Informatika

Hlasový asistent s umělou inteligencí a normální mluvou

Společnost Oracle na konferenci Oracle OpenWorld oznámila, že její nástroj Oracle Digital Assistant podporuje i hlasovou komunikaci a pro zpracování přirozeného jazyka využívá pokročilou umělou inteligenci. Podnikoví uživatelé díky tomu nyní mohou ovládat své aplikace jednoduše pomocí mluvených povelů. Podpora konverzační umělé inteligence znamená obohacení uživatelského rozhraní, zjednodušuje práci s podnikovými aplikacemi a zvyšuje produktivitu zaměstnanců.

„Podniky mají zájem o hlasového asistenta, který by se dokázal naučit specializovaný slovník vztahující se ke konkrétnímu podnikání,“ uvedl Suhas Uliyar, viceprezident pro umělou inteligenci a digitální asistenty ve společnosti Oracle. „Ještě více pak podniky ocení spolehlivého a bezpečného hlasového asistenta, který by jejich citlivá data ukládal do cloudu příští generace, jak ho nabízí společnost Oracle.“

Systém Oracle Digital Assistant je postaven na moderní cloudové infrastruktuře. Využívá umělou inteligenci, na které je založen speciální nástroj (parser). Ten podporuje zpracování přirozeného jazyka (natural language processing, NLP), porozumění přirozenému jazyku (natural language understanding, NLP) a algoritmy strojového učení, které se přizpůsobují zákazníkovi na míru. Oracle Digital Assistant dokáže díky tomu porozumět přirozené komunikaci, pochopit, co uživatelé chtějí, inteligentně reagovat a na základě vzorů chování uživatelů se dokonce naučit jejich přání předvídat a reagovat proaktivně. Příslušná „konverzační inteligence“ lze integrovat do dalších podnikových procesů i do pracovních postupů (work flow) vykonávaných živými lidmi, přičemž tato integrace nevyžaduje žádné programování na úrovni kódu.

Současné modely konverzační umělé inteligence, např. asistenty ve smarpthonech, jsou určeny pro koncové uživatele a nejsou navrženy ani vyškoleny pro konkrétní obory podnikání – neovládají např. příslušnou speciální slovní zásobu ani nemají další znalosti potřebné v daném odvětví. Oracle Digital Assistant je proto jediným produktem své třídy na trhu, který hlasovou komunikaci přenáší i na úroveň podnikových aplikací, umí zpracovávat komplexní dotazy, získávat informace a učit se ze všech dostupných podnikových aplikací typu ERP, CRM a HR. Díky tomu dokáže reagovat s využitím takto zjištěných souvislostí.

Systémy NLP, které stojí v základu současných konverzačních systémů založených na posílání zpráv, většinou postrádají schopnost zpracovávat méně formální, expresivnější a také složitěji strukturované věty, jaké se běžně používají v mluvené konverzaci. Oracle Digital Assistant má na rozdíl od jiných dnes dostupných nástrojů k dispozici pokročilý sémantický analyzátor, díky kterému dokáže porozumět i složitějším jazykovým konstrukcím (podmiňovací způsob, superlativy, negace, kvantifikátory, logické spojky…). K tomu se přidává i schopnost naučit se terminologii používanou v konkrétním podniku; naopak konverzační asistenty pro koncové uživatele taková specifická slova a slovní spojení často interpretují nesprávně.

Příslušné znalosti/slovní zásobu dokáže Oracle Digital Assistant získávat i přímo ze specializovaných podnikových aplikací typu ERP, CRM, HR a CX. Protože v těchto systémech se řada termínu používá pravidelně, společnost Oracle dodává svého digitálního asistenta již „dopředu vyškoleného“ právě z těchto čtyř aplikací.

Oracle Digital Assistant se dokáže připojit k několika vnitřním podnikovým systémům (back-end) současně a organizovat interakce uživatelů napříč různými aplikacemi a s využitím znalostí ze všech z nich. Všechny tyto funkce jsou uživatelům k dispozici velmi snadným způsobem (ovládání plug-and-play). Zaměstnancům stačí jediný asistent pro všechny různé aplikace a pracovní činnosti – dokáže propojovat uživatele s řadou zdrojů, ať už jde třeba o adresáře nebo další podnikové aplikace (včetně cloudových). Oracle Digital Assistant lze také nasadit do oblíbených konverzačních rozhraní, jako jsou Microsoft Teams, Slack, Facebook Messenger, WeChat, nebo přes hlasová rozhraní (Siri, Alexa…).

„Asistenty s hlasovým ovládáním považujeme za technologii, která je pro nás revoluční,” řekl Kumar Thakur, hlavní architekt společnosti Exelon Utilities. „Nemusíme stahovat ani spouštět žádné aplikace, s Oracle Digital Assistant stačí jednoduše mluvit, jako kdyby šlo o helpdesk, a problémy se řeší automaticky. Pokud takovou technologii přizpůsobíte pro miliony svých zákazníků, úspory budou evidentní.“

Populární

TechBiz.cz přináší novinky z průmyslových a technických oborů i dalších souvisejících oblastí, zajímá se o oblasti jako automobilový průmysl, informatika, doprava, hutnictví, obrana a bezpečnost, logistika, personalistika, robotika, stavebnictví, strojírenství, výzkum a vývoj a mnoho dalších.

Redakci můžete kontaktovat na e-mailu techbiz (at) nitemedia.cz. Tiskové zprávy, nabídky a pozvánky prosím posílejte na e-mail tiskovky (at) nitemedia.cz.

TechBiz.cz © 20XX

To Top