Informatika

Podle studie Cisco je ochrana soukromí zákazníků výnosnou firemní investicí

Ochrana osobních dat zákazníků se stala integrální součástí obchodních modelů. Podle analýzy Cisco Data Privacy Benchmark Study 2022 by totiž 90 procent zákazníků nenakupovalo zboží od společností, které nedostatečně chrání jejich data. Studie ale zároveň ukázala, že ochrana osobních dat už není jen povinností diktovanou legislativou a tlakem spotřebitelů, ale přináší reálné úspory a zisky.

Cisco v Data Privacy Benchmark Study, průzkumu ochrany soukromí ve firmách z celého světa, čerpala z odpovědí více než 4 900 profesionálů z 27 zemí. Nezávislý anonymizovaný výzkum se zabýval například názory na právní úpravu ochrany soukromí a na nastupující trend vykazovat ukazatele ochrany soukromí výkonnému vedení podniku.

Výsledky studie přitom potvrzují, že ochrana osobních spotřebitelských dat a dalších citlivých údajů má stále výraznější ekonomický rozměr.

  • Investice do ochrany soukromí jsou respondenty hodnoceny jako velmi výnosné, jejich návratnost představuje1,8násobek původních výdajů.
  • 90 procent respondentů považuje ochranu soukromí za obchodní nezbytnost.
  • 90 procent spotřebitelů nehodlá kupovat zboží u firem, které jejich osobní údaje dostatečně nechrání.
  • Více než 60 % účastníků studie je přesvědčeno, že ochrana soukromí má ekonomické přínosy, například z hlediska prevence ztrát plynoucích z narušení bezpečnosti, ale také jako prostředek budování důvěry a loajality zákazníků a zvýšení atraktivity firmy.
  • Firemní rozpočty na oblast ochrany dat se meziročně zvýšily v průměru o 13 %.
  • V 94 procentech firem se jedna či více metrik týkajících se ochrany soukromí pravidelně reportuje nejvyššímu vedení.

„Je evidentní, že soukromí se stává součástí životně důležitých dovedností a klíčových povinností bezpečnostních profesionálů. Letošní studie potvrdila, že sladění ochrany soukromí s bezpečností přináší finanční výhody,“ uvedl k výzkumu Harvey Jang, viceprezident a ředitel pro oblast ochrany osobních údajů společnosti Cisco.

Populární

TechBiz.cz přináší novinky z průmyslových a technických oborů i dalších souvisejících oblastí, zajímá se o oblasti jako automobilový průmysl, informatika, doprava, hutnictví, obrana a bezpečnost, logistika, personalistika, robotika, stavebnictví, strojírenství, výzkum a vývoj a mnoho dalších.

Redakci můžete kontaktovat na e-mailu techbiz (at) nitemedia.cz. Tiskové zprávy, nabídky a pozvánky prosím posílejte na e-mail tiskovky (at) nitemedia.cz.

TechBiz.cz © 20XX

To Top