Informatika

Datech navázal partnerství se specialistou na simulace ProModel

Datech Solutions, specializovaná divize společnosti Tech Data – a TD SYNNEX Company se zaměřením na distribuci produktů Autodesk, uzavřela partnerství se společností ProModel. Úzká spolupráce Datech s ProModel umožní partnerům Autodesk rozšířit portfolio a nabídnout zákazníkům v podobě balíčků ProModel AutoCAD Edition sofistikované simulační nástroje pro oblast architektury a strojírenství.

Datech je díky znalostem a zkušenostem s řešeními AutoCAD a personalizovaným službám, které nabízí partnerům, dobře zaveden jako přední distributor Autodesku v regionu EMEA. Dohoda se společností ProModel představuje součást širšího strategického plánu, podle kterého bude Datech k Autodesk poskytovat navíc vybraná doplňková řešení s přidanou hodnotou.

ProModel se zaměřuje na vytváření realistických simulačních modelů v rámci nástrojů AutoCAD. Uživatelé AutoCAD díky simulacím procesů získávají hlubší vhled do designu provozu, což zvyšuje efektivitu navrhování výrobních a stavebních projektů.

ProModel AutoCAD Edition umožňuje na navrženém prostorovém řešení například výrobní haly simulovat proces výroby přímo v AutoCAD a ověřovat, jak se změny prostorového uspořádání projeví na chodu továrny nebo provozu budovy. ProModel je s týmy Autodesku v úzkém propojení při vývoji tohoto řešení, které umožňuje vytvářet simulace v aplikacích AutoCAD Architecture a AutoCAD Mechanical.

„Naše partnerství s ProModel dovoluje partnerům Autodesku posílit nabídku zákazníkům. ProModel usnadňuje vytváření realistických, efektivních simulačních modelů v rámci softwarových nástrojů AutoCADu a tím zvyšuje efektivitu přípravy výrobních a stavebních projektů,“ dodal senior viceprezident Datech Solutions Mike Appel.

Populární

TechBiz.cz přináší novinky z průmyslových a technických oborů i dalších souvisejících oblastí, zajímá se o oblasti jako automobilový průmysl, informatika, doprava, hutnictví, obrana a bezpečnost, logistika, personalistika, robotika, stavebnictví, strojírenství, výzkum a vývoj a mnoho dalších.

Redakci můžete kontaktovat na e-mailu techbiz (at) nitemedia.cz. Tiskové zprávy, nabídky a pozvánky prosím posílejte na e-mail tiskovky (at) nitemedia.cz.

TechBiz.cz © 20XX

To Top