podnikové služby

Lidé a poloha jsou hlavním důvodem, proč v ČR otvírají nová centra služeb

Strategická poloha České republiky a kvalifikovaní lidé jsou hlavními důvody, proč firmy z celého světa v ČR otvírají centra podnikových, zákaznických a IT služeb. Jejich plány nenarušil ani dramatický vývoj pandemie, zavřené hranice a nouzový stav. V uplynulém roce tak provoz a nábor zaměstnanců zahájilo hned několik nových center, nejčastěji se zaměřením na IT, výzkum a vývoj a finanční služby. Potvrzuje se tím příklon oboru ke kvalifikovaným a inovativním službám, které jsou odolné vůči krizím a mají potenciál podpořit českou ekonomiku. Ke společnostem, které otevřely v ČR svá centra, patří například Envista Holdings Corporation, Genpact či Pure Storage.

I navzdory pandemii koronaviru nabízí Česká republika ideální podmínky pro investory z celého světa, kteří zde zvažují umístění center podnikových služeb. Dle odhadů vznikne v letošním roce v tomto oboru až 10 000 nových pracovních míst. Vedle nově otevřených center plánuje expanzi i 58 % firem, které v ČR již centrum podnikových služeb provozují. Nejrychleji rostou IT centra poskytující správu infrastruktury, nasazování robotické automatizace, digitalizaci nebo vývoj, testování a nasazování nových produktů, služeb a kybernetickou bezpečnost, a to meziročně o 18 procentních bodů. „Pro investory je zajímavá zejména kombinace zdejších nákladů na pracovní sílu, dostupnosti lokality a vzdělanosti. Uplynulý rok byl pro zahájení činnosti velkou výzvou. Nábor zaměstnanců na dálku, nastavení procesů v době práce z domova či budování značky zaměstnavatele bez reálného kontaktu se zaměstnanci však nová centra zvládla skvěle. Mám radost, že jsme je mohli podpořit a přivítat mezi členy,“ říká Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL, která v ČR sdružuje poskytovatele podnikových, zákaznických a IT služeb a nově příchozí investory podporuje konzultacemi a sdílením oborových best practices.

Datová úložiště, produkty pro zubaře i služby v oblasti digitální transformace
Své centrum výzkumu a vývoje například v ČR nedávno otevřela globální IT firma Pure Storage, která je průkopníkem v poskytování datových úložišť formou služby v multicloudovém prostředí a zákazníkům dodává datová úložiště založená na all-flash technologiích. Prahu zvolila mimo jiné pro její dobrou polohu a dostupnost talentů. „V ČR nenabíráme jen IT experty, jako jsou vývojáři, testeři nebo produktoví manažeři, ale i obchodníky, finanční specialisty a zaměstnance na další kancelářské pozice. Kromě zkušených profesionálů přijímáme také absolventy a v kontaktu jsme i s několika technickými univerzitami, jejichž studentům nabízíme práci na částečný úvazek. Nutno říct, že jsme zjistili, že zdejší region má k dispozici jedny z nejlepších talentů na světě,“ říká Jacob Ringler, ředitel pražského výzkumného a vývojového centra společnosti Pure Storage.
Další centrum v Praze nedávno otevřela společnost Envista, která je významným dodavatelem špičkových produktů, řešení a technologií pro zubní lékaře a ortodontisty. V jejím portfoliu je 30 značek, které pokrývají až 90 % všech potřeb v oblasti zubní péče. Z Prahy poskytuje profesionální služby zákaznické podpory a zároveň se věnuje celé řadě inovačních projektů. „Naše pražské centrum bylo vytvořeno za účelem sjednocení týmů, které jsou v současné době rozděleny v různých zemích. Právě Praha se tak stává srdcem všech našich evropských aktivit,“ říká Matthew McDonald, ředitel lidských zdrojů ve společnosti Envista Holdings Corporation.
Centrum podnikových služeb pak nově v Praze rozjela i technologická společnost Genpact, která se věnuje projektům digitální transformace s pomocí vlastní, na umělé inteligenci založené platformy, a umožňuje tak svým klientům inovovat obchodní procesy a fungovat na základě inteligentních digitálních řešení. Pražské centrum této společnosti zaměstnává 170 expertů, kteří poskytují podporu v oblasti finančních a účetních služeb všem evropským pobočkám. V centru se hovoří celkem 30 různými jazyky a tým je složen z pracovníků více než 25 národností. „Prahu jsme zvolili jak pro její strategickou polohu, tak i pro zdejší stabilní podnikatelský ekosystém, vynikající infrastrukturu a přístup k širokému spektru talentů,“ říká Florentina Constantin, Events & Communication Manager společnosti Genpact, s tím, že v průběhu letošního roku firma plánuje nasadit nové digitální nástroje a rozšířit nabídku služeb i tým. 

Investice s vysokou přidanou hodnotou

Dobrou zprávou pro českou ekonomiku je, že roste podíl těch investic, které jsou technologicky orientované nebo navázané na výzkum a vývoj ve strategických oblastech. V loňském roce se jednalo o dokonce dvě třetiny všech investic dojednaných CzechInvestem. V předchozích letech přitom kritéria vysoké přidané hodnoty splňovala pouze pětina projektů. Mezi ně se řadí například centra sdílených služeb, technologická a IT centra, nebo i projekty, které investují do digitalizace a automatizace. „Česká republika se stává zemí inovativních služeb, které jsou plně digitalizované a poskytují tak servis zákazníkům z celého světa. Díky tomu jsou centra podnikových služeb schopna fungovat i v mimořádných situacích či krizích. Orientace na obory s vysokou přidanou hodnotou tak může posílit stabilitu české ekonomiky,“ říká Jonathan Appleton.

Populární

TechBiz.cz přináší novinky z průmyslových a technických oborů i dalších souvisejících oblastí, zajímá se o oblasti jako automobilový průmysl, informatika, doprava, hutnictví, obrana a bezpečnost, logistika, personalistika, robotika, stavebnictví, strojírenství, výzkum a vývoj a mnoho dalších.

Redakci můžete kontaktovat na e-mailu techbiz (at) nitemedia.cz. Tiskové zprávy, nabídky a pozvánky prosím posílejte na e-mail tiskovky (at) nitemedia.cz.

TechBiz.cz © 20XX

To Top