Informatika

SAP představil inovace pro lepší dodavatelský řetězec

Podniky aktuálně čelí řadě nových, dosud neznámých výzev a problémů. K jejich řešení se snaží využít technologie přinášející spolehlivá data a informace, které firmám umožní lépe podporovat své zákazníky, zaměstnance i dodavatele. Společnost SAP pomáhá v odpovědi na tyto potřeby podniků zlepšit dodavatelský řetězec a procesy specifické pro dané odvětví, efektivně se propojit prostřednictvím obchodních sítí a začlenit udržitelnost jako kritické měřítko úspěchu podnikání. Související novinky byly oznámeny na konferenci SAPPHIRE NOW Converge, která se koná on-line od 15. do 19. června 2020.

„Společnosti v období nejistoty potřebují důvěryhodného partnera, který jim pomůže rozhodovat se ve prospěch odolnosti jejich podnikání – a to jak během samotné koronavirové krize, tak i pro období po pandemii. Dokážeme firmám pomoci, protože máme osvědčená řešení, odbornost, strategii i ekosystém partnerů. Naším cílem je podpořit naše zákazníky v chytrém podnikání,“ uvedl Thomas Saueressig, člen výkonné rady společnosti SAP.

Climate 21

Společnost SAP představila program Climate 21, který má zákazníkům pomoci při plnění jejich cílů souvisejících s udržitelností a klimatem. V rámci víceletého plánu bude SAP spolupracovat s partnery tak, aby do portfolia řešení SAP byly začleněny metriky udržitelnosti. Zákazníkům to pomůže pochopit, analyzovat a optimalizovat uhlíkovou stopu jejich produktů a operací v hodnotovém řetězci. Aplikace SAP Product Carbon Footprint Analytics je jako první řešení programu Climate 21 již k dispozici. Tato aplikace využívá data ze SAP S/4HANA a zdrojů třetích stran, a tyto informace dále zpracovává pomocí platformy SAP Analytics Cloud. Výsledky zákazníkům umožňují pochopit jejich uhlíkovou stopu a poskytují základ pro analýzu a optimalizaci emisí skleníkových plynů.

Cloud pro jednotlivé obory podnikání

Společnost SAP a její partneři nabízejí řadu cloudových řešení, která zákazníkům pomáhají dosáhnout rovnováhy mezi optimalizací jejich současných obchodních modelů a inovacemi s cílem vyvinout nové toky příjmů a zajistit růstový potenciál. Strategií společnosti SAP je poskytovat inovativní „vertikální“ aplikace pro jednotlivé obory podnikání. Tato řešení budou založena na technologiích z portfolia SAP Business Technology Platform, budou využívat otevřená rozhraní (API) i otevřené modely pro procesy a domény, což zvýší jejich interoperabilitu a umožní rychlejší vývoj, nasazování i integraci. Součástí aktuálně nabízených i připravovaných cloudových aplikací je umělá inteligence, podpora pro Internet věcí a další inovativní technologie, které umožňují zákazníkům vytvářet vyšší přidanou hodnotu.

Zvýšené investice do Průmyslu 4.0 napříč dodavatelským řetězcem

Společnost SAP přináší iniciativu Industry 4.Now, která pokrývá celou problematiku řetězců od jejich návrhu po vlastní provoz, umožňuje zákazníkům mít o fungování řetězců lepší přehled, zvyšuje automatizaci a zrychluje reakční schopnosti. Pomocí inovativních řešení SAP dokáží podniky zachytit a analyzovat zvýšený příliv informací ze senzorů v dodavatelském řetězci. Průmysl 4.0 by se tak již nemusel týkat pouze výroby, ale celkové strategie podniků. Prostřednictvím iniciativy Industry 4.Now bude SAP poskytovat inovace, které podnikům umožní digitalizovat celý životní cyklus procesů a aktiv, a získat tak o podnikání co nejúplnější přehled. Integrovaná analytika a prediktivní funkce podpoří lepší rozhodování i tvorbu nových obchodních modelů.

Strategie pro jednotnou obchodní síť

Společnost SAP dále představuje strategii, která přináší viditelnost, zvýšení efektivity a spolupráci napříč celým procesem dodavatelského řetězce, včetně návrhu, plánování, zajišťování dodávek, nákupu, výroby, logistiky a správy aktiv. Vytvořením sítě inteligentních podniků může SAP pomoci společnostem digitalizovat i procesy v rámci obchodní dítě, zvýšit přehled a zefektivnit spolupráci napříč celým ekosystémem dodavatelských řetězců. Tato iniciativa se týká celého portfolia produktů a služeb SAP. Technologie bude v reálném čase využívat informace z ERP systému i z řešení Ariba Network, SAP Asset Intelligence Network, SAP Logistics Business Network a SAP Fieldglass. Výsledkem budou udržitelné, pružné a odolné dodavatelské řetězce, jimž bude schopnost rychlé reakce poskytovat ochranu i před riziky globálních narušení.

Populární

TechBiz.cz přináší novinky z průmyslových a technických oborů i dalších souvisejících oblastí, zajímá se o oblasti jako automobilový průmysl, informatika, doprava, hutnictví, obrana a bezpečnost, logistika, personalistika, robotika, stavebnictví, strojírenství, výzkum a vývoj a mnoho dalších.

Redakci můžete kontaktovat na e-mailu techbiz (at) nitemedia.cz. Tiskové zprávy, nabídky a pozvánky prosím posílejte na e-mail tiskovky (at) nitemedia.cz.

TechBiz.cz © 20XX

To Top