Informatika

Firmy prý pro udržení konkurenceschopnosti musí inovovat

– Země střední a východní Evropy (CEE) čelí výzvám, které ohrožují konkurenceschopnost celého regionu. Aby firmy v zemích CEE přežily a mohly se dále rozvíjet, musí urychlit transformaci svého podnikání a rychle nasazovat digitální řešení, zejména systémy založené na cloudu. Takové jsou závěry průzkumu pro společnost Oracle zrealizovala IDC. Studie byla provedena mezi respondenty z veřejného i soukromého sektoru v 8 zemích regionu, jmenovitě v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Řecku, Chorvatsku a Srbsku.

Nové priority

Poté, co pandemie odezní, si budou muset firmy i organizace veřejného sektoru znovu stanovit své priority. Dobrým příkladem jsou investice do IT. V současnosti se stále větší důraz klade na to, aby technologie poskytovaly významnou podporu pro strategické a obchodní cíle organizace. Ti z účastníků průzkumu, kteří mají rozhodovací pravomoci, uvedli přitom následující seznam priorit podnikání své firmy:

 • Zlepšení výkonnosti podnikání (72 %) 
 • Snížení nákladů (71 %)
 • Lepší dodávky produktů a služeb v závislosti na potřebách zákazníků (71 %)
 • Zabezpečení podnikání (kybernetická bezpečnosti – 69 %)
 • Podpora zaměstnanců (62 %)

„Prvním 3 prioritám přikládají respondenti téměř stejnou důležitost, což ukazuje, jak kritický je pro organizace v CEE proces rozhodování. Firmy často volí mezi krátkodobými cíli, které chrání podnikání v daném okamžiku, a investicemi podporujícími dlouhodobou prosperitu,“ uvádí Razvan Savu, Senior Consultant IDC pro střední a východní Evropu. „Jak ale takovou volbu optimalizovat? IT, speciálně řešení pro cloud, řízení dat a datovou analytiku, zde bude hrát stále důležitější roli, pomůže organizacím najít kompromis mezi okamžitými a dlouhodobými potřebami, a umožní jim tak dosáhnout jejich obchodních cílů.“

Rychlejší migrace do cloudu

V zemích střední a východní Evropy aktuálně probíhá zrychlená adopce cloudových řešení. Nejde o náhodu, tento trend souvisí s pandemií Covid-19. Pro mnoho organizací se cloudové služby ukázaly být nejlepším řešením během jarního lockdownu i v následujícím období. Příkladem úspěšného nasazení cloudových řešení Oracle je v regionu CEE např. Ministerstvo zdravotnictví SR. Aplikace IS-COVID pokrývá celý proces testování slovenských občanů na koronavirus – od registrace, přes požadavky na test, komunikaci s laboratořemi až po oznamování výsledků. Aplikaci, která aktuálně obsahuje záznamy o více než milionech slovenských občanů, nad platformou Oracle Cloud vyvinula společnost Asseco CE. Jiným příkladem je polské město Katovice, které nad Oracle Cloud spustilo online službu obsahující fotografie města ve 3D modelu, přesnou ortofotomapu, archivní fotografie a potenciální instalace fotovoltaických zařízení. V Maďarsku distributor energie E.on s pomocí aplikace nad Oracle Autonomous Database, kterou vyvinul partner Oracle, společnost Seacon, provozuje správu svého vozového parku s více než 2 300 vozidly. V ČR zase partnerská společnost DCIT vytvořila na Oracle Cloud Infrastructure řešení pro televizní a rozhlasové stanice a své stávající klienty převedla z on-premise na Oracle Cloud.

„Uvedené příklady ale znamenají samozřejmě pouze začátek. Nové technologie použité původně pro řešení aktuálních problémů otevírají cestu k dosažení mnohem důležitějšího cíle, kterým je trvalá změna podnikových procesů,“ říká Roman Biller, viceprezident pro prodej technologií Oracle v regionu CEE.

Takový posun vnímání je charakteristický pro řadu společností v zemích CEE. Poté, co během několika měsíců používání cloudových řešení měly možnost se přesvědčit o mnoha výhodách cloudu, nyní zkoumají jeho další možnosti a přistupují k těmto technologiím odvážněji. Je to důležitá změna, protože cloudová řešení jsou pro rychlou a efektivní digitální transformaci klíčová.

Různá odvětví mají různé priority

Mnoho společností dnes zápasí s důsledky pandemie Covid-19, a manažeři jsou proto pod rostoucím tlakem, aby dokázali, že plánované investice do digitální transformace přinesou skutečnou hodnotu. Respondenti z různých oborů podnikání přitom označili za nejdůležitější následující projekty digitální transformace (ať už aktuálně prováděné nebo plánované):

Všudypřítomná data a datová analytika

V rámci průzkumu Oracle/IDC téměř tři čtvrtiny respondentů (72 %) označily za nejdůležitější faktor k dosažení obchodních cílů moderní řešení pro správu dat. Data ve vysoké kvalitě, profesionálně řízená a analyzovaná pomocí nástrojů umělé inteligence a strojového učení, mohou společnostem pomoci přijímat rychlejší a lepší rozhodnutí. Podniky díky tomu vylepšují své procesy a lépe se slaďují s požadavky trhu. Mnoho organizací z regionu CEE ale s využitím potenciálu svých dat stále bojuje; množstvím dat, které shromažďují a musí spravovat, jsou zahlceny.

7 kroků k bezpečnější budoucnosti

Cíle a priority organizací v zemích CEE mohou současné IT systémy podporovat pouze s určitými omezeními. Inovace může brzdit např. zastaralá infrastruktura, nedostatečné sdílení dat napříč celým podnikem (datová sila) a neefektivní nebo ručně prováděné procesy. Budoucí konkurenceschopnost vyžaduje tyto problémy překonat. IDC v této souvislosti doporučuje, aby výkonný management organizací zvážil provedení následujících kroků:

 • Představte si roli své společnosti v ekonomice založené na platformách.
 • Dejte prioritu snížení technologického dluhu.
 • Vytvořte a rozvíjejte inteligentní jádro organizace.
 • Zjednodušte modernizaci procesů, zabraňte nárůstu složitosti.
 • Implementujte infrastrukturu, která odpovídá požadavkům na dynamiku podnikání.
 • Zdůrazněte význam důvěry.
 • Zajistěte, aby součástí rozhodování na všech úrovních byla analytika.

Populární

TechBiz.cz přináší novinky z průmyslových a technických oborů i dalších souvisejících oblastí, zajímá se o oblasti jako automobilový průmysl, informatika, doprava, hutnictví, obrana a bezpečnost, logistika, personalistika, robotika, stavebnictví, strojírenství, výzkum a vývoj a mnoho dalších.

Redakci můžete kontaktovat na e-mailu techbiz (at) nitemedia.cz. Tiskové zprávy, nabídky a pozvánky prosím posílejte na e-mail tiskovky (at) nitemedia.cz.

TechBiz.cz © 20XX

To Top