doprava

Mezinárodní dopravní studie: Jak jezdí Češi o Vánocích v porovnání s řidiči z ostatních zemí

V prosinci se u mnoha řidičů výrazně zvyšuje stres na silnicích kvůli hektickému konci roku a současně zhoršeným povětrnostním podmínkám, což může mít vliv i na bezpečnost silničního provozu. V této souvislosti provedla společnost Nextbase, lídr na trhu prémiových palubních kamer, ve spolupráci s výzkumným institutem YouGov průzkum chování řidičů během zimní sezóny v deseti zemích. Průzkum rovněž analyzoval, jak se v závislosti na konkrétní zemi liší doba jízd, přístup ke konzumaci alkoholu, hodnocení nejhorších řidičů a obavy v silničním provozu. Kromě České republiky byl průzkum proveden také v Německu, Austrálii, Kanadě, Francii, Nizozemsku, Polsku, Švédsku, Velké Británii a ve Spojených státech.

Podle průzkumu stráví o Vánocích takřka čtvrtina respondentů z Česka více než osm hodin v autě, aby navštívili svou rodinu a přátele. Česká republika se tak v mezinárodním žebříčku umístila na první příčce. Naopak nejméně času na cestách stráví o Vánocích Nizozemci – více než 8 hodin cest v autě uvádí pouze 11 % dotázaných.

S tím, jak se zvyšuje doba strávená řízením během vánočních svátků, a i před nimi, roste i riziko, že budeme konfrontováni s nepříznivými dopravními a silničními podmínkami. Klíčovým aspektem průzkumu proto byla otázka, jaké jsou největší obavy řidičů při řízení v zimním a vánočním období. Pro většinu českých respondentů (63 %) jsou největším problémem měnící se podmínky na cestách, jako jsou kluzké silnice a sníh. Muži (64 %) považují obtížnější podmínky na zimních silnicích za větší problém než ženy (62 %). Kromě stavu vozovky je pro 27 % respondentů největším problémem mlha, zatímco pro 8 % řidičů je v zimě největší komplikací dřívější západ slunce a s tím související špatná viditelnost. Podobné výsledky byly zjištěny i v ostatních zemích, kde byl průzkum proveden.

Richard Browning, obchodní a marketingový ředitel společnosti Nextbase, uvádí: „Zejména v období, kdy je většinu dne tma, a za nepříznivého počasí je v silničním provozu obzvláště důležité chránit sebe a své blízké. Díky autokamerám mají řidiči v autě vždy spolehlivého svědka, který poskytuje dodatečnou úroveň bezpečnosti.“

Zásadní obavy z opilých řidičů a nevhodného chování za volantem

Pokud jde o chování ostatních řidičů, představují pro většinu respondentů z České republiky největší hrozbu řidiči, kteří neuzpůsobí řízení podle aktuálního počasí a podmínkám na silnici. Uvedlo to 51 % účastníků průzkumu. Následují obavy z opilých řidičů (26 %), velkého provozu (9 %) a unavených řidičů a špatně udržovaných vozidel (v obou případech 5 %).  

V této souvislosti se nabízí otázka, kolik z respondentů řídí během vánočního období pod vlivem alkoholu. Z českých respondentů v době Vánoc usedá za volant po požití alkoholu 8 % řidičů. V případě mužů jde o 13 % respondentů, zatímco u žen jsou to pouze 4 %. Česká republika se tak v mezinárodním žebříčku umístila na zadních pozicích. Nejvíce řidičů pod vlivem alkoholu usedá za volant ve Franci (27 %) a ve Spojených státech (24 %). Na konci žebříčku s 8 % jsou kromě České republiky také Polsko a Velká Británie.

V rámci průzkumu byli účastníci také dotázáni, který člen rodiny je podle nich nejhorším řidičem a měl by být nejčastěji chráněn palubní kamerou. V České republice se na prvním místě v průzkumu umístili manželé a manželky či partneři s 16 %, těsně následováni matkami (15 %). Že je jejich partnerka či manželka nejhorším řidičem si myslí 22 % českých mužů, zatímco totéž o svých partnerech či manželích uvedlo pouze 9 % českých žen.

Žebříček 5 nejhorších řidičů (Česká republika):

  1. Partner/manžel/ka (16 %)
  2. Matka (15 %)
  3. Babička (11 %)
  4. Sestra (9 %)
  5. Děda (7 %)

Populární

TechBiz.cz přináší novinky z průmyslových a technických oborů i dalších souvisejících oblastí, zajímá se o oblasti jako automobilový průmysl, informatika, doprava, hutnictví, obrana a bezpečnost, logistika, personalistika, robotika, stavebnictví, strojírenství, výzkum a vývoj a mnoho dalších.

Redakci můžete kontaktovat na e-mailu techbiz (at) nitemedia.cz. Tiskové zprávy, nabídky a pozvánky prosím posílejte na e-mail tiskovky (at) nitemedia.cz.

TechBiz.cz © 20XX

To Top