Uncategorized

GFI Software: české a slovenské firmy posilují hlavně oblast firewallu a VPN

Společnost GFI Software, dodavatel řešení bezpečnosti v podnikových sítích, uvedla, že podle jejího průzkumu provedeného mezi partnery v ČR a na Slovensku posílily za poslední rok lokální firmy svou IT bezpečnost nejvíce v oblastech firewallu/VPN sítí, ochrany e-mailů a softwarové zranitelnosti. Průzkum byl proveden v únoru 2022 mezi prodejci společnosti ZEBRA SYSTEMS, distributora řešení GFI Software v ČR, na Slovensku a jihovýchodní Evropě.

Respondenti, kteří dodávají řešení zejména do segmentu malých a středních firem (SMB), rovněž uvedli, že jejich zákazníci nejčastěji provozují 2 až 4 bezpečnostní aplikace. Stále převažuje zájem o perpetuální licence, ačkoliv je vidět zřetelný posun k modelu předplatného a cloudových služeb. Hlavním důvodem preference perpetuálního modelu je úspora nákladů na software, zásadní nevýhodou jsou pak z dlouhodobého hlediska chybějící aktualizace a postupná zastaralost systémů.

K nejzajímavějším statistikám průzkumu patří:

  • Firmy v posledním roce nejčastěji posilovaly o řešení firewallu/VPN (35,2 %), ochrany e-mailů (24,5 %), patch managementu (15,7 %) a správy hesel (15,7 %).
  • 79 % SMB firem využívá v průměru 2 – 4 samostatné aplikace IT bezpečnosti, jedinou používá 16 % a 5 – 8 řešení 5 %.
  • Perpetuální softwarové licence preferuje 59,8 % firem, model předplatného využívá 23,5 % a cloudové služby 13,7 % firem. Zbylá 3 % preferují open source.
  • Faxování využívá necelých 7 % podniků, zejména větších organizací, a to výhradně pouze formou digitálního faxování či faxování jako služby.

„České a slovenské společnosti reagují na nové hrozby posilováním ochrany svých klíčových infrastruktur,“ řekla Marie Baranová, sales manažer pro řešení GFI Software v České republice a na Slovensku ve společnosti ZEBRA SYSTEMS. „Avšak průzkum také ukázal, že se stále velká část firem spoléhá na řešení bez kontinuální údržby, což může být poměrně nebezpečné za situace, kdy nová rizika vznikají velmi rychle a vyžadují aktualizaci bezpečnostních nástrojů.“

Populární

TechBiz.cz přináší novinky z průmyslových a technických oborů i dalších souvisejících oblastí, zajímá se o oblasti jako automobilový průmysl, informatika, doprava, hutnictví, obrana a bezpečnost, logistika, personalistika, robotika, stavebnictví, strojírenství, výzkum a vývoj a mnoho dalších.

Redakci můžete kontaktovat na e-mailu techbiz (at) nitemedia.cz. Tiskové zprávy, nabídky a pozvánky prosím posílejte na e-mail tiskovky (at) nitemedia.cz.

TechBiz.cz © 20XX

To Top