personalistika

Nedostatek uchazečů s němčinou se prohlubuje

I když hlavním komunikačním jazykem mezinárodních firem je obvykle angličtina, mnoho společností hledá uchazeče, kteří zvládají plynule hovořit i dalšími jazyky. Dle náborářů z centra podnikových služeb SAP Services, kde zaměstnanci poskytují mimo jiné finanční, personální a právní služby pobočkám SAP po celém světě, je v ČR aktuálně patrný nedostatek uchazečů s plynulou němčinou. Odborníci očekávají, že se tento nepoměr nabídky a poptávky po německy hovořících uchazečích ještě prohloubí. Německy hovořícím pracovníkům se přitom nabízí zajímavé kariérní šance. I proto v SAP Services roste mezi zaměstnanci zájem o kurzy němčiny.

I když se němčině věnují necelé dvě třetiny středoškoláků, po absolutoriu vysoké školy a při vstupu na profesní dráhu se ukazuje, že jejich znalosti nejsou na dostatečné úrovni. Dle Českého statistického úřadu znalost němčiny uvádí 35 % Čechů, avšak ve většině případů se jedná pouze o minimální (12 %) či základní (14 %) znalost. Na pokročilé úrovni německy hovoří pouze 9 % obyvatel. Dle ředitelky SAP Services Ivety Chválové jde přitom do budoucna o velmi lukrativní jazyk. V centrech podnikových služeb je totiž němčina druhým nejpoužívanějším jazykem po angličtině. Zatímco anglický jazyk při poskytování svých služeb používá 94 % center sdružených v oborové asociaci ABSL, tak němčinu 74 % a češtinu 72 %. Anglicky při své práci hovoří 77 % zaměstnanců center podnikových služeb, česky 16 % a německy 13 %. Celkem se v oboru hovoří 30 jazyky.

„Hlavním komunikačním jazykem je u nás angličtina, a to zejména proto, že máme velmi rozmanitý mezinárodní tým. V SAP Services pracují experti 90 národností a při práci používají desítky jazyků. Velká národnostní, a tedy i jazyková, diverzita je silnou stránkou naší společnosti a základem zdejší firemní kultury,“ vysvětluje Iveta Chválová. Jednotlivé týmy mají na jazykové dovednosti vlastní specifické požadavky. Například tým HRdirect, který je prvním kontaktem pro personální dotazy zaměstnanců SAP z celého světa, poskytuje podporu v angličtině, němčině, francouzštině a ruštině. Asi nejrozmanitější z hlediska cizích jazyků v oddělení HR je pak tým Data Managementu, jehož členové vytvářejí smlouvy a různé pracovně-právní dokumenty pro všechny světové pobočky SAP, a to v rodné řeči zaměstnanců, například i ve vietnamštině či mandarínštině.

„Největším přínosem práce z domova je pro nás skutečnost, že jsme ochránili zdraví zaměstnanců a zabránili šíření nákazy mezi kolegy, ať už v kanceláři nebo při dojíždění. Zároveň jsme se přesvědčili o tom, že i ve ztížených podmínkách dokážeme zajistit stejnou kvalitu služeb pro naše zákazníky, tedy zaměstnance SAP po celém světě,“ říká Iveta Chválová, ředitelka SAP Services. K výzvám pak dle ní patří zejména zajištění úspěšného adaptačního procesu nováčků, který nyní probíhá plně virtuálně a důležitou roli při něm sehrávají jak manažeři, tak i stávající zaměstnanci. S novým kolegou, kterého jednotliví pracovníci nikdy nepotkali osobně, si musí na dálku vybudovat vztah a úspěšně ho začlenit do týmu.

„Nejobtížněji se dnes hledají německy mluvící kandidáti, uchazeči kombinující znalost němčiny a francouzštiny a kandidáti, kteří se dohovoří exotičtějšími jazyky, jako například mandarínsky,“ popisuje Iveta Chválová. Zejména pro němčináře jsou přitom k dispozici velmi zajímavé kariérní šance. Dobrou zprávou je, že s jazykovou vybaveností Čechů se situace stále zlepšuje. Zejména lidé narození v 80. a 90. letech minulého století svými jazykovými dovednostmi začínají v rámci Evropy vynikat. Navíc má tato generace zájem o další prohlubování svých znalostí.

„V oblasti výuky cizích jazyků mají naši zaměstnanci největší zájem o němčinu, což odpovídá i potřebám firmy. Němčině se v rámci našich kurzů věnuje zhruba třikrát více lidí než angličtině a dvakrát více než francouzštině či španělštině. Za poslední rok vzrostl také o polovinu zájem našich zahraničních kolegů o výuku češtiny,“ říká Iveta Chválová. K rozvoji jazykových znalostí zaměstnanců používají v SAP Services kromě skupinových lekcí také koncept tzv. peer to peer learningu, kdy se kolegové učí od sebe navzájem. Lektoři zapojení do tohoto konceptu jsou obvykle rodilí mluvčí a často mají z dřívějšího působení zkušenosti s výukou.

Populární

TechBiz.cz přináší novinky z průmyslových a technických oborů i dalších souvisejících oblastí, zajímá se o oblasti jako automobilový průmysl, informatika, doprava, hutnictví, obrana a bezpečnost, logistika, personalistika, robotika, stavebnictví, strojírenství, výzkum a vývoj a mnoho dalších.

Redakci můžete kontaktovat na e-mailu techbiz (at) nitemedia.cz. Tiskové zprávy, nabídky a pozvánky prosím posílejte na e-mail tiskovky (at) nitemedia.cz.

TechBiz.cz © 20XX

To Top