Informatika

Fortinet představuje prvního bezpečnostního asistenta pro IoT s generativní umělou inteligencí

Společnost Fortinet, světový lídr v oblasti kybernetické bezpečnosti a průkopník konvergence sítí a zabezpečení, představila nejnovější aktualizace svého portfolia řešení založených na generativní umělé inteligenci (GenAI), která zlepšují provoz sítí a zabezpečení, včetně prvního bezpečnostního asistenta pro IoT s generativní umělou inteligencí na trhu.

Obor kybernetické bezpečnosti se potýká s výrazným nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, kterých na trhu práce chybí téměř 4 miliony.1 GenAI přispívá k řešení tohoto problému tím, že snižuje nároky na technické znalosti. FortiAI, GenAI asistent společnosti Fortinet, představuje podporu bezpečnostních provozních týmů (SecOps) a síťových provozních týmů (NetOps) a pomáhá jim s konfigurací a řízením změn v sítích a s vyšetřováním a eliminací hrozeb rychleji, než bylo možné dříve. Jeho intuitivní rozhraní lze ovládat pomocí přirozeného jazyka, takže jej mohou používat pracovníci bez ohledu na odborné znalosti, což účinně řeší nedostatek kvalifikovaných sil v oboru. Od uvedení FortiAI na trh v roce 2023 společnost Fortinet pokračuje ve zdokonalování funkcí GenAI v rámci celé platformy Fortinet Security Fabric a nyní do svého portfolia zařazuje řadu novinek.

„Generativní umělá inteligence mění provoz sítí a zabezpečení a pomáhá IT a bezpečnostním týmům pracovat rychleji a zvládnout více. Snahou společnosti Fortinet je držet se v čele inovací v oblasti umělé inteligence. Provozním týmům nyní usnadňuje práci rozšířením možností kontextově orientovaného asistenta FortiAI s generativní umělou inteligencí, který nově disponuje pokročilými možnostmi zpracování přirozeného jazyka. Nejnovější aktualizace FortiAI přinášejí nové inovativní způsoby ovládání produktů Fortinet prostřednictvím více než 30 běžných jazyků, což usnadňuje práci a zvyšuje provozní efektivitu,“ říká John Maddison, marketingový ředitel společnosti Fortinet.

Nové schopnosti GenAI pro provoz sítí (NetOps)

Urychlení zavádění a zprovozňování: Nové funkce FortiAI v rámci nástroje FortiManager přináší zásadní změnu v přístupu ke konfiguraci a zprovozňování sítě, a to v tom, že nabízí skriptování s podporou GenAI v příkazové řádce a v systému Jinja. Tato inovativní funkce pomáhá generovat skripty na základě konverzačních příkazů, takže je přístupná všem bez ohledu na úroveň znalostí programování. Obsahuje také funkci validace, která kontroluje kód na přítomnost chyb a navrhuje úpravy, čímž zjednodušuje vývoj kódu a zvyšuje spolehlivost konfiguračních skriptů. Jedná se o výkonný nástroj pro IT týmy, které se snaží zvýšit efektivitu svého provozu. Asistentovi FortiAI je možné například položit dotaz: „Potřebuji pomoci nakonfigurovat BGP na bráně FortiGate“.

Zlepšení provozního přehledu a řešení zranitelností IoT: Nástroj FortiManager jako první na trhu nově obsahuje bezpečnostního asistenta s GenAI pro IoT. Asistent, jehož smyslem je pomáhat odhalovat a řešit zranitelnosti IoT, je vybavený konverzačním rozhraním a umělou inteligencí založenou na technologii FortiAI. Nový GenAI bezpečnostní asistent pro IoT umožňuje síťovým bezpečnostním týmům pomocí přirozeného jazyka získat celkový přehled o zranitelnostech, zkoumat konkrétní případy detailně včetně údajů o souvisejících uživatelích a stupni závažnosti, analyzovat dopady a obratem situaci řešit podle doporučení od FortiAI. To vše umožňuje aktivně identifikovat problémy a rychleji je odstraňovat. Asistentovi FortiAI je možné například položit dotaz: „Ukaž mi všechny kritické zranitelnosti a zařízení, která jsou s nimi spojena“.

Nové schopnosti GenAI pro provoz zabezpečení (SecOps)

Zjednodušené vyhledávání a analýza hrozeb: Společnost Fortinet prohlubuje integraci FortiAI do nástroje FortiAnalyzer a zavádí nově možnost diktování. Tyto novinky přináší novou možnost zadávání příkazů pro dotazování na data, identifikaci hrozeb nebo generování reportů a zjednodušují tak vyhledávání hrozeb a analýzu událostí. Analytici mohou rychle procházet rozsáhlé soubory dat a přesně určit potenciální hrozby a reagovat na ně. Celý proces je rychlejší a přístupný pracovníkům na všech úrovních technické zdatnosti. To urychluje cykly kontroly a reakce a snižuje potřebu rozsáhlého technického školení. Bezpečnostní týmy mohou efektivněji řešit úlohy detekce, analýzy a eliminace hrozeb a lépe aktivně řídit bezpečnostní události. Asistentovi FortiAI je možné například položit dotaz: „Analyzuj nejnovější bezpečnostní událost, poskytni podrobný souhrn, zhodnoť její potenciální dopad a navrhni vhodná nápravná opatření.“

Důraz na bezpečnost a ochranu osobních údajů u GenAI

Technologie umělé inteligence se stávají stále důležitější součástí kybernetické bezpečnosti. Je proto důležité procesy AI zabezpečit a zajistit ochranu dat. Společnost Fortinet jako řešení těchto kritických otázek nabízí robustní opatření k ochraně a optimalizaci provozu GenAI. Ve svých datových centrech hostuje proxy servery pro AI, což je strategická iniciativa, jejímž cílem je, aby veškerá připojení umělé inteligence procházela přes proxy. To optimalizuje výkon AI a zvyšuje bezpečnost dat zákazníků u všech produktů Fortinet. Centralizací provozu umělé inteligence skrze zabezpečené proxy servery zajišťuje společnost Fortinet monitorování a ochranu veškerých datových interakcí a snižuje rizika spojená s operacemi založenými na umělé inteligenci.

FortiAI: GenAI na podporu a zefektivnění provozu a zabezpečení sítí

Společnost Fortinet je již více než deset let průkopníkem inovací v oblasti kybernetické bezpečnosti s využitím umělé inteligence – ta se stala klíčovou součástí platformy Fortinet Security Fabric a bezpečnostních služeb FortiGuard Labs. FortiAI představuje nejnovější pokrok v oblasti umělé inteligence. Poskytuje kontextovou asistenci založenou na generativní AI, která pomáhá bezpečnostním (SecOps) a síťovým (NetOps) provozním týmům rychleji přijímat lepší rozhodnutí. FortiAI podporuje více než 30 běžných jazyků a umožňuje podnikům překonávat nedostatek dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti a zároveň snižovat rizika a zefektivňovat provozní činnost. Technologie FortiAI, která byla původně uvedena jako součást systémů FortiSIEM a FortiSOAR, je integrována také do nástrojů FortiAnalyzer a FortiManager. V plánu jsou i další integrace, které přinesou možnosti GenAI do celé bezpečnostní platformy Fortinet Security Fabric.

Populární

TechBiz.cz přináší novinky z průmyslových a technických oborů i dalších souvisejících oblastí, zajímá se o oblasti jako automobilový průmysl, informatika, doprava, hutnictví, obrana a bezpečnost, logistika, personalistika, robotika, stavebnictví, strojírenství, výzkum a vývoj a mnoho dalších.

Redakci můžete kontaktovat na e-mailu techbiz (at) nitemedia.cz. Tiskové zprávy, nabídky a pozvánky prosím posílejte na e-mail tiskovky (at) nitemedia.cz.

TechBiz.cz © 20XX

To Top