personalistika

Rok 2022: mzdy porostou maximálně na úroveň inflace a ČR bude dále ztrácet atraktivitu pro pracovníky ze zahraničí

Další silná vlna pandemie s nejistým výhledem, rostoucí inflace, nedostatek materiálů a komponent, spory mezi Ruskem a Ukrajinou a otazníky zaměstnavatelů v otázce očkování zaměstnanců jsou dle personální agentury Grafton Recruitment hlavní trendy, které budou ovlivňovat trh práce a vývoj mezd v roce 2022.

Rok 2021 přinesl napříč obory i regiony mírný růst mezd kompenzující stagnaci v roce předchozím. I když trh práce v České republice stále značnou měrou ovlivňovala nejistota a kromě nedostatku kvalifikovaných pracovníků brzdily ekonomiku také chybějící zdroje či komponenty, docházelo k postupné stabilizaci a mírnému růstu ekonomiky. „Další vlna pandemie však tento pozitivní vývoj opět zastavila. Již nyní vidíme, že firmy destabilizuje množství karantén a onemocnění a že kvůli pandemické situaci, pracovním podmínkám a mzdám začíná řada pracovníků ze zahraničí preferovat jiné země, zejména Polsko. Nedostatek cizinců, který začal jejich odchodem v loňském roce, se bude v následujícím období prohlubovat,“ říká Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a GI Group s tím, že nejvíce je tento trend cítit u bílých límečků, tedy pracovníků s kancelářskými profesemi, jejichž ochota k relokaci klesá i kvůli tomu, že by rádi pracovali vzdáleně z domácích kanceláří. Pro výrobní provozy pak dle něj může být hrozbou i vyhrocující se konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem: „Pokud by došlo k mobilizaci ukrajinské armády, což je téma, které se aktuálně velmi často skloňuje, přišel by český průmysl o desítky tisíc pracovníků,“ komentuje Martin Malo.

Růst mezd maximálně na úrovni inflace, nízká fluktuace

Rok 2022 bude z mnoha důvodů turbulentní a krizový. Kromě nedostatku lidských zdrojů bude firmy napříč obory trápit i růst cen vstupů a materiálů, které jim výrazně navýší náklady. Rostoucí inflace bude navíc zvyšovat tlak ze strany zaměstnanců na navyšování mezd. „Očekáváme, že mzdy porostou zejména v odvětvích méně zasažených pandemií, a i tam maximálně na úrovni inflace,“ říká Martin Malo a dodává: „Profitovat z toho budou zaměstnavatelé, kteří naopak díky pandemii zaznamenali růst a budou schopní nabídnout atraktivnější finanční podmínky. Velké pohyby na trhu práce přesto neočekáváme, fluktuace se stále kvůli nejistotě bude držet nízko. Zázemí firmy, jistota a bezpečnost pracovního místa budou nadále pro zaměstnance důležité.“ 

Očkování ano, či ne?

Diskutovaným trendem zůstane i nadále očkování proti Covid-19. „Podle informací, kterými disponujeme, nemálo především zahraničních korporátních firem aktuálně intenzivně zvažuje, zda vyhlásit očkování jako povinné. Nabádají je k tomu jejich mateřské společnosti, které toto pravidlo už v jiných státech zavedly. Společnosti však musí nejdříve vyhodnotit riziko, co by takovéto pravidlo udělalo s lokální pracovní sílou,“ říká Martin Malo. Zatím je dle něj dnes běžné, že se zaměstnavatelé snaží zjistit, zda je kandidát očkovaný či nikoli. Při nízké míře nezaměstnanosti v ČR je totiž pro zaměstnavatele důležité, aby nově nastoupivší zaměstnanci byli stabilní a nebylo nutné řešit jejich absence. Zavádění povinného očkování však může způsobit nevoli části zaměstnanců a jejich odchod k jinému zaměstnavateli.

Populární

TechBiz.cz přináší novinky z průmyslových a technických oborů i dalších souvisejících oblastí, zajímá se o oblasti jako automobilový průmysl, informatika, doprava, hutnictví, obrana a bezpečnost, logistika, personalistika, robotika, stavebnictví, strojírenství, výzkum a vývoj a mnoho dalších.

Redakci můžete kontaktovat na e-mailu techbiz (at) nitemedia.cz. Tiskové zprávy, nabídky a pozvánky prosím posílejte na e-mail tiskovky (at) nitemedia.cz.

TechBiz.cz © 20XX

To Top