Informatika

Nová éra podnikové analytiky v režii společnosti Oracle

Společnost Oracle představila vizi dalšího vývoje své platformy Oracle Analytics. Základem inovací má být další zdůraznění orientace na zákazníka. Oracle patří k předním dodavatelům databází a dalších řešení pro práci s daty i podnikových aplikací; platforma Oracle Analytics může ideálním způsobem fungovat mezi daty a aplikacemi a řešit problémy podnikových uživatelů, ať už jde o management firem, IT specialisty, analytiky nebo jiné zaměstnance. Oracle Analytics poskytuje zákazníkům samoobslužné analýzy založené na umělé inteligenci, které lze využít při přípravě dat, jejich vizualizaci, reportingu i pro rozšířenou analytiku. Součástí platformy jsou rovněž technologie pro zpracování přirozeného jazyka, který je podporován v rámci uživatelského rozhraní.

Společnost Oracle současně oznámila, že zákazníkům zjednoduší nabídku svých analytických produktů tím, že více než 18 stávajících řešení zahrne do jediné platformy Oracle Analytics. Platforma bude využívat autonomně fungující datový sklad (Autonomous Data Warehouse), strojové učení a Oracle Analytics Cloud. Nová cenová politika umožní široké přijetí těchto technologií v podnicích, kdy podle okolností budou ceny založeny na počtu uživatelů nebo na vztaženy na počet procesorů.

„Chceme našim zákazníkům umožnit získat co největší hodnotu z jejich dat a současně nabídnout snadno použitelné analytické řešení,“ uvedl T. K. Anand, senior viceprezident pro umělou inteligenci, datovou analytiku a cloud ve společnosti Oracle. „Proto právě oznamujeme vizi, která znamená novou éru podnikové analytiky; zákazníkům přinese lépe použitelné produkty a pokročilé funkce přispějí k úspěchu jejich podnikání.“

„Naši klienti hledají analytická řešení nové generace. Lidé s rozhodovacími pravomocemi dnes mají přístup k více datům než kdykoliv předtím, potřebují ale podnikovou platformu, která jim umožní získat z dat využitelné informace a poskytne jim porozumění na různých úrovních fungování jejich organizací,” komentuje Richard Solari, vrchní ředitel společnosti Deloitte Consulting. „Platforma Oracle Analytics Cloud může našim klientům pomoci překonat tyto překážky a získávat ze surových dat využitelné výstupy.“

Analytická řešení Oracle jsou dostupná v cloudu (Oracle Analytics Cloud), jako řešení na vlastní infrastruktuře zákazníka (on-premise, Oracle Analytics Server) i ve vazbě na další aplikace Oracle (Oracle Analytics for Oracle Cloud Applications). Nová řešení poskytují stávající analytické funkce produktů Oracle, do platformy jsou navíc integrovány pokročilé funkcionality včetně rozšířené analytiky a zpracování přirozeného jazyka. Platforma Oracle Analytics navíc nyní nabízí jednotné uživatelské prostředí napříč samoobslužným vyhledáváním dat, reportingem a grafickými panely. Uživatel se tímto způsobem snadno dostane k potřebným informacím i výsledkům automatizovaných analýz; platforma jednotně pokrývá cloud, servery zákazníka i počítače nebo mobilní zařízení koncových uživatelů.

Oracle Analytics Cloud představuje ideální způsob nasazení Oracle Analytics, protože tato platforma byla primárně vyvíjena pro cloud. Oracle Analytics Cloud nabízí podnikovým uživatelům samoobslužné funkce pro přípravu dat i jejich vizualizaci a pokročilou analytiku, přičemž uživatel může pro práci se systémem používat přirozený jazyk. Podnikoví uživatelé mohou díky analýzám rychleji porozumět obchodním problémům a zlepšit výsledky podnikání.

„V současném podnikání neustále působí disruptivní trendy, pro úspěch je proto potřeba rychle získávat hodnotu z veškerých dostupných dat,“ uvedl Todd Randolph z analytické a konzultační společnosti KPMG. „Domníváme se, že díky novým funkcím i zjednodušené produktové nabídce budou naši klienti dále nasazovat řešení založená na platformě Oracle Analytics Cloud, protože jim pomůžou přijímat lepší rozhodnutí a zvýšit výkonnost jejich podnikání.“

Platforma Oracle Analytics Server bude zahrnovat veškeré nabídky společnosti Oracle pro oblast business intelligence. Všem stávajícím zákazníkům budou tato řešení i nadále poskytovat konkurenční výhodu. Zákazníci využívající multicloudovou architekturu nebo ti, kteří působí ve vysoce regulovaných odvětvích (kde může být vyžadováno pracovat s citlivými daty pouze na vlastní IT infrastruktuře), získají tímto způsobem přístup k novým analytickým funkcím, přičemž řešení nasadí dle svých vlastních potřeb. Přitom budou mít jistotu, že kdykoliv mohou tyto systémy snadno převést do cloudu.

„Technologický pokrok, tj. umělá inteligence, strojové učení, platformy pro big data a možnosti vizualizace, to vše motivuje naše klienty k vyšším investicím do analytických řešení,“ vysvětluje Hema Kadali z analytické a konzultační společnosti PwC. „Klienti chápou, že analytika se stává klíčovým nástrojem pro řízení obchodních strategií. Díky řešení Oracle Analytics jim můžeme pomáhat v inovacích, podporovat automatizaci i transformaci jejich podnikání, a to s přihlédnutím ke konkrétním oborům, kde tito klienti působí.“

Řešení Oracle Analytics for Oracle Cloud Applications bude založeno na platformě Oracle Analytics Cloud. Bude využívat funkcí datového skladu Oracle Autonomous Data Warehouse, poskytne personalizovanou analytiku, benchmarky i další výstupy založené na strojovém učení. Řešení je určeno k propojení s portfoliem aplikací Oracle Cloud Applications. Jeho výstupy budou moci využívat nejen samotní podnikoví uživatelé, ale budou sloužit i pro další automatické zpracování.

Populární

TechBiz.cz přináší novinky z průmyslových a technických oborů i dalších souvisejících oblastí, zajímá se o oblasti jako automobilový průmysl, informatika, doprava, hutnictví, obrana a bezpečnost, logistika, personalistika, robotika, stavebnictví, strojírenství, výzkum a vývoj a mnoho dalších.

Redakci můžete kontaktovat na e-mailu techbiz (at) nitemedia.cz. Tiskové zprávy, nabídky a pozvánky prosím posílejte na e-mail tiskovky (at) nitemedia.cz.

TechBiz.cz © 20XX

To Top