Informatika

Pure Storage představila Portworx Data Services

Moderní aplikace se skládají z desítek nebo dokonce stovek mikroslužeb, které bývají často podporovány jednou nebo více datovými službami, jako jsou databáze, streaming a fronty zpráv, vyhledávání, výstupy ze systémů strojového učení/umělé inteligence apod. Řízení tolika typů datových služeb je složité, ale tuto složitost ještě zvyšuje počet databázových instancí, které je třeba spravovat a škálovat napříč různými testovacími, vývojovými a produkčními prostředími, v různých zónách dostupnosti a v cloudech, to vše s odlišnými požadavky na výkon, dostupnost, ochranu a zabezpečení dat či dodržování předpisů. V důsledku této složitosti tráví týmy DevOps velkou část svého času řešením problémů spojených s nasazováním a provozem – namísto přidávání nových funkcí požadovaných zákazníky.

Služby DBaaS Portworx Data Services poskytují automatizovanou správu, která tyto a další problémy řeší. Pouhým kliknutím na tlačítko mohou specialisté DevOps nasadit řízenou datovou službu produkční třídy na systém Kubernetes. Na výběr přitom mají z nejširšího katalogu možností pro SQL, NoSQL, vyhledávání, streamování a další služeb pro plně automatizovaný rutinní provoz.

„Jako lídr na trhu správy dat v systému Kubernetes jsme pro naše zákazníky vybudovali základní platformu pro snadné a spolehlivé nasazování stavových aplikací na Kubernetes. Služby Portworx Data Services představují v tomto ohledu další pokrok. Nyní poskytujeme IT týmům nejen nástroje potřebné k provozování datových služeb v produkčním prostředí, ale v režimu as-a-service nabízíme i samotné datové služby. Naši zákazníci se díky tomu mohou soustředit na inovace, nikoli na vlastní provoz,“ uvádí Murli Thirumale, viceprezident a generální ředitel skupiny Cloud Native Business Unit ve společnosti Pure Storage.

Služby Portworx Data Services poskytuje klíčové funkce, které zákazníkům pomáhají urychlit inovace:

  • Jsou postaveny na osvědčeném standardu ukládání a správy dat Kubernetes: Portworx Enterprise poskytuje základní stavební kameny pro budování datových služeb produkční úrovně na platformě Kubernetes, jako je vysoká dostupnost, ochrana a zabezpečení dat a jejich mobilita. Datové služby Portworx kombinují tyto funkce spolu s osvědčenými postupy, což umožňuje na vyžádání vytvářet a provozovat datové služby podnikové třídy v jakémkoli clusteru Kubernetes.
  • Podporují nejširší škálu datových služeb: Uživatelé mohou využívat služby Portworx Data Services k nasazení a správě nejširšího existujícího katalogu stavových aplikací, který poskytuje řešení pro SQL, NoSQL, vyhledávání, streamování a další stavové pracovní úlohy.
  • Výrazně zjednodušují provoz datových služeb v systému Kubernetes: Aplikace nasazené pomocí služeb Portworx Data Services automaticky podporují zálohování a obnovu dat, vysokou dostupnost, obnovu po havárii, zabezpečení dat, automatickou správu kapacity a migraci dat.
  • Poskytují konzistentní provozní zkušenost bez ohledu na prostředí: Nezáleží na tom, zda provoz probíhá v cloudu nebo na vlastní infrastruktuře (on-premise). Týmy DevOps budou mít pro všechny datové služby k dispozici stejnou databázovou službu bez ohledu na to, kde je aplikace spuštěna.

Populární

TechBiz.cz přináší novinky z průmyslových a technických oborů i dalších souvisejících oblastí, zajímá se o oblasti jako automobilový průmysl, informatika, doprava, hutnictví, obrana a bezpečnost, logistika, personalistika, robotika, stavebnictví, strojírenství, výzkum a vývoj a mnoho dalších.

Redakci můžete kontaktovat na e-mailu techbiz (at) nitemedia.cz. Tiskové zprávy, nabídky a pozvánky prosím posílejte na e-mail tiskovky (at) nitemedia.cz.

TechBiz.cz © 20XX

To Top