Informatika

Dell EMC PowerStore Metro Node přináší automatické zajištění kontinuity provozu

Dell Technologies  přichází s Dell EMC PowerStore Metro Node, který je konstruovaný speciálně pro potřeby zajištění kontinuity provozu. Na rozdíl od některých aktivně-pasivních řešení nabízí nový uzel PowerStore aktivní-aktivní konfiguraci se simultánním zápisem v obou lokalitách a podporuje nulovou hodnotu cílového bodu zotavení (RPO) a cílové doby zotavení (RTO).

V datové éře musí být informace dostupné neustále. To se celosvětově projevuje v podobě předpisů požadujících synchronní zrcadlení dat jako prevence výpadků a ztráty důležitých dat. Většina institucí od IT nyní kromě plánu obnovy po havárii vyžaduje také plán zachování kontinuity provozu a „neustálé dostupnosti“, aby data podnikových aplikací zůstávala nenarušena a aktuální i po výpadku některé lokality nebo datového centra. Jen málo firem dnes dokáže personálně zajistit nepřetržitý provoz datového centra, takže se v mnoha případech plány na zajištění kontinuity spoléhají na automaticky iniciované přepnutí lokalit, které ještě více sníží riziko ztráty důležitých dat v případě výpadku.

Nulové RPO znamená, že se očekává nulová ztráta dat. Nulové RTO znamená, že k obnově musí dojít v nulovém čase, tedy okamžitě. Mimoto dokáže PowerStore Metro Node automaticky iniciovat okamžité přepnutí mezi lokalitami v případě výpadku pomocí své unikátní technologie virtuálních strojů (VM) s funkcí witness.

Proč je synchronní replikace důležitá pro zachování kontinuity provozu?

Poskytovat nulové hodnoty RPO a RTO dokáže pouze synchronní replikace mezi dvěma lokalitami s plně zrcadlenými úložnými systémy a v aktivní-aktivní konfiguraci. PowerStore Metro Node zajišťuje, že firemní data budou vždy k dispozici a dostupná s obousměrným zpožděním (RTT) méně než 10 milisekund.

Mezi hlavní výhody Metro Node pro synchronní ukládání patří:

  • Granularita na úrovni svazků/LUN umožňující replikaci specifických LUNů pro rozlišování na úrovni aplikací, což výrazně snižuje celkové náklady na vlastnictví (TCO) a zvyšuje flexibilitu díky možnosti volby pracovních zátěží, které mají být replikovány.
  • Přidávání konzistentních skupin bez narušení provozu, což poskytuje provozní flexibilitu zcela bez odstávek a znamená to, že je možné přidávat a odstraňovat svazky nebo konzistentní skupiny bez narušení replikace.
  • Podpora různých platforem umožňující replikaci mezi různými typy diskových polí Dell EMC.
  • Nulový vliv na výkon diskových polí díky synchronní replikaci s využitím Metro Node.
  • Žádné nasazení dodatečného softwaru na serverech, protože je zařízení samostatné, nevyžaduje tak ani jejich restart.
  • Různé funkce a konfigurace díky synchronní obousměrné replikaci mezi dvěma lokalitami. To umožňuje místní konfigurace pro nepřetržitou dostupnost aplikací a mobilitu dat k přesouvání pracovních zátěží bez narušení provozu. Umožňuje také modernizaci technologie úložiště bez odstávky aplikací.
  • Kompaktní provedení s vysokým výkonem, protože se PowerStore Metro Node cluster skládá ze dvou jednotek formátu 1U, podporuje připojení Fibre Channel rychlostí 32 Gb/s.

Populární

TechBiz.cz přináší novinky z průmyslových a technických oborů i dalších souvisejících oblastí, zajímá se o oblasti jako automobilový průmysl, informatika, doprava, hutnictví, obrana a bezpečnost, logistika, personalistika, robotika, stavebnictví, strojírenství, výzkum a vývoj a mnoho dalších.

Redakci můžete kontaktovat na e-mailu techbiz (at) nitemedia.cz. Tiskové zprávy, nabídky a pozvánky prosím posílejte na e-mail tiskovky (at) nitemedia.cz.

TechBiz.cz © 20XX

To Top