Informatika

Renovační centra HPE vyhlásila válku elektroodpadu

Změna klimatu ohrožuje vše, na čem nám záleží. V digitálním světě přitom technologické společnosti hrají zásadní roli v tvorbě nízkouhlíkového hospodářství. Společnost Hewlett Packard Enterprise (HPE) si uvědomuje nutnost minimalizovat ekologickou stopu v průmyslu, a proto už před léty spustila program na boj s elektroodpadem. Ten mimo jiné zahrnuje provoz dvou největších renovačních center technologií na světě, která jen v loňském roce dohromady zpracovala vysloužilá IT zařízení o hmotnosti 373 letadel Airbus A320.

Produkty a řešení společnosti HPE umožňují organizacím transformovat a digitalizovat své podnikání a současně snížit náklady na boj s ekologickou stopou v IT. HPE v urputnému boji s podporou udržitelného IT využívá několik svých iniciativ. Jednou z nich je i obchodní model IT jako služba. Ta organizacím přináší nejen lepší škálovatelnost, ale odstraní neefektivnost, a navíc produktům umožní vdechnout druhý život. Tak dochází k úspoře financí, a především nastartování cirkulární ekonomiky.

Renovační služby jako je například HPE Asset Upcycling snižují emise uhlíku a zabraňují vytváření elektronického odpadu na skládkách. Na této cestě za úspěchem společnost vlastní a provozuje největší IT renovační centrum na světě o celkové rozloze více jak 37 tisíc čtverečních metrů. Nacházejí se na dvou místech. Jedno na východním pobřeží USA a druhé v Erskine, což je kousek od Glasgow ve Skotsku, kde se konala poslední konference OSN o změně klimatu (COP26).

A právě do Erskine putují IT technologie z 58 zemí a jsou v něm renovována tak, aby sloužila i nadále v celém EMEA regionu. Celkem 90 % zařízení jsou v těchto centrech renovována, a tak vrácena k dalšímu aktivnímu využití a 10 % je recyklováno. Recyklace pomáhá zlepšit využití vyčerpatelných neobnovitelných zdrojů. V renovačním centru v Erskine pracuje více než 350 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců a důležitost tohoto místa pro své schopnosti je dobře známá i skotské vládě.

Renovační centra společnosti HPE pro obnovu technologií renovují nejvíce IT zařízení na světě. To ve Skotsku má rozlohu 14 tisíc metrů čtverečních a zaměstnává téměř 400 odborníků.Zodpovědně a bezpečně obnovují vyřazené produkty, aby došlo k eliminaci možných rizik a prodloužila se jejich životnost.

V roce 2020 bylo v centrech zpracováno více jak 3,1 milionu zařízení o hmotnosti skoro 14 tisíc tun (ekvivalent 373 letadel Airbu A370). Z toho ve skotském centru bylo zpracováno více než 1,1 milionu zařízení. V centrech dochází k renovaci široké škály podnikových a spotřebitelských technologií, jako jsou servery, datová úložiště, síťové prvky, notebooky, tablety, tiskárny a další výrobky od společnosti HPE a dalších značek.

90 % zařízení je znovu vráceno k aktivnímu použití a zbytek je zodpovědně recyklován. Z hlediska dopadu na životní prostředí, jako je úspora energie, eliminace emisí CO2 a ukládání odpadu na skládky díky opětovnému použití a recyklaci, mají renovační centra HPE neoddiskutovatelný přínos.

Populární

TechBiz.cz přináší novinky z průmyslových a technických oborů i dalších souvisejících oblastí, zajímá se o oblasti jako automobilový průmysl, informatika, doprava, hutnictví, obrana a bezpečnost, logistika, personalistika, robotika, stavebnictví, strojírenství, výzkum a vývoj a mnoho dalších.

Redakci můžete kontaktovat na e-mailu techbiz (at) nitemedia.cz. Tiskové zprávy, nabídky a pozvánky prosím posílejte na e-mail tiskovky (at) nitemedia.cz.

TechBiz.cz © 20XX

To Top