zdravotnictví

Investiční fond zaměřený na veterinární péči v ČR chce vydělat na konsolidaci a kvalitní péči

Na českém trhu začíná působit první investiční fond kvalifikovaných investorů zaměřený na oblast veterinární péče First Veterinary Fund Central Europe SICAV a.s. Unikátní fond založili Dušan Moskaliev, který byl uplynulé čtyři roky jedním z partnerů nemovitostního fondu ZDR Investments, a Richard Švejda, právník, daňový poradce a zakládající partner společnosti BDO a Grant Thornton. Cílem projektu je zhodnocení finančních prostředků formou přímých investic do vybraných referenčních veterinárních klinik v ČR a ve střední Evropě. Navýšení hodnoty fondu bude nejprve provedeno konsolidací veterinárních klinik do sítě pod jednotnou značkou Medicanima a zefektivněním jejich řízení, optimalizací podnikových procesů, lepší alokací vnitřních zdrojů a synergickými efekty sdruženého nákupu a efektivitou centrálních servisních funkcí. V další fázi pak specializací jednotlivých veterinárních klinik na vybrané odbornosti uvnitř sítě umožňující poskytování špičkové veterinární péče (ortopedii, kardiologii, oftalmologii či onkologii).

Prvotní aktivity fondu jsou soustředěny na vedoucí kliniky v České republice, nejprve v Praze a poté v krajských městech, s následnou expanzí do dalších zemí střední Evropy, jako je Slovensko, Polsko a Maďarsko. Investice do aktiv, konkrétních veterinárních klinik, budou uskutečňovány prostřednictvím podfondu První český veterinární. V současné době probíhají finální jednání a due diligence před podpisem smlouvy o akvizici jedné z největších veterinárních klinik v Praze, která se tak stane první referenční klinikou nově vznikající sítě Medicanima.

„V západní Evropě prošel trh veterinární péče během posledních pěti let významnou konsolidací. Trend udávají dva největší poskytovatelé veterinární péče IVC Evidensia a AniCura, kteří ve 13 zemích zaměstnávají 8900 veterinárních lékařů a ošetřují více než 7 miliónů domácích zvířat. Došlo k výraznému zvýšení kvality poskytované péče a efektivnějšímu fungování veterinárních klinik. Provozní vedení klinik je přenecháno profesionálnímu managementu a lékaři a sestry se tak mohou plně věnovat tomu co umí nejlépe, tedy odborné veterinární péči o své pacienty. Konsolidace přinesla také zvýšené investice do vybavení klinik a profesního rozvoje zaměstnanců,“ říká jeden ze zakládajících členů fondu Dušan Moskaliev, který má na starosti finanční řízení fondu, akvizice a styk s investory. „Podobný scénář konsolidace trhu, jaký v ČR ostatně již probíhá v oblasti lékařské péče, nastane podle Moskalieva nejen u nás, ale i v dalších zemích střední Evropy. V České republice totiž existuje silná tradice chování domácích mazlíčků s dalším očekávaným růstem. Počet domácích zvířat, zejména psů, je v České republice nad průměrem EU a stále roste. Veterinárních lékařů je naopak mírně pod evropským průměrem a díky vysokému počtu pacientů jsou již dnes přetíženi. U vlastníků praxí a vedoucích lékařů k tomu přispívají i administrativní aktivity – provoz, lidské zdroje, finance a podobně. Konsolidace veterinárních klinik, profesionalizace jejich řízení a růst kvality veterinární péče proto podle Moskalieva představují významnou investiční příležitost.

Fond cílí na investory, kteří zamýšlejí doplnit své portfolio o alternativní druhy investic s rizikově dynamickým výnosovým profilem, jejichž výkonnost zpravidla není závislá na výkonnosti tradičních investičních nástrojů (akcie, dluhopisy). Při výnosu do výše 7,0 % p.a. se veškerý zisk fondu rozdělí pouze mezi držitele Prioritních akcií. V případě vyššího výnosu připadá na držitele Prioritních akcií dalších 10,0 % z výnosu nad 7,0 % p.a.

„Mezi hlavní výhody fondu pro investory patří unikátnost, stabilita a reálnost investice. First Veterinary Fund Central Europe SICAV a.s. je první a jediný fond ve střední Evropě, který nabízí jedinečnou investiční příležitost do specifického odvětví veterinární péče. Jedná se o necyklické a stabilně rostoucí odvětví, které je imunní vůči makroekonomickým výkyvům nebo otřesům finančního trhu a zcela nedotčeno zůstalo i během pandemie COVID-19. Je to tak vhodná alternativa pro diversifikaci investičního portfolia,“ popisuje Dušan Moskaliev, a dodává: „Další výhodou našeho fondu, oproti například investičním fondům, které se zaměřují na kryptoměny nebo startupy, bondy a podobně, je skutečná reálnost investice. Fond investuje do již existujících a fungujících veterinárních klinik a nemocnic, a tak je investice podložena reálnými aktivy. Naší ambicí je vedle navýšení hodnoty fondu a zhodnocení finančních prostředků investorů také významně zlepšit úroveň veterinární péče pro všechny zúčastněné – zvířata, jejich majitele, veterinární lékaře i sestry.“

Dušan Moskaliev – Zakládající partner | Finanční řízení fondu, akvizice, distribuce

Dušan Moskaliev se 21 let zabývá financováním nemovitostních akvizic. Od roku 2017 se taktéž věnuje finančnímu nastavení, řízení a distribuci u investičních fondů. Postupně pracoval pro Vereinsbank, Deutsche Bank, ve vedoucí pozici českých a slovenských společností skupiny Raiffeisenlandesbank Oberösterreich či v představenstvu spořitelního družstva a je zakládajícím partnerem skupiny nemovitostních fondů ZDR Investments. Je osobou akceptovanou ČNB pro výkon funkce u finančních institucí.

Richard Švejda – Zakládající partner | Finanční řízení fondu, akvizice, právo

Richard Švejda působí 24 let v oboru finančního a právního poradenství, z toho 8 let ve vysokých manažerských funkcích Velké čtyřky a následně jako Partner a Senior Counselor pro Tax & Accounting společností BDO a Grant Thornton. Richard je registrovaným daňovým poradcem, českým a slovenským soudním znalcem v oboru účetní evidence, daní, cel a mezd, osobou akceptovanou ČNB pro výkon funkce u finančních institucí a v neposlední řadě rovněž mezinárodním arbitrem za oblast transferových cen pro Českou republiku jmenovaným Evropskou komisí.

O First Veterinary Fund Central Europe SICAV a.s. First Veterinary Fund Central Europe SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorů s minimální výší investice 1 milion Kč. Strategií fondu jsou přímé investice do veterinární péče ve střední Evropě. Podkladová aktiva fondu jsou veterinární nemocnice a kliniky. Emitovaným cenným papírem jsou prioritní investiční akcie (PIA). Investiční horizont fondu je minimálně 5 let. Orgánem dohledu je Česká národní banka, obhospodařovatelem fondu je TILLER investiční společnost a.s., administrátorem je Avant investiční společnost, a.s., distributorem je Conseq Investment Management, a.s., depozitářem je Česká spořitelna a.s., oceňování fondu zajišťuje Grant Thornton Czech Republic a.s., auditorem je TPA Audit s.r.o.

Populární

TechBiz.cz přináší novinky z průmyslových a technických oborů i dalších souvisejících oblastí, zajímá se o oblasti jako automobilový průmysl, informatika, doprava, hutnictví, obrana a bezpečnost, logistika, personalistika, robotika, stavebnictví, strojírenství, výzkum a vývoj a mnoho dalších.

Redakci můžete kontaktovat na e-mailu techbiz (at) nitemedia.cz. Tiskové zprávy, nabídky a pozvánky prosím posílejte na e-mail tiskovky (at) nitemedia.cz.

TechBiz.cz © 20XX

To Top