Informatika

Cisco a Venywhere zkoumají budoucnost hybridní práce v živé laboratoři v Benátkách

Společnost Cisco vyslala 16 svých reprezentantů do „laboratoře hybridní práce“ Venywhere. Na tři měsíce se přestěhovali do Benátek, aby se účastnili projektu, jehož cílem je zkoumat různé aspekty hybridní práce a přímo v Benátkách vytvořit udržitelnou alternativu pro zdejší masovou turistiku. Cisco je navíc se svojí komunikační platformou Webex technologickým partnerem iniciativy Venywhere.

Venywhere je projektem Ca’ Foscari University of Venice, Fondazione di Venezia a IUAV University. Jeho cílem je poskytnout vzdáleným pracovníkům nástroj pro navazování kontaktů a interakci. Platforma podporuje vytvoření nové, aktivní komunity lidí, kteří obohatí Benátky o energii a podpoří rozvoj nových služeb a ekonomických příležitostí pro místní komunitu. Tvůrci projektu potvrzují, že jeho cíle jsou do značné míry pragmatické: podpořit skomírající populaci v centru Benátek, kde počet stálých obyvatel od 50. let minulého století klesl za 174 000 na zhruba 50 000. A dále zaplnit volné rezidenční a komerční nemovitosti ve městě.

I když je Venywhere inspirován aktivitou Tulsa Remote, která nově příchozím digitálním nomádům nabízí příspěvek 10 000 dolarů, žádnou hotovost neslibuje. Ale vytváří platformu, která má maximálně zjednodušit přesun do Benátek. Zahrnuje například „Soft landing“ aplikaci, která pomáhá s ubytováním, zřízením bankovního účtu, zdravotním pojištěním nebo zajištěním víz. Další součástí jsou možnosti pro zapojení do místního života, jazykové kurzy a samozřejmě také pracovní prostory.

Za Cisco se do Venywhere zapojilo 16 začínajících zaměstnanců z Itálie, Španělska, Francie a Řecka, kteří se na tři měsíce přestěhovali do Benátek. Kromě běžné práce na dálku se skupina také účastní hloubkových průzkumů a rozhovorů o jejich zkušenostech a pomáhá navrhovat nové postupy a řešení pro hybridní pracovníky. Účastníci dobrovolně tráví čas s místními organizacemi a projekty zaměřenými na změnu klimatu či ekonomický růst prostřednictvím hybridní práce. Jejich zkušenosti pomohou vytvořit nový model „digitálního občanství“.

Tým Cisco zhodnotí nejen funkčnost platformy Venywhere a dopad, který bude mít iniciativa na město Benátky, ale i přínosy zapojení komunikačních nástrojů Webex. Studie je podporována technologií Cisco Webex. Webové konference, cloudové volání, sdílení obrazovky a spolupráce v reálném čase umožňují skupině snadno se účastnit schůzek a akcí se svými týmy doma i po celém světě. Webex Collaboration Insights jim dává větší přehled o práci a pomáhá pochopit, kdy jsou nejproduktivnější.

„Způsob, jakým přemýšlíme o práci, se zásadně změnil,“ uvedl generální ředitel Cisco Chuck Robbins. „Zaměstnanci více než kdy jindy mluví o flexibilitě a společnosti si musí uvědomit, že pokud chtějí přilákat a udržet si ty nejlepší lidi, musí nabízet hybridní pracovní možnosti. Naše spolupráce s Venywhere poskytuje reálný pohled na to, jak by to všechno mohlo vypadat – v historickém městě, které nově definuje svou vlastní budoucnost.“

Populární

TechBiz.cz přináší novinky z průmyslových a technických oborů i dalších souvisejících oblastí, zajímá se o oblasti jako automobilový průmysl, informatika, doprava, hutnictví, obrana a bezpečnost, logistika, personalistika, robotika, stavebnictví, strojírenství, výzkum a vývoj a mnoho dalších.

Redakci můžete kontaktovat na e-mailu techbiz (at) nitemedia.cz. Tiskové zprávy, nabídky a pozvánky prosím posílejte na e-mail tiskovky (at) nitemedia.cz.

TechBiz.cz © 20XX

To Top