personalistika

Online nábor funguje nově i ve výrobě

Z aktuálních údajů a zkušeností personálně poradenské společnosti Randstad vyplývá, že nábor nových pracovníků v Česku probíhá i během nouzového stavu. Způsob náboru se však zásadně změnil. Online pohovory, již dříve běžně využívané s uchazeči na kancelářské profese, se nyní nově zavedly i v případě náboru zaměstnanců do výroby. Kandidáti na dělnické a další manuální pozice absolvují online testy a pohovory pomocí běžně využívaných nástrojů, jako je Hangout call či Skype, a fyzicky se potkávají se zaměstnavatelem ideálně až při podpisu smlouvy. Aby firmy mohly uchazečům o zaměstnání lépe představit jejich budoucí pracovní prostředí, investují ve zvýšené míře do náborových videí a online prezentace.

„Ani v době karanténních opatření se nábor nových pracovníků nezastavil, čile probíhá v celé řadě oborů, zejména v logistice, e-commerce, podnikových službách či v potravinářském průmyslu,“ říká Linda Picková, ředitelka divize Professionals personálně poradenské společnosti Randstad, s tím, že maximum aktivit se v rámci náborového procesu přesunulo do online prostoru. I když dochází k dočasnému přerušení provozu některých výrobních firem, především v sektorech automotive, letectví a všech aktivit souvisejících s gastronomií a turistickým ruchem, zhruba 80 % jich stále jede a pružně se přizpůsobuje aktuální situaci, například zaváděním nových způsobů práce a produkce. Zhruba pětina z nich pak také stále nabírá nové zaměstnance.

Firmy z ostatních oborů spíš vyčkávají a nábor zaměřují jen na chybějící klíčové role. „Nejistota z budoucího vývoje a obavy z výraznějších ztrát nutí firmy přehodnocovat své plány. Očekáváme, že se nábor znovu rozjede po skončení současných omezení v souvislosti s nouzovým stavem,“ vysvětluje Linda Picková.

Kromě e-commerce a s ní související logistikou v současné situaci roste a posiluje obor IT a podnikových služeb. „Je to dáno mimo jiné tím, že jde o organizace, které jsou již z dřívější doby zvyklé na práci z domova, mají na to nastavené firemní procesy, a tak je nouzový stav a karanténa ničím nepřekvapila. Během několika málo dní se zaměstnanci přesunuli do svých domácích kanceláří a provoz zůstal nenarušen. A díky tomu ani nábor,“ říká Linda Picková. Například obor podnikových služeb dle šetření oborové organizace ABSL přesunul na práci z domova přes 90 % zaměstnanců. Náborové aktivity pozastavilo pouhých 8 % center.   

Nábor vedený na dálku testovalo v dřívější době mnoho firem. Online prostředí se však využívalo spíše na prvotní kontakt, po němž následovalo osobní setkání. Současná krize situaci zásadně změnila a nábor de facto probíhá na dálku celý, obvykle až do okamžiku odsouhlasení nabídky a podpisu smlouvy. „Zkušenosti s tímto modelem náboru máme zatím velmi dobré. A to jak v případě bílých límečků, tak i ve výrobě. Důležité přitom je, že uchazeči ani firmy nepotřebují žádné složité technologie. Stačí základní a běžně využívané nástroje, jako je například Skype, Zoom či Hangout call. Není to totiž o nástrojích, ale o nastavení celého procesu náboru – komunikace, vlastnictví a odpovědnosti a měření toho, co zaměstnanci dělají,“ vysvětluje Linda Picková a dodává: „Vidíme, že kandidáti se zvládají přihlásit na individuální i hromadné telefonáty či videokonference prostřednictvím chytrého telefonu, problémy jim nedělá ani registrace do systému či online test. Máme radost, že je v této době nemusíme vystavovat zbytečným fyzickým setkáním. Naším cílem je, aby osobně k nám či zaměstnavateli přišli až na podpis smlouvy.“

Populární

TechBiz.cz přináší novinky z průmyslových a technických oborů i dalších souvisejících oblastí, zajímá se o oblasti jako automobilový průmysl, informatika, doprava, hutnictví, obrana a bezpečnost, logistika, personalistika, robotika, stavebnictví, strojírenství, výzkum a vývoj a mnoho dalších.

Redakci můžete kontaktovat na e-mailu techbiz (at) nitemedia.cz. Tiskové zprávy, nabídky a pozvánky prosím posílejte na e-mail tiskovky (at) nitemedia.cz.

TechBiz.cz © 20XX

To Top