Informatika

Automatizace přináší do SAP Services nové specializované pozice

Řada prognóz uvádí počty pracovních míst, která umělá inteligence a automatizace v příštích letech vytvoří, a naopak kolik pracovních míst v důsledku těchto inovací zanikne. Například Světové ekonomické fórum (WEF) odhaduje, že do roku 2022 ve výsledku přibude 58 milionů míst (133 milionů nových míst se vytvoří a 75 milionů zmizí). Jen relativně málo současných zaměstnanců však může automatizace nahradit zcela. Dle SAP Services, jednoho z největších českých center podnikových služeb, se totiž bude na většině pozic náplň práce spíše postupně měnit, protože v praxi k automatizaci dochází na úrovni konkrétních úkolů, nikoliv celých pracovních míst.

Ani v SAP Services tedy pozice nezanikají, ale některé se přetvářejí, nebo naopak vznikají nové. „Neustále rostoucí a měnící se rozsah aktivit nás vede k nasazování nových technologií ne proto, aby nahradily lidskou práci, ale aby zaměstnance dokázaly lépe podpořit ve využití vlastního potenciálu a zefektivnění jejich práce,“ říká Iveta Chválová, ředitelka společnosti SAP Services poskytující finanční a personální služby všem světovým pobočkám SAP.

Robotická automatizace procesů (RPA, Robotic Process Automation) se v SAP Services úspěšně využívá již v celé řadě případů, a to při práci s fakturami nebo při vytváření pracovních nabídek. Chatboti zpracovávají dotazy od interních zaměstnanců, strojové učení bude zase brzy pomáhat v oblasti náboru, například při párování životopisů a plánování pohovorů či při organizaci interních školení. Další projekty automatizace se připravují. Podobně je tomu v celém oboru podnikových služeb v České republice. Asociace ABSL uvádí, že probíhá masivní nasazování robotické automatizace procesů, která již zastane práci 4 000 pracovníků.

Příkladem nové role, kterou do oblasti HR služeb v SAP Services přinesla automatizace, je analytička pro sledování a zlepšování HR procesů. Kromě monitorování a kontroly dat i obchodních procesů, což je součástí tradičních analytických rolí, je náplní její práce použití těchto informací v pokročilých analýzách, včetně analýzy sentimentu, predikce, a dokonce i měření spokojenosti zaměstnanců s HR službami pomocí kvantifikace emocí a pocitů.

Další nově vzniklá pozice v personalistice, která by bez automatizace neexistovala, je inovační skaut pro nové technologie. Ten na straně jedné sleduje nové technologie a představuje jejich možnosti HR týmům, na straně druhé od nich sbírá a analyzuje příklady použití. Role také zahrnuje zavádění nových produktů v HR, včetně řízení projektů nebo prezentování možností a přínosů automatizace zákazníkům i odborné veřejnosti. Některé činnosti, jež s sebou přinášejí zavádění nových technologií, se tak postupně dostávají do každodenní reality všech personalistů.

Ve spolupráci s jednotlivými HR odděleními mají obě specializované role za úkol upravovat procesy tak, aby přinášely co nejvyšší efekt a zároveň konečná rozhodnutí stále prováděli lidé. Příkladem je zavádění nového řešení SAP Intelligent RPA napříč HR procesy, kdy se ve spolupráci s IT oddělením nasazují roboti pro automatizaci rutinních a opakujících se činností. „Ti dokáží pracovat s daty z různých systémů a ve spolupráci s dalšími technologiemi, jako jsou strojové učení nebo chatbot, se stávají ‚inteligentními‘, tedy umějí reagovat na změny v požadavcích v reálném čase a sami se učí,“ vysvětluje Vojtěch Švagr, který působí na nově vzniklé pozici inovačního skauta.

Automatizace přitom není jediný fenomén, který ovlivňuje a modifikuje způsoby práce ve společnostech. Druhým trendem je rostoucí zájem lidí o zkrácené úvazky. „Namísto klasického zaměstnaneckého poměru dnes vstupují do hry částečné úvazky,“ říká Iveta Chválová s tím, že tato tendence roste, počet zkrácených úvazků v SAP Services meziročně stoupl.

Populární

TechBiz.cz přináší novinky z průmyslových a technických oborů i dalších souvisejících oblastí, zajímá se o oblasti jako automobilový průmysl, informatika, doprava, hutnictví, obrana a bezpečnost, logistika, personalistika, robotika, stavebnictví, strojírenství, výzkum a vývoj a mnoho dalších.

Redakci můžete kontaktovat na e-mailu techbiz (at) nitemedia.cz. Tiskové zprávy, nabídky a pozvánky prosím posílejte na e-mail tiskovky (at) nitemedia.cz.

TechBiz.cz © 20XX

To Top