automotive

Koncern Volkswagen připravuje autonomní parkování pro sériovou výrobu

Koncern Volkswagen testuje v současnosti autonomní parkování na letišti v Hamburku s dosud jedinečnou technikou. Na základě parkovací karty si vozidla značek Volkswagen (a Audi či Porsche) samočinně vyhledají přidělené parkovací místo. Vozidla se orientují podle obrazových značek v parkovací budově. Tento koncept lze realizovat v libovolné parkovací budově. Začátkem příštího desetiletí mají mít tuto funkci k dispozici první zákazníci ve vybraných parkovacích budovách.

Johann Jungwirth, vedoucí digitalizace koncernu Volkswagen, k tomu říká: „Autonomní parkování může významně zvýšit komfort mobility našich zákazníků a snížit jejich zatížení stresem. Proto chceme tuto techniku zpřístupnit ji co největšímu počtu lidí.“ Autonomní parkování může přinášet uživatelům také značnou úsporou času. Například podle studie INRIX 2017 stráví Němci v průměru 41 hodin ročně hledáním volného parkovacího místa, Angličané 44 hodin a obyvatelé New Yorku dokonce 107 hodin.

V Hamburku poprvé veřejně prezentovaná funkce autonomního parkování již opustila oddělení výzkumu a v současnosti se nachází v pokročilém stádiu vývoje. Tuto funkci bude možné objednávat pro první vozidla koncernu Volkswagen již na začátku příštího desetiletí.

 

Bezpečnost má nejvyšší prioritu: Postupné zavádění autonomního parkování

Autonomní parkování bude v prvním kroku realizováno ve vybraných parkovacích budovách s oddělenými zónami pro tento druh provozu bez přístupu chodců. Do té doby bude autonomní parkování podrobováno rozsáhlým testům. Na celém světě budou realizovány a analyzovány tisíce parkovacích jízd na různých místech. Zároveň bude probíhat zabezpečení na základě simulací.

Dalším krokem je smíšený provoz, v němž se budou autonomní vozidla pohybovat ve stejných zónách parkovací budovy jako automobily s řidiči. V poslední fázi dojde k realizaci vize autonomně parkujících vozidel i na veřejných parkovištích, například před supermarketem.

Pro postupné zavádění funkcí autonomní jízdy existují dobré důvody: „Co nabízíme našim zákazníkům, to funguje – a to s nejvyšší mírou spolehlivosti a bezpečnosti. Na tom je postavena současná technika vozidel koncernu Volkswagen a tohoto příslibu se budeme důsledně držet i v éře autonomní jízdy,“ říká Johann Jungwirth.

Všechna vozidla s funkcí autonomního parkování budou vybavena aktivním systémem rozpoznávání okolí, který dokáže rozpoznávat objekty a příslušně na ně reagovat, například vyhýbacím manévrem, zpomalením nebo kompletním zastavením. Vozidla jsou za tím účelem vybavena soustavou senzorů, například ultrazvukových, radarových a kamerových. Zpracování dat probíhá v centrální řídicí jednotce automobilu.

Automobil na základě mapových podkladů automaticky dojede na přidělené volné parkovací místo. Vozidla se přitom orientují podle jednoduchých obrazových značek, umístěných v parkovací budově.

 

Mobilita zítřka je společným úkolem: Na autonomním parkování spolupracují tři značky koncernu Volkswagen, město Hamburk a Letiště Hamburk

Jeden z testů autonomního parkování probíhá v současnosti v Hamburku. V rámci partnerství mezi koncernem Volkswagen a Svobodným a hanzovním městem Hamburk zkouší značky Volkswagen, Audi a Porsche autonomní parkování na Letišti Hamburk. Uvedené značky chtějí spojením svého know-how ve vývoji urychlit přípravu nové funkce pro sériovou výrobu. Využívají přitom nejen své dlouholeté zkušenosti z vývoje různých parkovacích funkcí, ale také své aktuální odborné poznatky z oblasti autonomní jízdy.

Účastníci testu si pomocí aplikace mohou pohodlně z domova rezervovat parkovací místo na Letišti Hamburk. U vjezdu do parkovací budovy své vozidlo jednoduše odevzdají a vše ostatní proběhne automaticky. Vozidlo si vyhledá volné parkovací místo, podle potřeby u nabíjecího stojanu. Po návratu z cesty zašle řidič krátkou zprávu prostřednictvím aplikace a vozidlo se během krátké doby přemístí k výjezdu z parkovací budovy, připravené k jízdě domů. Rychlé je i vyúčtování a následná úhrada parkovacích poplatků prostřednictvím aplikace.

To však není všechno. Koncern Volkswagen, jako poskytovatel mobility budoucnosti, ukazuje na Letišti Hamburk integrovaný koncept, který se důsledně zaměřuje na zákazníky a jejich potřeby. Výše uvedené značky tak doplňují autonomní parkování o různé služby s cílem poskytovat komplexní nabídku služeb pro budoucí komfortní parkování bez stresu. Zatímco je majitel vozidla na cestách, mohou mu být do zavazadlového prostoru doručeny objednané zásilky nebo čerstvě vyprané oděvy.

Michael Eggenschwiler, předseda představenstva Letiště Hamburk, říká: „Rádi podporujeme inovativní nápady pro ještě komfortnější cestování. V autonomním parkování spatřujeme velkou šanci nabízet našim cestujícím velkou přidanou hodnotu. Příjezd na letiště je klidnější, protože odpadá hledání parkovacího místa, a naši cestující dojdou z parkoviště k odbavovacím přepážkám za pouhé 2 minuty.“

Autonomně parkující vozidla vyžadují pro parkování také výrazně méně místa, protože do nich nenastupuje, ani z nich nevystupuje žádný řidič. To je výhoda, kterou lze využít pro zlepšení situace s parkovacími místy na letišti. Cestující by tak mohli mít přímo na letišti k dispozici více parkovacích míst.

 

Volkswagen promění zavazadlový prostor v doručovací adresu

Značka Volkswagen rozšiřuje v rámci programu „Volkswagen We“ již dnes spektrum služeb o nové internetové služby a aplikace. V nadcházejících letech se bude tato nabídka výrazně rozrůstat o mnoho dalších služeb pro zákazníky značky Volkswagen. Příkladem je již dostupná a hojně využívaná aplikace „We Park“ nebo připravovaná služba „We Deliver“. Digitalizovaný automobil tak zároveň plní funkci rozhraní pro stále více oblastí života.

Služba „We Deliver“, realizovaná ve spolupráci se společností DHL, umožní v budoucnosti doručování po internetu objednaných zásilek přímo do automobilu. Služba byla již testována v rámci pilotního projektu v Berlíně. Zavazadlový prostor vozu Volkswagen přitom funguje jako doručovací adresa. Polohu vozidla zákazník uvede při objednávce. Doručovatel lokalizuje volně přístupně zaparkovaný automobil v okruhu 300 metrů na základě dat GPS a obdrží jednorázový a zabezpečený přístup do zavazadlového prostoru. Doručovatel však tímto způsobem může také vyzvedávat zásilky určené k odeslání.

 

Síťové propojení, automatizace a elektrifikace: S Audi AI do budoucnosti

Audi budoucnosti bude na cestě ke zcela automatizovaným jízdním funkcím a vizi autonomní jízdy nabízet ještě více. Nepřetržitě zdokonalovanou inteligenci vozidla doplní vysoká interakční inteligence. Automobil budoucnosti bude využívat značný potenciál k úspoře času a zvýšení komfortu nejen na silnici. Ve speciálních zónách „Audi AI Zones“ bude automobil Audi schopen samočinně vyřídit různé záležitosti i bez přítomnosti řidiče. Opustí-li například řidič své Audi v označené oblasti (přebírací zóna), může automobil následně jet samočinně a bez řidiče k různým poskytovatelům služeb, jako je například mycí linka, čerpací stanice nebo čistírna oděvů. Díky Audi AI inteligentní vůz Audi, síťově propojený se svým okolím, vyhledá samostatně i parkoviště a precizně se zaparkuje. V požadovaný okamžik pak bude k dispozici opět v přebírací zóně pro další jízdu. Řidič může akce svého automobilu kdykoli sledovat prostřednictvím aplikace a rozšiřovat o nové služby.

 

Porsche: Park & Charge – zcela automatické nabíjení během parkování

„Nabíjecí roboti ve veřejném a za určitých okolností dokonce i v soukromém prostoru přispějí ke zvyšování akceptace elektrické mobility,“ říká Uwe Michael, vedoucí vývoje elektrických a elektronických soustav ve společnosti Porsche. Automobil se totiž bude po automatickém zaparkování automaticky nabíjet. Zákazník tak přijde například po návštěvě restaurace ke zcela nabitému vozidlu. Michael k tomu dodává: „Zároveň se tím zvýší využití nabíjecí infrastruktury, protože automobil bude stát u nabíjecího zařízení pouze po nezbytně nutnou dobu.“

Park & Charge funguje následovně: Jakmile elektromobil nebo vozidlo s hybridním pohonem zaparkuje zcela automaticky na místě pro nabíjení, začne vozidlo komunikovat s nabíjecím robotem prostřednictvím WLAN. Víčko nabíjecí zásuvky vozidla se automaticky otevře a rameno nabíjecího robota připojí nabíječku vozidla k elektrické síti. Následně vozidlo automaticky zaparkuje na jiném parkovacím místě, a uvolní tak nabíjecí místo pro další elektricky poháněný automobil.

 

Autonomní parkování je výhledem na městskou mobilitu budoucnosti

Testy autonomního parkování, realizované v Hamburku, ukazují podobu městské mobility budoucnosti. Nová řešení mobility mění klasickou roli čistě na techniku orientovaného výrobce automobilů, vznikají nová partnerství a středem pozornosti se ve stále větší míře stává zákazník se svými potřebami. Johann Jungwirth k tomu říká: „Naším jasným cílem jsou autonomně jezdící vozidla, která umožňují na povel tlačítka mobilitu pro všechny, zvyšují kvalitu života, poskytují svým uživatelům více volného času a výrazně zvyšují bezpečnost silniční dopravy. Autonomní parkování je milníkem na cestě k tomuto cíli.“

Řešení městské mobility hraje pro koncern Volkswagen důležitou roli na jeho cestě k vedoucímu poskytovateli mobility v rámci strategie „TOGETHER – Strategie 2025“. Budoucnost mobility se týká především měst a metropolí, které se potýkají s největšími problémy, a zároveň je v nich také největší potenciál ke změnám. Koncern Volkswagen proto investuje více než 34 miliard eur do budoucích technologií, jako je elektrická mobilita, autonomní jízda, digitální síťové propojení všech účastníků silničního provozu a nové služby v oblasti mobility, s cílem zvýšit efektivitu, čistotu a praktičnost mobility ve městech.

Koncern Volkswagen již navázal spolupráci a partnerství s městy ve více než 50 projektech. Nejrozsáhlejší současné strategické partnerství má s městem Hamburk. V jeho rámci bude brzy realizován projekt komunikace vozidel se semafory pro optimalizaci plynulosti dopravy, koncem roku 2018 budou v Hamburku spuštěny služby společnosti MOIA, která bude zajišťovat dopravu elektromobily, a od roku 2019 bude společnost MAN testovat autonomní nákladní vozidla v přístavu a na vybraných úsecích dálnic. Na přípravě dalších projektů se již pracuje.

Populární

TechBiz.cz přináší novinky z průmyslových a technických oborů i dalších souvisejících oblastí, zajímá se o oblasti jako automobilový průmysl, informatika, doprava, hutnictví, obrana a bezpečnost, logistika, personalistika, robotika, stavebnictví, strojírenství, výzkum a vývoj a mnoho dalších.

Redakci můžete kontaktovat na e-mailu techbiz (at) nitemedia.cz. Tiskové zprávy, nabídky a pozvánky prosím posílejte na e-mail tiskovky (at) nitemedia.cz.

TechBiz.cz © 20XX

To Top