Informatika

Aplikace Farseer slibuje revoluci ve finančním plánování

Ness Czech začal na českém trhu nabízet inovativní nástroj pro finanční plánování Farseer, který firmám všech velikostí přináší usnadnění a zefektivnění finančního plánování.

„Excel se stal během více než třiceti let synonymem pro finanční modelování. Firmy si tuto kancelářskou aplikaci proměnily ve finanční nástroj pro plánování a výkaznictví s desítkami nebo dokonce stovkami uživatelů, kteří zpracovávají úkoly, jako jsou sestavování rozpočtu, projekce peněžních toků nebo konsolidace. A dokonce, i když je ve firmě nasazen celopodnikový systém pro finanční řízení, bývá Excel často tím nástrojem, který je v praxi nejvíce používán. Farseer je inovativní low-code platforma pro finanční modelování, plánování a řízení a disponuje všemi výhodami tabulkových procesorů. Navíc však dokáže eliminovat chyby a minimalizovat manuální procesy,“ popisuje Martin Silvička, generální ředitel ve společnosti Ness Czech.

Finanční plánování nové generace

Farseer je ideální pro firmy, které hledají způsob, jak zefektivnit své finanční plánování a zároveň zlepšit spolupráci mezi různými odděleními. Nástroj přináší rychlejší a přesnější tvorbu interaktivních finančních reportů a finanční modelování nad jediným spolehlivým zdrojem dat. Úkoly, jako prognózování a sestavování rozpočtu, jsou díky řešení Farseer mnohem jednodušší a rychlejší.

Uživatelské prostředí je intuitivní a usnadňuje práci bez potřeby rozsáhlého školení. Díky vestavěným mechanismům a funkcím může Farseer redukovat manuální úkony až o 90 %. Finančním týmům tak umožní soustředit se na analýzy a další činnosti s vyšší přidanou hodnotou, místo aby se zabývaly rutinními úkoly. Interaktivní dashboardy poskytují přehledné informace v reálném čase, přičemž všechny reporty jsou automaticky aktualizovány, takže rozhodnutí jsou vždy založena na nejaktuálnějších datech.

Výhody nástroje Farseer

Farseer přináší snadný přechod od komplikovaných tabulek v Excelu k efektivnějšímu a spolehlivějšímu plánovacímu procesu. Tento finanční plánovací nástroj umožňuje snadnou integraci dat z různých zdrojů, takže všechny finanční týmy pracují s konzistentními a aktuálními informacemi na jednom místě. Zvyšuje se tak přesnost finančních předpovědí a je k dispozici jasný pohled na data.

Automaticky generované reporty eliminují manuální práci a zvyšují produktivitu, zatímco interaktivní dashboardy překládají přehledné informace v reálném čase a umožňují rychlé rozhodování. Vytváření „co kdyby“ scénářů pomáhá lépe řídit rizika a plánovat pro různé budoucí situace.

Díky pokročilému finančnímu modelování, které nevyžaduje znalost SQL nebo programování, je plánování dostupné i pro netechnické uživatele. Ti mohou snadno modelovat finanční plány pomocí přetahování vizuálních prvků a připojení databází. Bezpečnost a efektivitu práce zvyšuje podpora spolupráce týmů v reálném čase a detailní kontrola přístupu k citlivým datům.

„Jsme nadšeni, že můžeme být partnery společnosti Ness při uvedení Farseeru na český trh. Tato spolupráce znamená významný krok vpřed v revoluci finančního plánování pro místní organizace. Společně chceme přinést bezkonkurenční efektivitu a inovace do finančního řízení,” řekla Matija Nakić, generální ředitelka a spoluzakladatelka společnosti Farseer.

Mezi uživatele řešení Farseer patří mimo jiné Violeta, jeden z největších výrobců hygienických produktů v jihovýchodní Evropě, provozovatel chorvatské plynárenské přepravní soustavy Plinacro, chorvatská státní společnost AKD, specializující se na výrobu národních dokumentů a vývoj strategických IT řešení v oblasti digitální transformace státní správy, či auditorská, daňová a poradenská společnost Mazars.

Populární

TechBiz.cz přináší novinky z průmyslových a technických oborů i dalších souvisejících oblastí, zajímá se o oblasti jako automobilový průmysl, informatika, doprava, hutnictví, obrana a bezpečnost, logistika, personalistika, robotika, stavebnictví, strojírenství, výzkum a vývoj a mnoho dalších.

Redakci můžete kontaktovat na e-mailu techbiz (at) nitemedia.cz. Tiskové zprávy, nabídky a pozvánky prosím posílejte na e-mail tiskovky (at) nitemedia.cz.

TechBiz.cz © 20XX

To Top