automotive

„Dieselgate“ vs. obvyklé ceny vozidel

Společnost Audatex Systems provedla v březnu 2017 v rámci své analytické činnosti rozbor vlivu kauzy „Dieselgate“ na český trh s ojetými vozidly, resp. na to, zda změnila cenovou úroveň prodávaných vozidel, „postižených“ uvedenou aférou.

Jako srovnávací vzorek byla zvolena vozidla VW a Škoda s „postiženými“ vznětovými motory a rozdělením do 3 skupin podle data ocenění:

A. Ceny vozidel v období březen 2015

B. Ceny vozidel v období září 2015 (počátek Dieselgate)

C. Ceny vozidel v období březen 2016

Dalšími srovnávacími podmínkami byly délka provozu 24 měsíců a kilometrický proběh 50 000 km.

Výsledek provedeného cenového srovnání je patrný z následujícího tabulkového přehledu:

Je vhodné porovnat zejména skupiny A a C v rámci jednotlivých modelů. Až na jednu výjimku jsou hodnoty „A“ nižší než hodnoty „C“. K poklesu obvyklé ceny dochází u modelu Superb II, a to z důvodu očekávání na zcela novou generaci modelu.

„Z uvedené tabulky je zřejmé, že u konkrétních motorových jednotek koncernu VW v žádném případě nedošlo k žádnému propadu ani plynulému snížení obvyklých cen a zůstatkových hodnot těchto ojetých vozidel,“ popisuje Zdeněk Šustr, vedoucí divize Automotive Market Research společnosti Audatex.

Důležité je též zmínit, že nesrovnalosti v softwaru byly aktivní pouze u zkoušky měření emisí. Daný zásah tedy neměl žádný vliv na jízdní vlastnosti vozidla a parametry motoru v běžném provozu, a to ani na výkon či spotřebu paliva motoru.

Populární

TechBiz.cz přináší novinky z průmyslových a technických oborů i dalších souvisejících oblastí, zajímá se o oblasti jako automobilový průmysl, informatika, doprava, hutnictví, obrana a bezpečnost, logistika, personalistika, robotika, stavebnictví, strojírenství, výzkum a vývoj a mnoho dalších.

Redakci můžete kontaktovat na e-mailu techbiz (at) nitemedia.cz. Tiskové zprávy, nabídky a pozvánky prosím posílejte na e-mail tiskovky (at) nitemedia.cz.

TechBiz.cz © 20XX

To Top