Informatika

MuleSoft Connectivity Benchmark Report 2022

MuleSoft, která je součástí skupiny Salesforce,  oznámila, že 70 % organizací má problém s poskytováním služeb napříč všemi kanály. Ze zveřejněné zprávy MuleSoft’s 2022 Connectivity Benchmark Report totiž vyplývá, že k tomu dochází v době, kdy jsou téměř tři čtvrtiny (72 %) interakcí organizací se zákazníky digitální. S urychlující digitalizací by tak mohly organizace přijít v průměru o 7 milionů dolarů (6 846 979 Kč) na příjmech a to pokud se jim nepodaří úspěšně nastartovat digitální transformace co nejdřív.

Aby firmy v dnešním konkurenčním prostředí rostly, musí poskytovat digitální služby – jak pro zákazníky, tak pro zaměstnance.

“V tomto plně digitálním světě zákazníci i zaměstnanci očekávají skutečně propojené služby,” řekl Brent Hayward, generální ředitel společnosti MuleSoft. “Oddělené aplikace a data však nadále brání zákaznickému servisu a digitální transformaci – a to nyní stojí firmy miliony dolarů ročně. Firmy potřebují mít možnost snadno integrovat rostoucí počet aplikací a zdrojů dat, aby mohly automatizovat své podnikání, vytvářet bezproblémové digitální služby a podporovat růst.”

Zpráva 2022 Connectivity Benchmark Report, která vychází z globálního průzkumu mezi 1 050 řediteli IT a osobami s rozhodovacími pravomocemi v oblasti IT, poukazuje na výzvy a příležitosti pro organizace, které se snaží uvolnit svá data, aby mohly vytvářet a automatizovat bezproblémový servis:

Zákazníci očekávají bezproblémové uživatelské služby

Aplikace jsou středobodem digitální transformace a snahy o zlepšení. Organizace používají v průměru 976 jednotlivých aplikací (oproti 843 před rokem). Přesto je v průměru pouze 28 % těchto aplikací integrováno, což naznačuje, že stále existuje obrovská příležitost ke zlepšení. Vyplývá to ze zprávy společnosti MuleSoft:

Vytváření propojených služeb je stále obtížnější: Více než polovina (55 %) organizací uvedla, že je pro ně obtížné integrovat uživatelský servis. To je více než 48 % před rokem, což ukazuje, že pro společnosti je stále složitější uspokojovat digitální potřeby svých zákazníků.

– Překonání problémů v oblasti bezpečnosti a správy je překážkou: Jako největší problém při integraci uživatelských zkušeností byla uvedena bezpečnost a správa (54 %), před zastaralou IT infrastrukturou (46 %) a neschopností držet krok s neustále se měnícími procesy, nástroji a systémy (42 %).

– Integrace uživatelských zkušeností přináší obchodní výhody: Z organizací, které integrovaly uživatelské zkušenosti, více než polovina uvedla, že se díky tomu zlepšil přehled o provozu (54 %) a zvýšila se angažovanost zákazníků (54 %). Mezi další realizované přínosy patřily inovace (50 %), lepší návratnost investic (48 %) a vyšší míra zavádění automatizace (45 %).

Problémy s integrací brání digitálním službám a iniciativám

Datová sila zůstávají významnou překážkou pro vytváření integrovaných uživatelských zkušeností, přičemž počet organizací, které uvádějí sila jako problém (90 %), se oproti předchozímu roku nezměnil. Zpráva ukazuje, že:

– Bolestivá integrace: Největšími problémy digitální transformace jsou integrace oddělených aplikací a dat (38 %), řízení rizik a dodržování předpisů (37 %). Podle 88 % respondentů integrační problémy nadále zpomalují iniciativy digitální transformace.

– Příliš mnoho prostředků se vynakládá na vlastní integraci: Zdá se, že organizace ve svém úsilí o integraci aplikací a dat z celého podniku zaměřují více prostředků na nesprávné oblasti, například na vlastní integraci. V důsledku toho se jim zvyšuje technický dluh. V průměru organizace za posledních 12 měsíců vynaložily 3,65 milionu dolarů na práci s vlastní integrací, což je o 4 % více než v loňském roce (3,5 milionu dolarů).

– Rozpočty na IT rostou, ale poptávka také: 85 % organizací uvedlo, že rozpočty na IT se meziročně zvýšily (oproti 77 % v loňském roce). Zároveň se počet projektů, které má IT dodat, zvýšil v průměru o 40 %, což je velký skok oproti 30 % před rokem. Navzdory dodatečnému rozpočtu je pro IT obtížné splnit požadavky podniku. V průměru více než polovina (52 %) projektů nebyla za posledních 12 měsíců dodána včas.

Organizace se obracejí na rozhraní API, aby podpořily digitální transformaci a příjmy

Navzdory těmto problémům s integrací používá rozhraní API naprostá většina (98 %) organizací. Využitím rozhraní API k propojení dat a aplikací mohou organizace udržitelněji digitálně transformovat a urychlit obchodní úspěch. Uvádí to zpráva:

– Strategie integrace a API: Většina (90 %) organizací má nyní jasnou strategii integrace a API. Více než čtvrtina (26 %) uvedla, že vedoucí pracovníci nyní vyžadují, aby se všechny projekty řídily celopodnikovou integrační strategií API, přičemž před rokem to bylo jen 15 %.

– Znovupoužití na vzestupu: Organizace stále častěji vytvářejí a využívají opakovaně použitelná IT aktiva a rozhraní API k vytváření nových zkušeností a urychlení projektů, místo aby je pokaždé budovaly od nuly. V průměru 46 % interních softwarových prostředků a komponent organizací je k dispozici vývojářům k opětovnému použití, což je nárůst oproti 42 % před rokem. Téměř polovina (48 %) organizací uvedla, že IT oddělení tyto komponenty aktivně znovu využívá, oproti 41 % ve zprávě z roku 2021.

– Posílení uživatelů: Umožnění netechnickým uživatelům využívat nízkokódové nástroje k řízení vlastních projektů automatizace a digitální transformace může odlehčit IT týmům od obrovského tlaku. Více než polovina (55 %) organizací má nyní “velmi vyspělou” nebo “vyspělou” strategii pro posílení postavení těchto uživatelů při integraci aplikací a datových zdrojů využívajících rozhraní API (oproti 36 % v loňském roce).

– API zvyšují příjmy: Dvě pětiny (40 %) organizací uvedly, že zaznamenaly růst příjmů jako přímý důsledek využívání API (oproti 28 % před rokem).

“Pro úspěšnou transformaci je zásadní digitální agilita, která organizacím umožňuje zavádět inovace ve velkém měřítku, rychleji realizovat nové iniciativy a vytvářet zkušenosti, které zákazníci chtějí,” řekl Kurt Anderson, výkonný ředitel a vedoucí transformace API ve společnosti Deloitte Consulting LLP. “Moderní strategie, která kombinuje integraci, správu API a automatizaci, je pro dosažení digitální agility klíčová. Umožňuje organizacím snadno propojit a integrovat jejich data, aplikace a zařízení a vytvářet tak nové digitální možnosti a řídit transformační projekty.”

Populární

TechBiz.cz přináší novinky z průmyslových a technických oborů i dalších souvisejících oblastí, zajímá se o oblasti jako automobilový průmysl, informatika, doprava, hutnictví, obrana a bezpečnost, logistika, personalistika, robotika, stavebnictví, strojírenství, výzkum a vývoj a mnoho dalších.

Redakci můžete kontaktovat na e-mailu techbiz (at) nitemedia.cz. Tiskové zprávy, nabídky a pozvánky prosím posílejte na e-mail tiskovky (at) nitemedia.cz.

TechBiz.cz © 20XX

To Top