strojírenství

CNC Trčka automatizovala manipulační procesy

CNC Trčka, výrobce strojních součástí na zakázku, zvýšila produktivitu práce díky automatizaci obsluhy CNC stroje využívající kolaborativního robota UR5. Do budoucna firma počítá s nasazením robotů UR5 i na další CNC stroje. Robota UR dodala společnost EPO Machinery, partner Universal Robots v České republice.

Zatímco dříve byl stroj obsluhován lidským pracovníkem, nyní nakládaní obrobku do CNC obráběcího soustruhu z gravitačního zásobníku a ovládání soustruhu a jeho dveří provádí robot UR5. Díky jednoduchému a intuitivnímu programování si aplikaci včetně ovládání dvojitého pneumatického gripperu dokázali ve firmě vytvořit sami bez předchozích zkušeností – pouze se základním školením v trvání dvou dnů. Vedle automatizace manipulačních procesů byla také normalizována délka cyklu.

CNC Trčka má aktuálně v provozu 20 CNC soustruhů a 6 obráběcích frézovacích center. Vzhledem k modelu převažující zakázkové výroby je potřeba ke zvládnutí různých zakázek dostatečné výrobní flexibility a rychlosti. Firma začala automatizovat s tradičními průmyslovými roboty, nicméně pro jisté aplikace zvolila kolaborativní roboty, protože jsou méně náročné na prostor a nevyžadují ochrannou klec. Roboty Universal Robots zaujaly jednoduchostí aplikace, přívětivostí rozhraní, snadným programováním a možností nainstalovat si robota vlastními silami.

Po absolvování školení firma koupila první UR5 a aplikovala jej na starý CNC stroj, kam se vkládá surový materiál, který se následně obrábí. Tento proces doposud vyžadoval nepřetržitou přítomnost operátora. Nové řešení má zásobník na 84 kusů surového materiálu, což nyní znamená zásobu na cca 45 minut. Operátor nyní jen doplňuje zásobník, kontroluje hotovou výrobu a ve zbývajícím čase se může věnovat jiným strojům.  Po odladění aplikace a jejím zkušebním provozu bude řešení stejným způsobem aplikováno na další tři CNC stroje.

“Podnikáme v prostředí smíšené výroby, kde každá zakázka je svým způsobem unikátní, což vyžaduje poměrně velkou výrobní flexibilitu,“ řekl Ing. Michal Trčka, technický ředitel, CNC Trčka. „Na druhou stranu rostoucí nároky zákazníků nás nutí zvyšovat produktivitu a zavádět automatizační technologie. Kolaborativní roboty Universal Robots jsou ideálním řešením, které nám umožňuje vyrovnat se s oběma požadavky díky rychlému a pružnému nasazení, intuitivnímu ovládání a osvobození našeho personálu na pracovištích od rutinní, manuální práce.”

Populární

TechBiz.cz přináší novinky z průmyslových a technických oborů i dalších souvisejících oblastí, zajímá se o oblasti jako automobilový průmysl, informatika, doprava, hutnictví, obrana a bezpečnost, logistika, personalistika, robotika, stavebnictví, strojírenství, výzkum a vývoj a mnoho dalších.

Redakci můžete kontaktovat na e-mailu techbiz (at) nitemedia.cz. Tiskové zprávy, nabídky a pozvánky prosím posílejte na e-mail tiskovky (at) nitemedia.cz.

TechBiz.cz © 20XX

To Top