům v rozvoji jejich podnikání

Aktualizovaný partnerský program IT Partner Program společnosti Schneider Electric je založen na stávajícím oceňovaném programu firmy a pomáhá partnerům dlouhodobě rozvíjet a diferencovat jejich podnikání. Nejnovější vývojový stupeň partnerského programu podporuje naše partnery v oblasti IT, mimo jiné prostřednictvím zjednodušené struktury, různých specializací pro klíčová odvětví, včetně datových center, IT řešení, softwaru a služeb, a nové nabídky prodejních nástrojů, školení a zdrojů. Dále zahrnuje nové výhody sladěné s každou ze specializací a nabízí partnerům jasnou strategii udržitelnosti s využitím řešení Schneider Electric Green Premium, která zajišťují udržitelný výkon a oběhovost. Partneři se mohou stát strategickými poradci a odborníky napříč různými oblastmi IT, rozvíjet různé obchodní modely, využívat zjednodušené a transparentnější požadavky a výhody a posílit praxi zaměřenou na obchodní kanály.

Schneider Electric uvádí na trh nové řešení modulárních all-in-one datových center Easy

Společnost Schneider Electric rovněž oznámila uvedení nových modulárních datových center Easy na evropský trh. Modulární „all-in-one“ datová centra Easy, která jsou k dispozici ve čtyřech standardizovaných formách s dalšími konfigurovatelnými možnostmi, kombinují napájení, chlazení a IT do jediného předem nakonfigurovaného řešení a poskytují výjimečnou hodnotu pro firmy, které chtějí zavést strategii edge computingu. Řada modulárních datových center Easy rozšiřuje nabídku prefabrikovaných modulárních datových center společnosti Schneider Electric a navazuje na úspěchy produktů Easy pro fyzickou infrastrukturu, včetně nabídky Easy Rack, Easy PDU a Easy UPS. S řadou modulárních datových center Easy společnost Schneider Electric zefektivnila proces projektování a uvádění do provozu omezením přípravných inženýrských prací, aby bylo možné splnit náročné časové harmonogramy a poskytnout zákazníkům vysoce kvalitní standardizované řešení již za 12 týdnů.

EcoStruxure IT řeší monitorování a správu hybridní IT infrastruktury

Společnost dále oznámila rozšíření svého oceňovaného softwaru EcoStruxure IT DCIM. Tato aktualizace rozšiřuje software pro správu infrastruktury datových center s pokrytím od jednotlivých datových center až po kompletní hybridní IT prostředí a reaguje na poptávku odvětví po odolnější, bezpečnější a udržitelnější IT infrastruktuře. EcoStruxure IT disponuje týmem zakázkových řešení složeným z kvalifikovaných inženýrů, kteří hovoří 24 jazyky a provádějí integraci se zákazníky kdekoli na světě. Profesionálové z oboru po celém světě si mohou po vytvoření účtu EcoStruxure IT vyzkoušet software a posouzení úrovně zabezpečení na 30 dní zdarma. Navštivte stránky EcoStruxureIT.com, kde si můžete založit účet nebo najít informace o dostupnosti jednotlivých nabídek.

Populární

TechBiz.cz přináší novinky z průmyslových a technických oborů i dalších souvisejících oblastí, zajímá se o oblasti jako automobilový průmysl, informatika, doprava, hutnictví, obrana a bezpečnost, logistika, personalistika, robotika, stavebnictví, strojírenství, výzkum a vývoj a mnoho dalších.

Redakci můžete kontaktovat na e-mailu techbiz (at) nitemedia.cz. Tiskové zprávy, nabídky a pozvánky prosím posílejte na e-mail tiskovky (at) nitemedia.cz.

TechBiz.cz © 20XX

To Top